Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet dhe tregun në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Profesionet e renditura sipas alfabetit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z

A

3117.01.Acidues puse gazi dhe nafte
1120.28.Administrator
2521.01.Administrator baze të dhënash
1114.06.Administrator i njësisë administrative (rajoni)
2522.01.Administrator i sistemeve kompjuterike
5153.02.Administrator mirëmbajtjeje për ndërtesa
1342.06.Administrator në mjekësi
3123.06.Administrator pallati
1114.01.Administrator rajoni
2522.03.Administrator rrjeti
2522.02.Administrator sistemesh
2521.03.Administrator të dhënash
2642.13.Administrues i rrjeteve sociale
3323.08.Agjent blerje për tregtim
3323.01.Agjent blerjesh
5242.01.Agjent demonstrimi për shitje
3331.01.Agjent dogane
3331.03.Agjent dogane në porte detare
3311.05.Agjent emetues titujsh
3311.09.Agjent i brokerit
3311.08.Agjent i kuotave të fondeve të investimit
3311.07.Agjent i kuotave të fondeve të pensioneve
3339.14.Agjent i shitjes në ankande
3339.12.Agjent i shitjes së reklamave
3355.01.Agjent informativ/policie
1113.01.Agjent konsullor
3339.13.Agjent letrare
3339.01.Agjent muzikor
3321.01.Agjent në sigurime
3321.02.Agjent në sigurime, specialist pasurie
3334.01.Agjent pasurie të patundshme
3324.03.Agjent për marrëveshje tregtare
3324.01.Agjent për tregtinë e mallrave
2431.01.Agjent publiciteti dhe reklame
3333.01.Agjent punësimi
3339.10.Agjent shitje i aktiviteteve zbavitëse
3334.02.Agjent shitjeje pasurie të patundshme
3339.02.Agjent sportesh
3324.04.Agjent të shpërndarjes së mallrave /të porosive
3339.11.Agjent teatral
3322.01.Agjent tregtar
3322.02.Agjent tregtar komercial
3322.03.Agjent tregtar në industrinë prodhuese
3322.04.Agjent tregtar për prodhimet inxhinierike
3324.02.Agjent tregtie për transport detar
2133.01.Agro-ekologjist
2133.02.Agronom
2133.03.Agronom në florikulturë
2133.04.Agronom në frutikulturë
2133.06.Agronom në hortikulturë
2133.05.Agronom në konservimin e faunës
2133.07.Agronom pedolog
2133.08.Agronom për kulturat potazhere (zarzavate)
2133.09.Agronom silvikulturë (pyjesh)
2659.01.Akrobat
2659.02.Akrobat ajri
2659.03.Akrobat ekuilibri
2659.04.Akrobat komik
2659.05.Akrobat tapeti
2659.06.Akrobat zhonglerimi
2655.01.Aktor
2655.02.Aktor dramatik
2655.06.Aktor dublant
2655.03.Aktor filmi
2655.04.Aktor komik
2655.07.Aktor pantonimash
2120.24.Aktuar
2230.01.Akupunkturist
2212.40.Alergolog
7514.01.Ambalazhues i produkteve të pastiçerisë
1113.02.Ambasador
2521.04.Analist baza të dhënash
2631.01.Analist ekonomie
2431.06.Analist hulumtimi tregu
2511.03.Analist i bazës së të dhënave në sisteme informatike
2523.02.Analist i rrjetit
2519.01.Analist i sigurimit të cilësisë te TI
2511.01.Analist i sistemeve informatike të biznesit
2511.02.Analist komunikimi (kompjuterik)
2523.03.Analist komunikimi kompjuterik
2413.06.Analist kredie
2421.01.Analist menaxhimi
2143.02.Analist mjedisi
2120.01.Analist në kërkimet operacionale
2421.02.Analist organizimi
2412.01.Analist për studimet e tregut
2422.02.Analist politikash
2423.07.Analist profesioni
2423.08.Analist pune
2413.05.Analist risku
2134.11.Analist të cilësisë së ujit
3252.02.Analist të dhënash mjekësore
2413.01.Analistë financiar për menaxhim risku
2511.05.Analisti i biznesit (TI)
2413.02.Analisti obligacionesh
2512.04.Analisti programues
7543.05.Analizues dhe interpretues i të dhënave të produkteve jo-ushqimore
2131.01.Anatomist
2212.39.Anestezist
2212.01.Anestezist reanimator
1349.08.Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
2166.07.Animator/dizenjues për filma të animuar
2632.01.Antropolog
7522.01.Aplikues kompensate
3422.01.Arbitër sportesh
7313.01.Argjendar
7313.02.Argjendar dhe saldues për bizhuteri
2632.02.Arkeolog
4211.01.Arkëtar banke
5230.01.Arkëtar biletari
5230.02.Arkëtar hotel/dyqan vetëshërbim
4211.02.Arkëtar konvertim monedhe
5230.03.Arkëtar magazine
5230.04.Arkëtar pagator
4211.03.Arkëtar qarkullim monetar
5230.06.Arkëtar restorant
5230.07.Arkëtar zyre
5230.05.Arkëtar/kasher në supermarket
2161.08.Arkitekt kolaudues punimesh në ndërtim
2161.05.Arkitekt mbikëqyrës punimesh në ndërtim
2161.01.Arkitekt ndërtesash
2161.02.Arkitekt peizazhi
2161.03.Arkitekt për ambientet e brendshme
2144.01.Arkitekt për ndërtime navale
2164.01.Arkitekt qytetesh
2161.09.Arkitekt restaurues
2521.02.Arkitekt, baze të dhënash
2513.02.Arkitekt, website
2621.01.Arkivist
4323.32.Arkivist në tahografi
7519.01.Aromatizues i duhanit
0311.02.Artilier
2659.07.Artist animator kukullash
2659.08.Artist animator për aktivitete zbavitëse
3435.05.Artist dublues
2651.01.Artist i arteve grafike
2659.09.Artist iluzionist
2659.10.Artist imitues
2651.14.Artist komercial/reklame
2651.02.Artist krijues
5142.08.Artist për Make-up
2651.03.Artist piktor
2651.13.Artist qeramike
2659.11.Artist rruge
2659.12.Artist striptist
2659.13.Artist zbutës kafshësh
3344.03.Asistent administrativ në zyrë mjekësore
3314.02.Asistent aktuarial
3314.03.Asistent aktuarial
3512.10.Asistent analist i sistemeve kompjuterike
3315.02.Asistent ankandesh
3251.01.Asistent dentist
3251.05.Asistent dentist terapeutist
3251.02.Asistent dentist/shërbime shkolle
2652.34.Asistent dirigjent
3343.01.Asistent ekzekutiv
3213.01.Asistent farmacist
3255.01.Asistent fizioterapeut
3411.01.Asistent i avokatit
3512.08.Asistent i bazës së të dhënave kompjuterike
4416.04.Asistent i burimeve njerëzore
3411.02.Asistent i komisionerit
5322.04.Asistent i lindjes në shtëpi
2240.01.Asistent i shëndetit
3253.01.Asistent i shëndetit për konsultore fëmijësh
3314.04.Asistent i statistikave
2240.02.Asistent infermier
3512.01.Asistent informacioni në mbështetje të përdoruesve të pajisjeve kompjuterike
3512.09.Asistent inxhinieri kompjuterike
3522.01.Asistent kinema
3512.03.Asistent komunikimesh kompjuterike
3313.05.Asistent kontabilist për hartimin e pasqyrave financiare
3313.04.Asistent kontabilist për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
3343.02.Asistent korrespondence
5321.03.Asistent kujdesin e pacientit
3119.26.Asistent laborant
2310.01.Asistent laborantë në universitet
3411.03.Asistent ligjor
3411.04.Asistent ligjor banke
3411.05.Asistent ligjor projekti
5321.01.Asistent lindjes (klinikë apo spital)
3314.01.Asistent llogaritar
3411.06.Asistent logjistik
2240.03.Asistent mami
3222.02.Asistent mami
5312.01.Asistent mësues
2240.04.Asistent mjekësor
3256.04.Asistent mjekësor
3253.02.Asistent mjekësor të shëndetit publik
3251.03.Asistent ndihmës dentist
5312.02.Asistent në edukimin parashkollor
2269.01.Asistent në homeopati
5223.04.Asistent në ndërmarrje të shitjeve me pakicë
5223.05.Asistent në ndërmarrje të shitjeve me shumicë
5142.10.Asistent në qendrat e trajtimit me ujëra termale/llixha
3254.02.Asistent opticien
3254.07.Asistent opticien lentesh kontakti
3254.05.Asistent optometricien
2310.02.Asistent pedagog
3343.03.Asistent personal
3521.01.Asistent prodhimi
3521.06.Asistent prodhimit mediatik
2654.01.Asistent regjisor
3435.07.Asistent regjisor
3253.03.Asistent shëndetësore i komunitetit
5223.06.Asistent shitjeje
5223.01.Asistent shitjeje në dyqan
5223.02.Asistent shitjeje të automjeteve
3411.07.Asistent sigurimi
3411.08.Asistent sigurimi/politikash
3512.07.Asistent sistemesh kompjuterike
4419.05.Asistent të shërbimit ndaj klientit
3240.01.Asistent veteriner
3240.02.Asistent veteriner/vaksinimi
3512.02.Asistent, programim kompjuteri
3154.01.Asistent/pilot avioni
2111.01.Astrofizikan
5161.01.Astrolog
2111.14.Astronom
1113.03.Atashe
3421.01.Atlet
7316.01.Atrecues operator për makina prerëse për qelq
2266.07.Audiologist hulumtim/kërkimi
2266.05.Audiologist i certifikuar
2266.06.Audiologist klinike
2411.01.Audit
2134.08.Audit mjedisi
0311.01.Automatiks
2641.01.Autor
2611.01.Avokat
2611.02.Avokat populli
2611.07.Avokat shteti
7412.09.Avolzhues
7231.01.Axhustator
Shko ne krye


B

2131.02.Bakteriolog
2131.03.Bakteriolog bujqësor
2131.05.Bakteriolog industrial
2131.06.Bakteriolog në farmaceutikë
2131.07.Bakteriolog në mjekësi
2131.08.Bakteriolog në veterinari
2131.04.Bakteriolog pedologji
2131.09.Bakteriolog për peshqit
2131.10.Bakteriolog për produktet e qumështit
2131.11.Bakteriolog për produktet ushqimore
2653.01.Balerin
2653.02.Baletmaester
3212.01.Balsamosësh kafshësh
5164.04.Balsamosësh kafshësh
5132.01.Banakier
9212.04.Bari
9212.05.Bari i gjedhëve për mish
9212.06.Bari me gjedhë
9212.07.Bari për blegtori
5132.02.Barist/e
7215.18.Bashkues kabllosh dhe kavosh/litarësh
7413.01.Bashkues kabllosh elektrike
8312.01.Bashkues pjesësh të shinave të hekurudhës
7126.01.Bashkues tubash
7231.02.Baterist
5311.02.Bebisiter
5141.01.Berber
7514.02.Bërës bakllavaje
7513.01.Bërës bazash pice
7313.03.Bërës bizhuterish
7324.01.Bërës bocash fotogravure
7513.02.Bërës byreku
7514.04.Bërës çokollatash
7312.01.Bërës dhe akordues fizarmonikash
7312.02.Bërës dhe akordues ksilofonesh
7312.03.Bërës dhe akordues organosh
7312.04.Bërës dhe akordues pianosh
7312.05.Bërës dhe akordues tamburash
7312.06.Bërës dhe akordues veglash muzikore popullore
7312.07.Bërës dhe akordues violinash
7315.01.Bërës dorezash për enë balte dhe porcelani
7514.05.Bërës ëmbëlsirash
7313.04.Bërës fletësh me metale të çmuara
7313.05.Bërës formash bizhuterie
7315.02.Bërës formash enësh balte dhe porcelani
7514.06.Bërës i akullores
7523.01.Bërës i bashkuesve prej druri
7519.02.Bërës i brumit të duhanit
7519.03.Bërës i burnotit
7519.04.Bërës i cigareve
7519.05.Bërës i duhanit të ngjeshur (që përtypet)
7523.02.Bërës i thumbave prej druri
7312.14.Bërës i veglash muzikore prej druri
7312.09.Bërës instrumentesh muzikorë (tunxhi)
7312.08.Bërës instrumentesh muzikorë frymorë (metalike)
7537.01.Bërës kallëpi këpucësh
7537.02.Bërës kamxhikësh
7531.01.Bërës kapelash
7537.03.Bërës këpucë për kirurgjinë
7537.04.Bërës këpucësh
7537.05.Bërës këpucësh me porosi
7537.06.Bërës këpucësh me thupra
7537.07.Bërës këpucësh ortopedike
7537.08.Bërës këpucësh sportive
7319./101 .Bërës kordoni
7531.02.Bërës korsesh
7512.01.Bërës majaje
7513.03.Bërës makarona petë
7537.09.Bërës mallrash lëkure
7319./102 .Bërës mbulesa mobiliesh (tapicier)
7512.02.Bërës me dorë i bukës së tavolinës
7514.07.Bërës me dorë i ëmbëlsirave
8219.22.Bërës ombrellash
7537.10.Bërës pajime kali
7537.11.Bërës pajime sportive
7514.08.Bërës pastash
7537.40.Bërës punimesh dore në produkte lëkure
8156.12.Bërës punimesh ngjitjeje me makineri
7537.44.Bërës punimesh ngjitjeje me mastiç të këpucëve
7537.45.Bërës punimesh skajimi të detaleve të lëkurës (me makineri ose me dorë )
8156.13.Bërës punimesh skajimi të detaleve të lëkurës me makineri
7537.12.Bërës qafore kali
7315.03.Bërës qyngjesh balte
7514.09.Bërës revanie
7319./103 .Bërës rrjetash
7319./104 .Bërës rrjetash peshku
7319./105 .Bërës rrjetash sigurimi
7511.01.Bërës sallami
7537.13.Bërës samarë dërrase
7537.14.Bërës shale
7537.15.Bërës shtroje këpucësh
3435.12.Bërës tatuazhesh
7519.06.Bërës vargje i gjetheve të duhanit
7511.02.Bërës vargje me të brendshme kafshësh
7537.16.Bërës vrimash në këpucë
7313.06.Bërës zinxhir me metale të çmuara
7114.01.Betonues
2622.01.Bibliograf
2622.02.Bibliotekar
2622.03.Bibliotekar për katalogë
2622.04.Bibliotekar për klasifikime
2131.12.Biofizikat
2113.27.Biokimist
2131.13.Biokimist
2131.14.Biolog
2131.15.Biolog molekular
2131.16.Biolog në biologjinë molekulare
2131.17.Biolog për faunën e ujërave të ëmbla
2131.18.Biolog për faunën/marinë
2120.02.Biometricien
2120.03.Biostatisticien
2131.19.Bioteknolog
7315.04.Birues enësh balte
7113.01.Birues guri
7313.07.Birues metalesh të çmuara
7316.02.Birues qelqi/Shpues qelqi
3323.05.Blerës
3323.02.Blerës mallrash/tregti me pakicë
3323.03.Blerës mallrash/tregti me shumicë
3323.04.Blerës pajisjesh
6124.01.Bletërritës
7519.07.Bluarës i burnotit
7132.02.Bojaxhi për automjeteve
7131.01.Bojaxhi për çeliqe strukturore
7115.01.Bojaxhi për dru
7131.02.Bojaxhi për gëlqere
7131.03.Bojaxhi për konstruksione metalike, druri
7131.04.Bojaxhi për lyerje konstruksionesh me furçë
7131.05.Bojaxhi për lyerjen e trupit të anijes
7132.06.Bojaxhi për lyerjet mbrojtëse
7131.06.Bojaxhi për metale
7131.07.Bojaxhi për ndërtesa
7131.08.Bojaxhi për pjesën e jashtme të konstruksioneve
7131.09.Bojaxhi për shtëpi
7131.10.Bojaxhi për skena
7131.11.Bojaxhi për tavane të varura
7132.01.Bojaxhi/piktor të artikujve të prodhuar
3421.02.Boksier
2131.20.Botanist
2131.21.Botanist gjenetikë
2131.22.Botanist histologji
2131.23.Botanist mykologji
2131.24.Botanist pedologji
2131.25.Botanist taksonomi
2641.21.Botues
3119.27.Brigadier i mirëmbajtjes së vijës hekurudhore
6223.06.Brigadier në anije peshkimi
3121.08.Brigadier në minierë
3122.16.Brigadier në prodhim
3321.05.Broker në sigurime
7512.03.Brumëgatues buke
7512.04.Bukëpjekës
Shko ne krye


C

7113.02.Çarës guri
4221.01.Centralist
5113.01.Ciceron në muze
3421.03.Çiklist
3117.02.Çimentues i puseve të naftës dhe të gazit
2131.26.Citolog (studiues qelize)
2131.27.Citolog citologji bimore
2131.28.Citolog citologji shtazore
2131.29.Citolog citologji shtazore
7113.03.Copëtues guri
8111.01.Copëtues guri në gurore, në minierë
7536.01.Copëtues lëkurësh
Shko ne krye


D

5311.05.Dado
5311.03.Dado në çerdhe
4131.01.Daktilografist
2652.01.Daulltar
7517.01.Degustues çajit
7517.02.Degustues i kafesë
7517.03.Degustues i lëngjeve
7517.04.Degustues i likerit
7517.05.Degustues i rakisë
7517.06.Degustues i ushqimeve
7517.07.Degustues i verës
1345.01.Dekan
1345.02.Dekan i universitetit/fakultetit
2163.01.Dekorator i pajisjeve të brendshme
2166.01.Dekorator kinemaje
7131.12.Dekorator ndërtesash
7131.13.Dekorator për mure të veshura me letër
7131.14.Dekorator për mure të veshura me material tekstili
7317.01.Dekorator poçerie
7317.02.Dekorator qeramike
7317.03.Dekorator qeramike me aerograf
7317.04.Dekorator qeramike me penel dhe dore të lirë
7317.05.Dekorator qeramike me sprucator
2163.02.Dekorator reklame
2163.03.Dekorator reklame/vitrinë
3432.01.Dekorator të ambienteve të brendshme
7132.07.Dekorues
2120.04.Demograf
5242.02.Demonstrues
2261.01.Dentist
2261.03.Dentist/kirurgji goje
2261.04.Dentist/pedodentist
2261.02.Dentist/peridentist
2261.05.Dentist/prostodentist
2261.06.Dentist/vënie dhëmbësh
3214.02.Denturist
1111.01.Deputet
7114.02.Derdhës betoni
7315.05.Derdhës enësh balte dhe porcelani
7317.06.Derdhës i materialit ne konkilje
7211.08.Derdhës kallëpi metali
7316.03.Derdhës lentesh qelqi
7316.04.Derdhës qelqi
7315.06.Derdhës rrotash abrazivë
7315.07.Derdhës tullash dhe tjegullash
2212.02.Dermatolog
7214.04.dërtues dhe riparues për pjesë metalike në anije
8350.01.Detar
3355.02.Detektiv
3355.03.Detektiv dyqanesh
3355.04.Detektiv privat
3411.15.Detektiv privat
7544.03.Dezinfektues mjedisi
7544.01.Dezinfektues të mjedisit për baktere, insekte, barëra të këqij
5329.05.Dhënës i ndihmës së parë
2265.01.Dietolog
2265.07.Dietolog hulumtimi/kërkimi
2265.02.Dietolog mjekësor
8131.85.Difektoskopist (KPTHN)
1113.04.Diplomat
2652.39.Dirigjent
2652.02.Dirigjent grupi vokal
2652.03.Dirigjent orkestre
2163.04.Disenjator arturinash
2163.05.Disenjator dekorator
2163.06.Disenjator ekspozite
2163.07.Disenjator emblemash
2166.02.Disenjator grafik dekorator
2166.03.Disenjator grafikësh
2163.08.Disenjator mobiliesh
2166.04.Disenjator në multimedia
2163.09.Disenjator reklame
2163.10.Disenjator reklame/vitrinash
2166.05.Disenjator skene
2163.11.Disenjator tipograf
4323.01.Dispeçer autobusësh
4323.02.Dispeçer aviacioni
4323.03.Dispeçer gazsjellës
4323.04.Dispeçer hekurudhe
3131.01.Dispeçer i stacionit të energjisë elektrike
4323.05.Dispeçer kamionësh
4323.06.Dispeçer naftësjellës
4323.07.Dispeçer transport automobilistik
4323.08.Dispeçer trenash
4323.09.Dispeçer varkash
2163.12.Dizenjues kostumesh/kostumograf
7318.01.Dizenjues maskash
3432.02.Dizenjues ndriçimi të ambienteve të brendshme
2163.17.Dizenjues për produkte galanterie
3432.03.Dizenjues të ambienteve të brendshme
2163.16.Dizenjues veshjesh
3432.04.Dizenjues/përgatitës i perdeve të dritareve
3351.05.Doganier kontrolli fizik
3331.05.Doganier peshoreje
3331.04.Doganier pikë kontrolli
3331.06.Doganier pranues
3331.02.Doganier/përpunues informacioni
2622.05.Dokumentist
2641.02.Dramaturg
1120.58.Drejtor
1120.59.Drejtor (Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare
1345.09.Drejtor akademie
1221.05.Drejtor ankandesh
1219.05.Drejtor blerjesh
1349.01.Drejtor burgu
1348.11.Drejtor cirku
1112.01.Drejtor departamenti
1112.02.Drejtor departamenti në administratë
2654.03.Drejtor dokumentari
1211.01.Drejtor drejtorie buxheti
1349.12.Drejtor drejtorie juridike
1211.02.Drejtor drejtorie kontabiliteti
1114.10.Drejtor Drejtorie në administratën e bashkisë
1114.11.Drejtor Drejtorie në administratën e komunës
1114.12.Drejtor Drejtorie në administratën e njësive bashkiake
1114.13.Drejtor Drejtorie në administratën e Qarkut
1112.03.Drejtor Drejtorie në administratën shtetërore
1211.03.Drejtor Drejtorie pagash
1112.38.Drejtor Drejtorie për Çështjet e Sigurisë Publike
1211.07.Drejtor ekonomik
1120.02.Drejtor ekzekutiv në aktivitete kulturore
1120.01.Drejtor ekzekutiv në aktivitete ndërtimi
1120.03.Drejtor ekzekutiv në arsim
1120.04.Drejtor ekzekutiv në depozitim/magazinim
1120.05.Drejtor ekzekutiv në ndërmarrje industriale
1120.06.Drejtor ekzekutiv në punime publike
1120.07.Drejtor ekzekutiv në transport
1120.08.Drejtor ekzekutiv në transport mallrash
1120.09.Drejtor ekzekutiv në transport naftësjellës dhe gazsjellës
1120.10.Drejtor ekzekutiv në tregti
1348.09.Drejtor filmi
2654.04.Drejtor filmimi
1211.08.Drejtor finance
1211.04.Drejtor financiar i administratës
1219.07.Drejtor i administratës
1213.04.Drejtor i administrimit të rrezikut
0124.03.Drejtor i Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes
1219.11.Drejtor i auditit të brendshëm
1212.01.Drejtor i burimeve njerëzore
1211.10.Drejtor i degëve në institucione financiare
1330.01.Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Informacionit dhe Mbrojtjes së të Dhënave
1345.06.Drejtor i drejtorive të arsimit
1344.01.Drejtor i drejtorive të çështjeve sociale
1343.01.Drejtor i drejtorive të shërbimeve të kujdesit për të moshuar
1344.02.Drejtor i drejtorive të shërbimeve të mirëqenies sociale
1344.03.Drejtor i drejtorive të shërbimeve të punësimit
1112.39.Drejtor i Forcave Speciale
1120.50.Drejtor i forcave te sigurisë portuale
2654.05.Drejtor i fotografisë
1223.01.Drejtor i fushës së kërkimeve
1223.02.Drejtor i fushës së zhvillimit
1222.01.Drejtor i informacionit në shërbime të marrëdhënieve publike
1112.40.Drejtor i Kabinetit
1120.35.Drejtor i Laboratorit Doganor
1112.41.Drejtor i lart në polici
1221.03.Drejtor i marketingut
1212.04.Drejtor i marrëdhënieve të punës
1211.15.Drejtor i menaxhimit të aseteve
1112.42.Drejtor i përgjithshëm
1345.10.Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë së Sigurisë
1112.43.Drejtor i Përgjithshëm i Doganave
1346.07.Drejtor i Përgjithshëm i Regjistrarit të Titujve
1112.11.Drejtor i përgjithshëm i sigurisë kombëtare
1346.08.Drejtor i Përgjithshëm i Tregut të Titujve/Bursës
1112.12.Drejtor i përgjithshëm në administratë
1112.13.Drejtor i përgjithshëm në administratën shtetërore/kombëtare
1112.14.Drejtor i përgjithshëm në administratën shtetërore/rajonale
1346.09.Drejtor i Përgjithshëm në Administrimin e Fondeve të Investimit
1346.10.Drejtor i Përgjithshëm në Administrimin e Fondeve të Pensionit
1120.13.Drejtor i përgjithshëm në bashki
1120.14.Drejtor i përgjithshëm në bujqësi
1120.49.Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme Detare
1120.15.Drejtor i përgjithshëm në hekurudhë
1120.16.Drejtor i përgjithshëm në hoteleri
1120.56.Drejtor i përgjithshëm në institucione financiare
1120.17.Drejtor i përgjithshëm në komunikacion/shërbimi i telekomunikacionit
1120.18.Drejtor i përgjithshëm në komunikacion/shërbimi postar
1120.11.Drejtor i përgjithshëm në korporata energjetike
1120.19.Drejtor i përgjithshëm në multimedia
1120.12.Drejtor i përgjithshëm në ndërmarrjeje
1323.01.Drejtor i përgjithshëm në ndërtim
1120.34.Drejtor i përgjithshëm në peshkim
1120.20.Drejtor i përgjithshëm në shërbime pastrimi
1120.21.Drejtor i përgjithshëm në shërbime shëndetësore
1120.53.Drejtor i Përgjithshëm në Sigurime
1120.22.Drejtor i përgjithshëm për aktivitete sportive
1112.44.Drejtor i Përgjithshëm për Kufirin dhe Migracionin
1120.36.Drejtor i Përgjithshëm për Shërbimet Mbështetëse
1219.08.Drejtor i prokurimeve
1344.04.Drejtor i qendrave komunitare
0124.02.Drejtor i Qendrës së Gjuhëve të Huaja
1342.03.Drejtor i shëndetit publik
1219.01.Drejtor i shërbimeve administrative
1120.57.Drejtor i shërbimeve aeroportuale
1344.05.Drejtor i shërbimeve familjare
1345.07.Drejtor i shërbimeve të arsimit
1330.13.Drejtor i shërbimeve të internetit
1219.03.Drejtor i shërbimeve të korporatave
1341.02.Drejtor i shërbimeve të kujdesit për fëmijë
1344.06.Drejtor i shërbimeve të strehimit
1349.02.Drejtor i shërbimeve zjarrfikëse
1222.02.Drejtor i shërbimit për publicitet/reklama
1222.03.Drejtor i shërbimit të marrëdhënieve publike (PR)
1221.04.Drejtor i shitjeve
1346.03.Drejtor i shoqërive të kreditimit për pasuri të patundshme
0111.03.Drejtor i Shtabit të Përgjithshëm të FA
1343.02.Drejtor i shtëpive të shërbimeve të kujdesit për të moshuar
1219.06.Drejtor i sigurisë
1219.10.Drejtor i sigurisë së informacionit
1330.11.Drejtor i sistemit të informacionit
1323.04.Drejtor i zbatimit të projektit
1330.07.Drejtor informacioni
1112.08.Drejtor kabineti në institucione të pavarura kushtetuese
1112.04.Drejtor kabineti në Kryeministri
1112.05.Drejtor kabineti në Kryesinë e Kuvendit
1112.06.Drejtor kabineti në ministri
1112.09.Drejtor kabineti në organeve kolegjiale Drejtore të institucioneve të pavarura të krijuara me ligj
1112.07.Drejtor kabineti në Presidencë
1112.10.Drejtor kabineti të zëvendëskryeministrit
1322.09.Drejtor kërkim/zbulim për minerale
1342.04.Drejtor klinike
1345.03.Drejtor kolegji
1411.04.Drejtor konvikti
2652.04.Drejtor kori
1211.14.Drejtor kredie
1330.15.Drejtor lajmesh
1345.04.Drejtor liceu
1219.09.Drejtor ligjor
1323.02.Drejtor ndërtimi për ndërtesa dhe punime publike
1112.15.Drejtor në administratën diplomatike
1112.16.Drejtor në administratën shtetërore
1347.02.Drejtor në arkiva
1347.03.Drejtor në biblioteka
1431.02.Drejtor në departamente sporteve
1348.01.Drejtor në departamente të arteve të skenës
1348.02.Drejtor në departamente të radio-televizioneve
2654.06.Drejtor në departamente të radios
2654.10.Drejtor në departamente të televizioni
1324.01.Drejtor në depozitim/magazinim
1342.02.Drejtor në drejtori spitalore
1348.04.Drejtor në drejtori të shtëpive botuese
1311.02.Drejtor në fushën e gjuetisë
1312.02.Drejtor në fushën e peshkimit
1311.03.Drejtor në fushën e pylltarisë
1311.05.Drejtor në fushën e ruajtjen e mjedisit
1312.01.Drejtor në fushën e zhvillimit të akuakulturës
1347.04.Drejtor në galeri arti
1324.02.Drejtor në hekurudhë
1346.06.Drejtor në institucione financiare
1347.01.Drejtor në institucione të studimeve arkeologjike
1342.01.Drejtor në institute të kujdesit të shëndetit publik
1348.03.Drejtor në kinematografi
1431.03.Drejtor në klube shumë-sportesh
1431.04.Drejtor në klube sportive
1431.05.Drejtor në klube të futbollit
1330.02.Drejtor në komunikacion/shërbimi i telekomunikacionit
1330.03.Drejtor në komunikacion/shërbimi postar
1322.01.Drejtor në minierë
1347.05.Drejtor në muze
1321.01.Drejtor në prodhim
1324.04.Drejtor në shërbim furnizimi
1324.05.Drejtor në shërbim për blerje të ndryshme
1324.06.Drejtor në shërbim shpërndarje
1324.07.Drejtor në shërbim shpërndarje të energjisë elektrike
1330.04.Drejtor në shërbime informatike
1324.03.Drejtor në shërbime magazinimi
1346.01.Drejtor në shërbime sigurimesh
1349.03.Drejtor në shërbime të tjera të paklasifikuar diku tjetër
1324.09.Drejtor në shërbime të transport/pasagjeresh
1324.10.Drejtor në shërbime të transporti/naftësjellës dhe gazsjellës
1324.08.Drejtor në shërbime transport/mallrash
1221.01.Drejtor në shërbimin tregtar
1341.01.Drejtor në shtëpi të fëmijëve (jetim)
1219.04.Drejtor objektesh
1322.11.Drejtor për hapjen/përgatitjen e vend-burimit minerar
1219.12.Drejtor për përputhshmërinë rregullatore
1311.04.Drejtor plantacionesh
1322.08.Drejtor prodhimi dhe përpunim minerali në minierë
1311.01.Drejtor prodhimi dhe zhvillimit në fushën e bujqësisë
1321.02.Drejtor prodhimi në industri
1321.03.Drejtor prodhimi në industri përpunuese
1321.04.Drejtor prodhimi në industri ushqimore
1322.02.Drejtor prodhimi në minierë
1322.03.Drejtor prodhimi nëntoke në minierë
1330.05.Drejtor programacioni radio-televizive
1322.10.Drejtor projektimi në minierë
1348.05.Drejtor radio
1120.37.Drejtor Rajonal Tatimor
1211.12.Drejtor raportimi/kontrolli financiar
1211.13.Drejtor risku
1211.05.Drejtor shërbimesh financiare
1219.02.Drejtor shërbimet të pastrimit
1322.12.Drejtor shfrytëzimi në minierë
1345.05.Drejtor shkolle
2654.07.Drejtor skene
1221.02.Drejtor të dhomave të tregtisë
1431.01.Drejtor të qendrave rekreative
1211.06.Drejtor të tjerë të departamenteve financiare
1348.10.Drejtor teatri
2654.08.Drejtor teatri
2654.09.Drejtor teknik
2654.02.Drejtor teknik në radio e televizion
1348.06.Drejtor televizioni
1211.11.Drejtor thesari
1346.02.Drejtor/manaxher banke
1346.05.Drejtor/manaxher shoqërive të sigurimit
8341.01.Drejtues autokombajne
2652.40.Drejtues bande muzikore
9331.08.Drejtues barke
9331.07.Drejtues barke me pedale
8342.01.Drejtues buldozeri
8342.02.Drejtues ekskavatori
8342.03.Drejtues fadrome/fadromist
0124.01.Drejtues i Arkivit Qendror të FA
2636.01.Drejtues i besimit fetar
1112.45.Drejtues i Drejtorisë së Antiterrorit
1112.46.Drejtues i Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar
0121.01.Drejtues i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Personelit në Ministrinë e Mbrojtjes
1112.47.Drejtues i Drejtorisë së Migracionit dhe Ripranimeve
0121.02.Drejtues i Drejtorisë së Operacioneve dhe Stërvitjes pranë Shtabit të Përgjithshëm të FA
1112.48.Drejtues i Drejtorisë së Policisë Rrugore
1120.38.Drejtues i Drejtorisë së Policisë Vendore
1120.39.Drejtues i Drejtorisë së Shërbimeve Operacionale
1112.49.Drejtues i Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë
0112.03.Drejtues i Forcës Ajrore
0112.02.Drejtues i Forcës Detare
0112.01.Drejtues i Forcës Tokësore
1112.50.Drejtues i Institucionit të Policisë Shkencore
0112.04.Drejtues i Komandës Mbështetëse
0112.05.Drejtues i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes
1112.51.Drejtues i Qendrës të Pritjes së të Huajve
1345.11.Drejtues i Shkollës Bazë të Policisë
1342.05.Drejtues i Urdhrit të mjekut/farmacistit/infermierit
8311.12.Drejtues lokomotive
8321.01.Drejtues motoçiklete
6131.01.Drejtues në ferma blegtorale
6131.02.Drejtues në ferma bujqësore
6131.03.Drejtues në ferma me kualifikim miks (bujqësore dhe blegtorale)
6111.01.Drejtues për kultivimin e kopshtarisë dhe fidanëve
6111.02.Drejtues për kultivimin e pemëve dhe shkurreve
6111.03.Drejtues për kultivimin e perimeve dhe bimëve të arave
6111.04.Drejtues për kultivimin e varieteteve të përziera
8332.01.Drejtues për makinat e bankave (transport parash)
6121.01.Drejtues për rritjen e bletëve dhe krimbit të mëndafshit
6121.02.Drejtues për rritjen e gjësë së gjallë për mish dhe bulmet
6121.03.Drejtues për rritjen e kafshëve dhe shpendëve jo të klasifikuar diku tjetër
6121.04.Drejtues për rritjen e shpendëve
3423.01.Drejtues programesh aerobike
8350.02.Drejtues rimorkiatori
1120.40.Drejtues Sekretariati
5112.01.Drejtues të autobusit
8332.02.Drejtues të makinave frigoriferike
9331.02.Drejtues të makinave me pedale
9331.03.Drejtues të makinave me pedale dore
8332.03.Drejtues të makinave të asfaltimit
8332.04.Drejtues të makinave të betonit
8332.05.Drejtues të makinave të larjes së rrugëve
8332.06.Drejtues të makinave të ngjeshjes (rrula)
8332.07.Drejtues të makinave të pastrimit të dëborës
8332.08.Drejtues të makinave të pastrimit të kanaleve
8332.09.Drejtues të makinave të pastrimit të rrugëve
8332.11.Drejtues të makinave të rënda
8344.01.Drejtues të makinave të rënda me ngritëse
8332.10.Drejtues të makinave të shtrimit të rrugëve
8332.12.Drejtues të makinave zjarrfikëse
1311.06.Drejtues të Mbarështimit dhe Përgatitjes së Qenve
1345.14.Drejtues të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional
9331.06.Drejtues të pajisjeve të ngarkim-shkarkimit
9332.04.Drejtues të pajisjeve të transportit të tërhequra nga kafshë pune
1120.41.Drejtues të Policisë Shkencore
1223.04.Drejtues të Qendrës së Kërkimeve Shkencore
1120.42.Drejtues të Standardeve Profesionale
1120.43.Drejtues të Studimeve Strategjike
8343.01.Drejtues të teleferikut
2654.11.Drejtues të tjerë arti
1219.13.Drejtues të tjerë organizativë
2654.12.Drejtues teatri
5112.03.Drejtues teleferiku
8341.02.Drejtues traktori
5112.05.Drejtues trami
5112.02.Drejtues treni
8321.02.Drejtues triçikli
9331.04.Drejtues triçikli i motorizuar
9331.05.Drejtues triçikli i pa motorizuar
8321.03.Drejtues triçikli për mallra
8341.03.Drejtues zetori
6210.01.Druvar
6210.02.Druvar për dru zjarri
Shko ne krye


E

3522.02.Editor zëri kinemaje
2343.01.Edukatorë në çerdhe
2343.02.Edukatorë në kopshte
2134.01.Ekologjist
2134.02.Ekologjist botanik
2134.03.Ekologjist për mbrojtjen e mjedisit për depozitat e naftës dhe gazit
2134.04.Ekologjist zoologji
2631.13.Ekonomist
2631.02.Ekonomist bujqësor
2631.03.Ekonomist finance dhe banka
2631.16.Ekonomist në Sigurime
2631.04.Ekonomist për burimet njerëzore
2631.06.Ekonomist për marketing
2631.05.Ekonomist për menaxhim
2631.07.Ekonomist për pagesë papunësie (trajtimin ekonomik i të papunëve)
2631.08.Ekonomist për politikat doganore
2631.09.Ekonomist për politikat e çmimeve
2631.10.Ekonomist për tatim/taksa
2631.11.Ekonomist për tregti ndërkombëtare
2631.12.Ekonomist për turizëm
2631.15.Ekonomist/specialist për prokurime publike
2423.10.Ekspert i burimeve njerëzore
3112.01.Ekspert i parandalimeve të zjarrit
3359.18.Ekspert i policisë shkencore
2263.20.Ekspert për mbrojtjen nga rrezatimet
3315.03.Ekspert vlerësimi i mosmarrëveshjeve
3315.04.Ekspert vlerësimi të humbjeve
8123.01.Elektolist
7411.01.Elektricist
7411.02.Elektricist i specializuar për tokëzim në ndërtesa
7411.03.Elektricist i specializuar për tokëzim të teknologjisë industriale
7411.04.Elektricist në minierë
7411.05.Elektricist në nënstacion elektrik
7411.18.Elektricist në nënstacionet elektrike për pajisjet primare
7411.19.Elektricist në nënstacionet elektrike për pajisjet sekondare
7411.06.Elektricist në rrjetin elektrik të shpërndarjes
7411.08.Elektricist për instalime elektrike në ndërtesa
7411.09.Elektricist për linja të tensionit të lart
7411.10.Elektricist për linja të tensionit të ulët
7411.11.Elektricist për mirëmbajtje në ndërtesa
7411.12.Elektricist për mirëmbajtjen e sistemeve qendrore elektrike në ndërtesa
7411.13.Elektricist për ndërtesa
7411.14.Elektricist për ndriçim
7411.07.Elektricist për ndriçim në teatër
7411.15.Elektricist për riparime në ndërtesa
7411.16.Elektricist për sigurimin teknik
7411.17.Elektricist për skena dhe studio
7412.11.Elektro-mekanik
7412.01.Elektroaut për anije
7231.03.Elektroaut për automjete
7412.02.Elektroaut për automobila
7412.03.Elektroaut për avionë
7412.04.Elektroaut për lokomotiva
7412.10.Elektromontues gjeneratori
3114.01.Elektroteknik
2264.01.Elektroterapeut
3255.02.Elektroterapist
8311.11.Elektrovozist në minierë/operator i elektrovozit
7317.07.Emalues artikujsh metali
7317.08.Emalues qeramike
7319./108 .Endës fibrash tekstile
2261.10.Endodontist
2131.30.Endokrinolog
2212.11.Endokrinolog
2131.31.Entomolog
2131.32.Epidemiolog
2250.01.Epidemiologjist në veterinari
2264.02.Ergoterapeut
3255.03.Ergoterapeut
2641.18.Eseist
5142.01.Estetist
2632.03.Etnograf
Shko ne krye


F

5161.06.Fallxhor
3413.01.Famulli
7321.10.Faqosës shtypshkrimi
7221.01.Farkëtar
7221.02.Farkëtar me çekiç pneumatik
7221.03.Farkëtar për pajisje bujqësore
2262.01.Farmacist
2262.02.Farmacist bujqësor
2262.06.Farmacist industrial
2262.03.Farmacist në dyqan
2262.04.Farmacist në spital
2262.05.Farmacist veteriner
2113.25.Farmakolog
2131.33.Farmakolog
2113.26.Farmakolog në toksikologji
9623.01.Fatorino në autobus
9623.02.Fatorino në tren
9623.03.Faturist
6123.01.Fermer baterie shpendësh
6122.01.Fermer blegtorie
6113.01.Fermer çaji
6122.02.Fermer gjedhi
6123.02.Fermer gjelash deti
6124.02.Fermer i kualifikuar bletësh
6125.02.Fermer i kualifikuar për rritjen e krimbit të mëndafshit
6122.03.Fermer kafshësh shtëpiake
6113.03.Fermer kulturash frutore
6132.01.Fermer në ferma mikse
6123.03.Fermer patash
6113.05.Fermer për arra
6112.01.Fermer për bimë arash
6113.06.Fermer për bimë shkurrore
6112.02.Fermer për bishtajore
6112.03.Fermer për drithëra
6112.04.Fermer për duhan
6112.05.Fermer për grurë
6113.07.Fermer për kopër
6113.08.Fermer për kopsht pemësh
6112.06.Fermer për kultura bostanore
6112.07.Fermer për kultura fibroze
6112.08.Fermer për lin
6122.04.Fermer për mbarështim kuajsh
6112.09.Fermer për misër
6112.10.Fermer për oriz
6112.11.Fermer për pambuk
6122.05.Fermer për përpunimin e qumështit
6113.04.Fermer për prodhim agrume
6123.04.Fermer për prodhimin e vezëve
6113.02.Fermer për seleksionim dhe magazinim frutash
6112.12.Fermer për sojë
6113.09.Fermer për ullishta
6112.13.Fermer për zarzavate fushe
6112.14.Fermer për zarzavate sere
6123.05.Fermer pulash
6122.06.Fermer qumështi
6123.06.Fermer rosash
6320.02.Fermer të produkteve blegtorale për nevoja familjare
6310.02.Fermer të produkteve bujqësore për nevoja familjare
6340.01.Fermer të produkteve të peshkimit për nevoja familjare
6330.01.Fermer të varieteteve të përziera për nevoja familjare
6113.10.Fermer vreshtash
7313.08.Fiksues bizhuterie
7121.12.Fiksues çatie
7111.01.Fiksues parafabrikatesh për ndërtesa
7313.09.Filetues metalesh të çmuara
7511.38.Filetues mishi
7511.03.Filetues peshku
2643.01.Filolog
2633.01.Filozof
2412.02.Financier për sigurimet shëndetësore
2131.34.Fitopatolog
2111.02.Fizikan
2111.16.Fizikan bërthamor
2111.15.Fizikan mjekësor
2111.03.Fizikan specialist në akustikë
2111.04.Fizikan specialist në balistikë
2111.05.Fizikan specialist në fizikën molekulare
2111.06.Fizikan specialist në fizikën nukleare
2111.07.Fizikan specialist në fizikën teorike
2111.08.Fizikan specialist në fushën e astronomisë
2111.09.Fizikan specialist në fushën e elektricitetit dhe magnetizimit
2111.10.Fizikan specialist në hidro-dinamikë
2111.11.Fizikan specialist për trupa të ngurtë
2111.12.Fizikan termik
2111.13.Fizikan termodinamik
2131.35.Fiziolog
2131.36.Fiziolog botanike
2131.37.Fiziolog në endokrinologji
2131.38.Fiziolog në epidemiologji
2131.39.Fiziolog në fiziologjinë bimore
2131.40.Fiziolog në fiziologjinë shtazore
2131.41.Fiziolog në neurologji
2131.42.Fiziolog zoologji
2264.03.Fizioterapeut
2264.07.Fizioterapeut për fëmijë
2264.06.Fizioterapist për të moshuar
5329.07.Flebotomist
8182.03.Fokist
2656.01.Folës/Spiker në radio
2656.02.Folës/Spiker në televizion
7211.09.Fonditor artistik
7537.17.Forcues i këpucëve
7315.08.Formues enësh balte dhe porcelani
7316.05.Formues enësh qelqi
7321.11.Foto radhitës shtypshkrimesh
3431.01.Fotograf
3431.02.Fotograf ajror
3431.03.Fotograf arkitekture
3431.04.Fotograf industrial
3431.05.Fotograf mjekësor
3431.06.Fotograf mode
3431.07.Fotograf policie
3431.08.Fotograf portreti
3431.09.Fotograf reklame
3431.10.Fotograf shkencor
3431.11.Fotograf shtypi
3431.12.Fotograf tregtar
2165.18.Fotogrametrist/hartues hartash nisur nga fotografi
4415.01.Fotokopjues/dublues dokumentesh
7324.02.Fotolitografues
3431.13.Fotoreporter
3522.28.Fotoreporter
8312.02.Frenues hekurudhe
8312.03.Frenues treni për gurore
8312.04.Frenues treni për mallrash
8312.05.Frenues treni për miniere
7225.01.Frezatorë
7316.06.Frezues lentesh qelqi
7316.07.Frezues për tehe të qelqit
7316.08.Frezues qelqi
7316.09.Fryrës qelqi
7316.10.Fryrës qelqi për enë laboratorike
9613.02.Fshesar në parqe
9613.01.Fshesar në rrugë
7133.01.Fshirës oxhaku
7522.02.Fuçipunues
8131.80.Fugist
3323.09.Furnitor
2433.13.Furnitor i shitjeve teknike
8152.01.Furnizues me fill
8152.02.Furnizuese të endjes
8131.01.Furrtar i furrave të qymyrit
8131.02.Furrtar i prodhimit të qymyrit të drurit
3421.04.Futbollist
Shko ne krye


G

8123.02.Galvanizues (kromim, nikelim)
5162.01.Gardërobist
5162.02.Gardërobist hoteli
5162.03.Gardërobist personal
5413.01.Gardian burgu
2212.12.Gastroenterolog
2642.01.Gazetar
2642.12.Gazetar i faqeve WEB
2642.02.Gazetar media
5221.01.Gazetashitës
9520.01.Gazetashitës
7313.10.Gdhendës bizhuterish
7522.03.Gdhendës druri
7317.09.Gdhendës xhamash
2651.04.Gdhendës-skalitës/artist
7113.04.Gdhendës-vendosës monumentesh
7531.03.Gëzof punues
6224.01.Gjahtar
2633.05.Gjeneologjist
2131.43.Gjenetist
2131.44.Gjenetist botanike
2131.45.Gjenetist zoologji
2114.01.Gjeodet
2114.02.Gjeofizikan
2114.03.Gjeofizikan, specialist në sizmologji
2632.04.Gjeograf
3135.01.Gjeokimist
2114.04.Gjeolog
2114.05.Gjeolog minierash
2114.06.Gjeolog nafte
2114.07.Gjeolog, kërkues mineralesh
2114.08.Gjeolog, kërkues nafte
2114.09.Gjeolog, specialist në mikro-panteologji
2114.10.Gjeolog, specialist në paleontologji/mikropaleontolog
2165.02.Gjeometër
2165.03.Gjeometër gjeodezie
2165.04.Gjeometër hidrografi
2165.05.Gjeometër kadastre
2165.06.Gjeometër minierash
2165.07.Gjeometër specialist për topografi ajrore
2165.08.Gjeometër topograf
3112.16.Gjeoteknik
2212.13.Gjinekolog
6224.03.Gjuajtës balenash
3355.05.Gjurmues privat
2612.01.Gjyqtar
3422.02.Gjyqtar sportesh
2612.02.Gjyqtar/Gjykata e apelit
2612.04.Gjyqtar/Gjykata e Lartë
2612.03.Gjyqtar/Gjykata e rrethit
2612.06.Gjyqtar/Gjykata Kushtetuese
2166.06.Grafist në multimedia
2643.02.Grafolog
7317.10.Gravurues xhamash
5142.02.Grimier për skenë
5142.03.Grimier për studio
9612.05.Grumbullues ambalazhi llamarine për riciklim
9612.06.Grumbullues ambalazhi qelqi për riciklim
9329.16.Grumbullues materialesh
9612.03.Grumbullues mbetjesh plastike
9611.03.Grumbullues mbetjesh të riciklueshme
9611.01.Grumbullues mbeturinash
9623.04.Grumbullues parash në makina shitjeje
9612.02.Grumbullues skrapi (mbetjesh metalike)
6210.05.Grumbullues trungjesh
9623.05.Grumbullues xhetonësh në makina shitjeje
9623.06.Grumbullues xhetonësh në parqet e lodrave të fëmijëve
7113.05.Gurlatues për monumente
7113.06.Gurskalitës
1120.55.Guvernator Banke
Shko ne krye


H

9331.01.Hamall ankorimi anije
7126.02.Hapës pusesh
7523.03.Hapës vrimash në dru
2652.05.Harpist
2165.09.Hartograf
2168.09.Hartograf
2165.10.Hartograf marine
7114.03.Hedhës betoni
7221.04.Hedhës farkëtar
6222.06.Hedhës grepash me varkë
6222.01.Hedhës rrjetash me varkë.
7114.04.Hekurkthyes
2212.42.Hematolog
7315.09.Heqës mbetjesh nga enët e baltës dhe të porcelanit
9121.01.Heqës njollash në pastrim kimik
2619.01.Hetues/Oficer i policisë gjyqësore
7126.03.Hidraulik
7126.04.Hidraulik në anije
7126.05.Hidraulik për hidrosanitare
7126.06.Hidraulik për instalime të sistemit të ujitjes
7126.07.Hidraulik për objekte të prodhimit industrial
7126.08.Hidraulik për pajisje kimike
2131.46.Hidrobiolog
2131.47.Hidrobiolog
2114.11.Hidrolog
2112.04.Hidrometeorolog
3255.04.Hidroterapist
3251.04.Higjienist dentist
3230.01.Hipnotizues
2131.48.Histolog
2131.49.Histolog botanike
2131.50.Histolog zoologji
2633.02.Historian
2230.04.Homeopath
2269.02.Homeopati
4213.01.Huadhënës
Shko ne krye


I

2131.51.Iktiolog
2166.08.Ilustrator
3413.09.Imam
2659.14.Imitues zërash kafshësh
3221.03.Infermier
3221.07.Infermier anestezie
2221.20.Infermier i kimioterapisë
3221.16.Infermier i regjistruar
2221.18.Infermier i sëmundjeve profesionale
2221.24.Infermier i shëndetit publik
2221.03.Infermier i specializuar
2221.23.Infermier i specializuar (neonati)
2221.22.Infermier i specializuar (terapia intensive dhe subintensive)
2221.07.Infermier i specializuar në gjinekologji
2221.08.Infermier i specializuar në infektiv
2221.09.Infermier i specializuar në reumatologji
2221.21.Infermier i specializuar për trajtimin e traumave
2221.12.Infermier i specializuar/anestezi
2221.13.Infermier i specializuar/infermieri
2221.04.Infermier i specializuar/konsultore
2221.05.Infermier i specializuar/materniteti
2221.14.Infermier i specializuar/objekte industriale
2221.01.Infermier i specializuar/obstetrike
2221.10.Infermier i specializuar/ortopedi
2221.11.Infermier i specializuar/pediatri
2221.15.Infermier i specializuar/psikiatri
2221.16.Infermier i specializuar/shërbim mjekësor
2221.17.Infermier i specializuar/shkolle
2221.06.Infermier i specializuar/spitali
2221.19.Infermier i trajtimin paliativ
3221.02.Infermier në ambiente pune
3221.08.Infermier në infermieri
3221.15.Infermier në klinike
3221.04.Infermier në konsultoreje
3221.09.Infermier në maternitet
3221.10.Infermier në objekte industriale
3221.05.Infermier në ortopedi
3221.06.Infermier në pediatri
3221.11.Infermier në psikiatri
3221.12.Infermier në shërbimin mjekësor
3221.13.Infermier në shkollë
3221.14.Infermier në spitali
2221.02.Infermier në ushtri
3221.01.Infermier obstetrike
3221.18.Infermier për kimioterapi
3221.17.Infermier praktikant
3240.03.Infermier veteriner
2512.01.Informatikan
3359.01.Inspektor administrate qeveritare
3355.11.Inspektor antikontrabande
3112.02.Inspektor banesash
5112.04.Inspektor biletash (transporti publik)
3142.01.Inspektor bujqësie
3359.14.Inspektor bujqësie
7543.01.Inspektor cilësie
3359.02.Inspektor çmimesh
3351.01.Inspektor dogane
3355.14.Inspektor hetimi
3257.01.Inspektor i higjienës
3359.17.Inspektor i kontrolli të brendshëm
3153.05.Inspektor i kontrollit shtetëror portual
3153.06.Inspektor i kontrollit shtetëror të flamurit
3257.12.Inspektor i kushteve teknike dhe sanitare për sigurinë ushqimore
3112.03.Inspektor i mbrojtjes nga zjarrit
1349.04.Inspektor i përgjithshëm policie
3353.01.Inspektor i përkrahjes sociale
3355.07.Inspektor i policisë elektrike
3355.08.Inspektor i policisë ndërtimore
3355.09.Inspektor i policisë tatimore
3153.04.Inspektor i regjistrit të mjeteve lundruese dhe detarëve
3257.14.Inspektor i shëndetit dhe sigurisë në punë
3257.04.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit (kujdesi për fëmijët)
3257.05.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit (për mbetjet industriale)
3257.10.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit ndaj ndotjeve
3257.11.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit ndaj rreziqeve kimike
3257.02.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit për kushtet e punës
3257.06.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit për mbrojtjen e konsumatorëve
3257.07.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit për mjetet e transportit
3257.08.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit për ndërmarrjet e tregtisë
3257.09.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit për ndërmarrjet industriale
3257.03.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit të punonjësve
3113.01.Inspektor i sigurimit dhe shëndetit/kushtet e punës
3113.02.Inspektor i sigurimit elektrik
3113.03.Inspektor i sigurimit në punë
3117.03.Inspektor i sigurimit në punë
3153.07.Inspektor i sigurisë detare
3153.08.Inspektor i sigurisë së anijes
3153.09.Inspektor i sigurisë së facilitetit portual
3257.16.Inspektor i sigurisë së produkteve
3315.01.Inspektor i vlerësimit të kërkesave
2149.15.Inspektor investigimi i aksidenteve/incidenteve ajrore në aviacionin civil
3351.02.Inspektor kufiri
3351.09.Inspektor kufiri detare
3354.01.Inspektor licencimi
3352.05.Inspektor lojërash fati
3359.03.Inspektor pagash
3353.02.Inspektor pensionesh
3353.03.Inspektor për kontributin vullnetar
3315.05.Inspektor për mosmarrëveshjet
3315.06.Inspektor për mosmarrëveshjet/sigurimet
3359.04.Inspektor peshash dhe masash
3359.15.Inspektor peshkimi
3355.06.Inspektor policie
3353.04.Inspektor punësimi dhe shërbimesh
3359.16.Inspektor pyjesh
3257.15.Inspektor sanitar
3257.13.Inspektor shëndeti
3359.05.Inspektor shërbimi civil
4323.10.Inspektor shërbimi transporti
4323.11.Inspektor shërbimi/transport hekurudhor
2351.07.Inspektor shkolle
3351.03.Inspektor sigurie në aeroporte
3116.01.Inspektor sigurimi kimik
3352.01.Inspektor taksash
2433.04.Inspektor teknik tregtie
3240.04.Inspektor veteriner
7124.08.Instalues izolimesh
7127.01.Instalues të kaldajave
7127.02.Instalues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse ngrohëse
7127.03.Instalues të paneleve diellore
7127.04.Instalues të sistemeve ftohëse
7422.18.Instalues telefoni
7233.01.Instalues-montues makinerish bujqësore
3423.02.Instruktor aerobi
5165.01.Instruktor autoshkolle
2652.41.Instruktor bande
3422.03.Instruktor bilardosh
3423.05.Instruktor fitnesi
3154.11.Instruktor fluturimi
3423.06.Instruktor hipizmi
3422.04.Instruktor hokeji
3412.24.Instruktor i aftësimit për jetën
2320.45.Instruktor i teknologjisë automobilistike
3423.12.Instruktor kërcimi
2320.43.Instruktor kosmetologjie
3423.09.Instruktor lundrimi
3423.03.Instruktor në palestra
3422.26.Instruktor noti
3422.17.Instruktor për ski
3423.11.Instruktor personal
2320.42.Instruktor praktike në shkolla profesionale
3422.05.Instruktor shahu
3422.06.Instruktor sportesh
3423.10.Instruktor sportesh në ujë
3422.14.Instruktor tenisi
3423.08.Instruktor zhytjeje
3422.21.Instruktor/specialist qitjeje
3423.07.Instruktor/udhëzues i fluturimeve të lira (Aerodinamikë)
2320.01.Instruktorë në ofruesit e formimit profesional
2652.06.Instrumentalist
2643.03.Interpret
2643.08.Interpretues i gjuhës së shenjave
4227.04.Intervistues anketash
4227.03.Intervistues i opinioni publik
2656.03.Intervistues në media
4227.02.Intervistues për kërkim tregu
2423.01.Intervistues punësimi
4227.01.Intervistues tregu
4229.02.Intervistuesi për kriteret e pranueshmërisë në praktika të ndryshme administrative
2146.39.Inxhinier /supervisor në hapjen e punimeve minerale, infrastrukturë rrugor, hidrocentrale, naftë-gazsjellës apo punime të tjera civile
2146.19.Inxhinier /vlerësues në matje topogjeodezike për kërkim-zbulim
2146.25.Inxhinier /vlerësues në shfrytëzime minerare
2144.37.Inxhinier aeronautike
2133.18.Inxhinier agrar në akuakulturë
2134.05.Inxhinier Agromjedisi
2133.10.Inxhinier agronom
3151.01.Inxhinier anijesh
2514.01.Inxhinier aplikimesh informatike
2131.52.Inxhinier biomedikal
2133.11.Inxhinier bujqësor
2142.02.Inxhinier civil
2141.01.Inxhinier druri
2141.12.Inxhinier efikasiteti industrial
2151.01.Inxhinier elektrik
2151.02.Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë
2151.03.Inxhinier elektrik për linjat elektrike
2151.12.Inxhinier elektrik për monitorimin dhe automatikën
2151.04.Inxhinier elektrik për pajisje elektromekanike
2151.05.Inxhinier elektrik për pajisje elektromekanike të fuqive të ulëta
2151.06.Inxhinier elektrik për prodhimin e energjisë
2151.07.Inxhinier elektrik për prodhimin e energjisë elektrike
2151.08.Inxhinier elektrik për prodhimin hidroelektrik
2151.09.Inxhinier elektrik për prodhimin termoelektrik
2151.13.Inxhinier elektrik për skedarin dhe mbrojtjen rele
2151.10.Inxhinier elektrik për tensionin e lartë
2151.14.Inxhinier elektromekanik
2152.07.Inxhinier elektronik
2152.01.Inxhinier elektronik për gjysmëpërçuesit
2152.02.Inxhinier elektronik për informatikën
2152.03.Inxhinier elektronik për instrumente shkencor
2152.04.Inxhinier elektronik për ndërtimin e ordinatorëve
3154.10.Inxhinier fluturimi
2147.01.Inxhinier fonderie
2144.02.Inxhinier frigoriferësh
2114.12.Inxhinier gjeolog
2114.15.Inxhinier gjeolog /mbikëqyrje në kërkim-zbulim
2114.14.Inxhinier gjeolog /studiues në kërkim-zbulim
2114.13.Inxhinier gjeolog/drejtues teknik në kërkim-zbulim
2114.17.Inxhinier gjeolog/konsulent në kërkim-zbulim
2114.16.Inxhinier gjeolog/monitorimi në kërkim-zbulim
2114.18.Inxhinier gjeolog/projektues në kërkim-zbulim
2114.19.Inxhinier gjeolog/vlerësues në kërkim-zbulim
2142.03.Inxhinier hidraulik
2142.04.Inxhinier hidrolog
2143.01.Inxhinier i kontrollit të ndotjes së ajrit
2145.24.Inxhinier i proceseve të rafinimit
3156.04.Inxhinier i sigurisë së trafikut ajror
2149.13.Inxhinier i studimeve hapësinore
2512.02.Inxhinier informatikan
2142.31.Inxhinier infrastrukture dhe transporti
2514.02.Inxhinier instalim-programim te sistemeve teknologjike
2149.01.Inxhinier këshilltar për organizimin industrial
2145.13.Inxhinier kimist
2145.14.Inxhinier kimist në fabrikë
2145.15.Inxhinier kimist në filaturë
2145.16.Inxhinier kimist për artikuj ushqimor dhe pije
2145.17.Inxhinier kimist për letrën
2145.18.Inxhinier kimist për materiale plastike
2145.19.Inxhinier kimist për naftë dhe gaz natyral
2145.20.Inxhinier kimist specialist gazi
2145.21.Inxhinier kimist/specialist për karburantet
2145.22.Inxhinier kimist/specialist për kauçukun
2145.25.Inxhinier kimist/specialist për materiale ndërtimi
2145.23.Inxhinier kimist/specialist për ngjyrat dhe bojërat
2152.06.Inxhinier kompjuteri/harduer
2144.03.Inxhinier lubrifikimesh
2133.12.Inxhinier lulesh
2144.04.Inxhinier mekanik
2144.05.Inxhinier mekanik bujqësor
2144.06.Inxhinier mekanik industrial
2144.07.Inxhinier mekanik klimatizimi
2144.38.Inxhinier mekanik në anije/ inxhinier marine
2144.36.Inxhinier mekanik në byronë e studimit dhe projektimit
2144.26.Inxhinier mekanik në mekanikë dhe automatizim industrial
2144.08.Inxhinier mekanik në mekanikën e precizionit
2144.32.Inxhinier mekanik në miniera
2144.27.Inxhinier mekanik në mirëmbajtje makinerish e pajisjesh të industrisë
2144.31.Inxhinier mekanik në naftë
2144.35.Inxhinier mekanik në sisteme të komandimit hidraulik dhe pneumatik
2144.34.Inxhinier mekanik në sisteme të kondicionimit të ajrit, ngrohje-ftohje
2144.33.Inxhinier mekanik në tekstil
2144.30.Inxhinier mekanik në transportin detar e ajror
2144.09.Inxhinier mekanik për ftohje/ngrirje
2144.23.Inxhinier mekanik për instalimin e sistemeve hidraulike e pneumatike
2144.10.Inxhinier mekanik për instrumente shkencorë
2144.11.Inxhinier mekanik për konstruksione mekanike dhe mjete pune
2144.12.Inxhinier mekanik për lokomotiva
2144.22.Inxhinier mekanik për makinerive industriale
2144.21.Inxhinier mekanik për montimin e impianteve
2144.13.Inxhinier mekanik për motorët detarë dhe pajisje të bordit
2144.14.Inxhinier mekanik për motorët me djegie të brendshme
2144.15.Inxhinier mekanik për ndërtime navale
2144.16.Inxhinier mekanik për ngrohje-ventilim-ftohje
2144.28.Inxhinier mekanik për riparim e mirëmbajtje të mjeteve të transportit tokësor
2144.25.Inxhinier mekanik për teknologji mekanike
2144.24.Inxhinier mekanik për tubacioneve
2144.17.Inxhinier mekanik të turbinave me gaz
2144.29.Inxhinier mekanik transporti
2144.18.Inxhinier mekanik, vlerësues dëmesh në sigurime
2149.08.Inxhinier mekatronik
2147.06.Inxhinier metalurg
2147.02.Inxhinier metalurg për minerale radioaktive
2147.03.Inxhinier metalurg për prodhimin dhe pastrimin e metaleve
2147.04.Inxhinier metalurg për prodhimin/trajtimin e metaleve
2112.01.Inxhinier meteorolog/parashikues moti
2146.01.Inxhinier minierash
2146.02.Inxhinier minierash qymyri
2146.03.Inxhinier minierash të mineraleve radioaktive
2146.04.Inxhinier minierash/mineral metalik
2146.40.Inxhinier Miniere/Markshajder
2143.03.Inxhinier mjedisi
2142.06.Inxhinier mjedisi –trajtim ujërash
2142.05.Inxhinier mjedisi/drejtim energjetikë
2142.07.Inxhinier ndërtesash
2142.08.Inxhinier ndërtimesh dhe instalimesh në porte detare
2142.09.Inxhinier ndërtimi/mjedis –trajtim ujërash
2149.09.Inxhinier në biomjekësi
2153.11.Inxhinier në teknologjinë e telekomunikacionit
2153.02.Inxhinier në telekomunikacion për radarë
2153.03.Inxhinier në telekomunikacion për telefoni
2153.01.Inxhinier në telekomunikacion për telegrafë
2153.04.Inxhinier në telekomunikacion për televizion
2146.05.Inxhinier nëntoke në minierë
2153.06.Inxhinier për antenat e operatorëve për telefoni mobile
2153.07.Inxhinier për antenat e operatorëve radar
2153.08.Inxhinier për antenat e operatorëve të internetit
2153.09.Inxhinier për antenat e operatorëve televiziv
2152.08.Inxhinier për impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
2152.09.Inxhinier për impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj.
2142.10.Inxhinier për instalime higjieno-sanitare
2152.05.Inxhinier për kontroll dhe përdorim instrumentesh
2142.11.Inxhinier për mekanikën e tokave
2146.28.Inxhinier për monitorimin për përpunime të mineraleve
2144.19.Inxhinier për motorët e lokomotivave
2148.04.Inxhinier për naftën dhe gazit natyror
2142.12.Inxhinier për ndërtesa dhe punime publike
2142.13.Inxhinier për ndërtimin e aeroporteve
2142.14.Inxhinier për ndërtimin e armaturave metalike
2142.15.Inxhinier për ndërtimin e hekurudhave
2142.16.Inxhinier për ndërtimin e kullave
2142.17.Inxhinier për ndërtimin e magazinave të portit dhe skelave
2142.18.Inxhinier për ndërtimin e oxhaqeve
2142.19.Inxhinier për ndërtimin e porteve
2142.20.Inxhinier për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave
2142.21.Inxhinier për ndërtimin e skeleteve të ndërtesave
2142.22.Inxhinier për ndërtimin e tuneleve
2142.23.Inxhinier për ndërtimin e urave
2151.11.Inxhinier për ndriçim
2153.05.Inxhinier për operator celular
2149.02.Inxhinier për organizimin shkencor të punës
2149.10.Inxhinier për pajisje e lëndë shpërthyese
2149.03.Inxhinier për pastrimin e ambienteve industriale
2143.05.Inxhinier për proceset e pastrimit të ujërave
2142.24.Inxhinier për punime bregdetare
2164.02.Inxhinier për qarkullimin rrugor
2141.02.Inxhinier për regjjen e lëkurëve
2149.11.Inxhinier për shpëtim detare
2149.14.Inxhinier për sigurinë
2142.25.Inxhinier për sistemet e ujitjes
2149.12.Inxhinier për studimin e materies
2142.26.Inxhinier për zonën rurale
2141.03.Inxhinier planimetrie
2162.01.Inxhinier planimetrie për urbanistikën
2141.04.Inxhinier prodhimi
2148.03.Inxhinier prodhimi nafte dhe gazi
2133.13.Inxhinier pyjesh
2141.05.Inxhinier qelqi
2141.06.Inxhinier qeramike
2142.27.Inxhinier restaurues
2141.07.Inxhinier robotike
2148.02.Inxhinier shfrytëzimi për puse nafte dhe gazi
2433.05.Inxhinier shitjeje
2148.01.Inxhinier shpimi puse nafte dhe gazi
2147.05.Inxhinier siderurgjisë
2141.08.Inxhinier sigurimi teknik
2141.09.Inxhinier sistemesh jo informatike
2512.07.Inxhinier softuer
2141.10.Inxhinier stampimi
2146.32.Inxhinier studiues për matje topo-markshajderike
2141.11.Inxhinier tekstilesh
2144.20.Inxhinier termik
2153.10.Inxhinier transmetimi në telekomunikacion
2433.06.Inxhinier tregtar
2142.29.Inxhinier zbatimi në ndërtim
2142.28.Inxhinier, ekspert për llogaritje dëmtimesh nga aksidentet(kompani sigurimesh)
2142.30.Inxhinier, kolaudator të punimeve të zbatimit në ndërtim
2146.24.Inxhinier/ konsulent në shfrytëzime minerare
2146.27.Inxhinier/ mbikëqyrje për përpunime të mineraleve
2146.33.Inxhinier/ mbikëqyrjeje për matje topo-markshajderike
2146.34.Inxhinier/ për monitorimin e matje topo-markshajderike
2146.26.Inxhinier/ studiues për përpunime të mineraleve
2146.06.Inxhinier/drejtues teknik në kërkim-zbulim
2146.09.Inxhinier/drejtues teknik në ndërtime punimesh nëntokësore
2146.08.Inxhinier/drejtues teknik në përpunim
2146.07.Inxhinier/drejtues teknik në shfrytëzim
2146.38.Inxhinier/kolaudues në hapjen e punimeve minerale, infrastrukturë rrugor, hidrocentrale, naftë-gazsjellës apo punime të tjera civile
2146.36.Inxhinier/konsulent në hapjen e punimeve minerale, infrastrukturë rrugor, hidrocentrale, naftë-gazsjellës apo punime të tjera civile
2146.13.Inxhinier/konsulent në kërkim-zbulim
2146.15.Inxhinier/konsulent në kërkim-zbulim
2146.18.Inxhinier/konsulent në matje topogjeodezike për kërkim-zbulim
2146.30.Inxhinier/konsulent për përpunim të mineraleve
2142.36.Inxhinier/mbikëqyrës punimesh në ndërtim
2146.11.Inxhinier/mbikëqyrje në kërkim-zbulim
2146.21.Inxhinier/mbikëqyrje për shfrytëzime minerare
2146.12.Inxhinier/monitorimi në kërkim-zbulim
2146.22.Inxhinier/monitorimi për shfrytëzime minerare
2146.35.Inxhinier/projektues në hapjen e punimeve minerale, infrastrukturë rrugor, hidrocentrale, naftë-gazsjellës apo punime të tjera civile
2146.14.Inxhinier/projektues në kërkim-zbulim
2146.17.Inxhinier/projektues në matje topogjeodezike për kërkim-zbulim
2146.23.Inxhinier/projektues në shfrytëzime minerare
2146.29.Inxhinier/projektues për përpunim të mineraleve
2146.10.Inxhinier/studiues në kërkim-zbulim
2146.20.Inxhinier/studiues për shfrytëzime minerare
2142.01.Inxhinier/Supervizor në ndërtim
2145.01.Inxhinier/teknolog në fabrikë
2145.02.Inxhinier/teknolog në fabrikë birre
2145.03.Inxhinier/teknolog në fabrikimin e pneumatikëve
2145.04.Inxhinier/teknolog për artikujt ushqimor dhe pije
2145.05.Inxhinier/teknolog për bojërat
2145.06.Inxhinier/teknolog për fibrat artificiale dhe sintetike
2145.07.Inxhinier/teknolog për karburantet
2145.08.Inxhinier/teknolog për kauçukun
2145.09.Inxhinier/teknolog për letrën
2145.10.Inxhinier/teknolog për materiale plastike
2145.11.Inxhinier/teknolog për naftë dhe gaz natyral
2145.12.Inxhinier/teknolog për polimerët
2146.37.Inxhinier/vlerësues në hapjen e punimeve minerale, infrastrukturë rrugor, hidrocentrale, naftë-gazsjellës apo punime të tjera civile
2146.16.Inxhinier/vlerësues në kërkim-zbulim
2146.31.Inxhinier/vlerësues për përpunim të mineraleve
Shko ne krye


J

2611.03.Jurist
2611.04.Jurist për administratë publike
2611.09.Jurist për shoqëritë tregtare
2619.08.Jurist/Specialist për prokurime publike
Shko ne krye


K

0319.01.Kadet
7311.01.Kalibrues instrumentesh precizioni
8122.01.Kalitës metalesh
3421.10.Kalorës
5131.01.Kamarier
5131.02.Kamarier në restorant
5131.03.Kamarier për bankete
5131.04.Kamarier për dasma
5131.05.Kamarier për hotele
5131.06.Kamarier për verë
3521.07.Kameraman
3521.08.Kameraman filmi
7324.03.Kameraman fotogravure
3522.03.Kameraman kinemaje
1120.31.Kancelar
2619.07.Kancelar ligjor
1120.23.Kancelar në universitete
6222.02.Kapës sfungjeri
4323.12.Kapiten
3152.01.Kapiten anijeje për lundrim të brendshëm
3152.02.Kapiten i armatimit
6223.05.Kapiten i barkës së peshkimit
6223.07.Kapiten i peshkimit bregdetar
1120.52.Kapiten i porteve
3152.03.Kapiten lundrimesh të gjata
1312.05.Kapiten peshkimi
2212.14.Kardiolog
2651.05.Karikaturist
7115.02.Karpentier
7115.03.Karpentier anijesh
7115.05.Karpentier miniere
7115.06.Karpentier për konstruksione
7115.07.Karpentier për mirëmbajtje
7115.04.Karpentier për ndërtim çatie
7115.08.Karpentier për skela
7115.09.Karpentier për ura
7115.10.Karpentier skene
7115.11.Karpentier teatri
7115.12.Karpentier zdrukthëtar
9332.01.Karrocier
9332.02.Karrocier pajtoni
9332.03.Karrocier për pajisjet e bujqësisë të pa motorizuara
7511.04.Kasap
7321.22.Kaster elektroshtyp.
7321.23.Kaster sterioshtyp
7517.08.Kategorizues i vajit
7543.03.Kategorizues produktesh jo-ushqimore
4211.04.Këmbyes parash
2652.14.Këngëtar bas
2652.07.Këngëtar dasmash
2652.11.Këngëtar i muzikës popullore
2652.08.Këngëtar klube nate
2652.09.Këngëtar koncerti
2652.10.Këngëtar kori
2652.12.Këngëtar opere
2652.13.Këngëtar xhazi
7537.18.Këpucar
1112.52.Këshilltar
1113.05.Këshilltar
2631.14.Këshilltar ekonomik
1112.17.Këshilltar i Kryeministrit
1114.14.Këshilltar i Kryetarit të bashkisë
1114.15.Këshilltar i Kryetarit të Komunës
1112.18.Këshilltar i Kryetarit të Kuvendit
1114.16.Këshilltar i Kryetarit të Kuvendit
1114.17.Këshilltar i Kryetarit të Qarkut
1112.22.Këshilltar i ministrit
2423.09.Këshilltar i orientimit profesional
1112.19.Këshilltar i Presidentit
2133.14.Këshilltar i rezervateve të peshkut
1112.20.Këshilltar i zëvendëskryeministrit
3311.06.Këshilltar investimesh
2611.08.Këshilltar juridik
2619.02.Këshilltar ligjorë
2134.07.Këshilltar mjedisi
2263.18.Këshilltar për sigurinë dhe shëndetin profesionale
2422.04.Këshilltar politik
2133.16.Këshilltar pylltarie
2433.07.Këshilltar shërbimi pas shitjes
1112.21.Këshilltar Shteti
1114.18.Këshilltar/Anëtar bashkie
2265.03.Këshillues dietash industria e ushqimit
2635.16.Këshillues familjeje
2423.02.Këshillues karriere
2635.17.Këshillues martese
2351.08.Këshillues në shkollë
2635.15.Këshillues për fëmijët dhe të rinjtë
2635.14.Këshillues për humbjen e të afërmit
2351.01.Këshillues për metodat e mësimdhënies
2635.13.Këshillues për përdorues të drogës
2635.18.Këshillues për personat e liruar me kusht
2635.19.Këshillues për personat në kohë prove
2423.03.Këshillues punësimi
2359.03.Këshillues shkollor
2113.01.Kimist
2262.07.Kimist farmaceutik
2113.28.Kimist laborant
2113.02.Kimist në industrinë farmaceutike
2113.03.Kimist në kristalografi
2113.04.Kimist në metalurgji
2113.05.Kimist specialist i korrozioneve
2113.06.Kimist specialist në kiminë analitike
2113.07.Kimist specialist në kiminë fizike
2113.08.Kimist specialist në kiminë inorganike
2113.09.Kimist specialist në kiminë minerare
2113.10.Kimist specialist në kiminë nukleare
2113.11.Kimist specialist në kiminë organike
2113.12.Kimist specialist në prodhimin e qelqit
2113.13.Kimist specialist në tekstil
2113.14.Kimist specialist për bojëra
2113.15.Kimist specialist për detergjentet
2113.16.Kimist specialist për kauçukun
2113.17.Kimist specialist për materialet plastike
2113.18.Kimist specialist për naftën
2113.19.Kimist specialist për ngjyrat
2113.20.Kimist specialist për parfume
2113.21.Kimist specialist për përpunimin e lëkurës
2113.22.Kimist specialist për polimerët
2113.23.Kimist specialist për produktet ushqimore
2113.24.Kimist, kontrollor cilësie
3522.04.Kinematograf
3135.02.Kipist (aparate matëse-kontrolluese)
5161.02.Kiroman
3259.01.Kiroteraupeut
2212.32.Kirurg
2212.15.Kirurg laringolog
2212.16.Kirurg në hemodinamikë
2212.17.Kirurg në kardiologji
2212.18.Kirurg në kirurgjinë ortopedike
2212.19.Kirurg në kirurgjinë osteopatike
2212.20.Kirurg në kirurgjinë plastike
2212.21.Kirurg në neurokirurgji
2250.02.Kirurg në veterinari
2212.22.Kirurg për mushkri
2261.07.Kirurg/klinike dentare
2652.15.Kitarist
2652.16.Klarinetist
2622.08.Klasifikues
7519.22.Klasifikues duhani
7319./110 .Klasifikues fibrash tekstile
7536.02.Klasifikues gëzofi
7537.19.Klasifikues gjysmash këpucësh
8155.12.Klasifikues i lëkurave sipas cilësisë dhe llojit të tyre
7536.03.Klasifikues lëkurësh kafshësh
7543.04.Klasifikues leshi
7543.02.Klasifikues produktesh jo-ushqimore
7517.12.Klasifikues ushqimesh
2112.02.Klimatolog
2659.18.Klloun cirku
4416.01.Kohëmatës
7321.12.Kolaudues në shtypshkronjë
7412.05.Kolaudues për aparaturat e kontrollit elektrik
5411.01.Komandant (përgjegjës) i repartit të zjarrfikës
3152.04.Komandant anijeje për lundrim të brendshëm
3152.05.Komandant anijeje për lundrime detare
0221.03.Komandant Grupi
3359.45.Komandant grupi antikontraband
0221.02.Komandant Skuadre
0131.01.Komandant Toge / Kompanie
7131.15.Kombinues bojërash me kompjuter
7531.04.Kombinues gëzofi
2642.03.Komentator lajmesh
2656.04.Komentator në media
2642.04.Komentator sportesh
2656.05.Komentator sportiv
3311.10.Komisioner burse/Broker
3311.01.Komisioner pasurie
3311.02.Komisioner shkëmbimesh ndërkombëtare
3311.03.Komisioner sigurimesh
2652.17.Kompozitor
7321.03.Kompozues
2512.03.Konceptues në sisteme informatike
2652.35.Koncertmaester
7516.01.Konservues frutash
7516.02.Konservues lëng zarzavatesh
7511.05.Konservues peshku
7511.06.Konservues proshute
7511.07.Konservues salcash pikante
7516.03.Konservues zarzavatesh
7214.14.Konstruktor i strukturave metalike
2412.03.Konsulent biznesi
2421.05.Konsulent biznesi
2413.03.Konsulent i letrave me vlerë
2431.02.Konsulent i metodave të promocionit të shitjeve
2431.03.Konsulent i metodave të shitjes
2511.04.Konsulent i teknologjisë së informacionit
2413.04.Konsulent investimesh
2421.06.Konsulent menaxhimi
2424.01.Konsulent për kualifikimin e personelit
2412.04.Konsulent për mbrojtjen e konsumatorit
5142.09.Konsulent për rënien në peshë
2431.04.Konsulent për shitje
2412.05.Konsulent për sipërmarrje
2412.06.Konsulent për sistemet e sigurimeve
2424.02.Konsulent profesional i studentëve
2511.06.Konsulent sistemi TI
4224.06.Konsulent udhëtimi
1113.07.Konsull
1113.06.Konsull i përgjithshëm
2411.02.Kontabilist
2411.03.Kontabilist bashkie
2411.04.Kontabilist firme
2411.09.Kontabilist i certifikuar
2411.05.Kontabilist i miratuar
2411.06.Kontabilist kostoje
2411.11.Kontabilist menaxhimi
2411.07.Kontabilist në sektorit publik
2411.10.Kontabilist për kontroll financiar
2411.12.Kontabilist tatimore
3333.02.Kontraktues pune
2433.08.Kontraktues tregtie
3134.01.Kontrollor autoklave të përpunimit kimik
3134.02.Kontrollor avullues/përpunim kimik (përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
3114.02.Kontrollor cilësie i produkteve elektronike
3115.01.Kontrollor cilësie i produkteve të konstruksionit mekanik
3134.03.Kontrollor dehidrator i fushave naftëmbajtëse
3134.04.Kontrollor distilues (përpunim kimik përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
3134.05.Kontrollor distilues/terpentine
3134.06.Kontrollor ekstrator i materialeve kimike
3134.07.Kontrollor ekstrator/distilim druri
3134.08.Kontrollor filtri për përpunim kimik
3134.09.Kontrollor furrnalte/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
3134.10.Kontrollor i distilimit të vazhdueshëm (përpunim kimik)
3134.11.Kontrollor i djegies/përpunimit kimik
3134.12.Kontrollor i furrës të përpunimit kimik
3134.13.Kontrollor i impiantit të përpunimit kimik
3134.14.Kontrollor i impiantit të prodhim të çimentos
3134.15.Kontrollor i impiantit të trajtimit të ngrohtë të përpunimit kimik
3134.16.Kontrollor i mullirit rrotullues filtrues
3134.17.Kontrollor i ndarjes centrifugale të përpunimit kimik
3155.04.Kontrollor i ngarkesës në avion
3134.18.Kontrollor i pajisjeve të pjekjes/përpunim kimik
3134.19.Kontrollor i pajisjeve të shqyrtimit të materialeve kimike
3134.20.Kontrollor i pajisjeve të trajtimit të naftës bruto
3134.21.Kontrollor i presës filtruese të materialeve kimike dhe të ngjashme me to
3134.22.Kontrollor i tharjeve me spërkatje/përpunim kimik
3116.02.Kontrollor inxhinieri kimik
3134.23.Kontrollor kalcinues
4412.01.Kontrollor magazine për letra e pako
3134.24.Kontrollor ndarës i përpunimit kimik
3134.25.Kontrollor ngrohës uji/përpunim kimik
4412.02.Kontrollor poste
3134.26.Kontrollor prodhim çimento
3134.27.Kontrollor reaktor shndrimi/përpunim kimik (përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
3139.01.Kontrollor robot
4323.13.Kontrollor shërbim hekurudhor
4412.03.Kontrollor shërbimi postar
4323.14.Kontrollor shërbimi transporti
3134.28.Kontrollor site vakuumi/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
7544.02.Kontrollor të dezinfektimit të mjedisit për baktere, insekte, barëra të këqij
3137.02.Kontrollor të proceseve të tjera të përpunimit të metaleve
3137.01.Kontrollor të procesit të shkrirjes së metaleve
3134.29.Kontrollor të tharjes/përpunim kimik
3155.01.Kontrollor të trafikut ajror
4323.15.Kontrollor trafik linje ajrore
4323.16.Kontrollor treni
7324.04.Kontrollues fotogdhendjeje
7324.05.Kontrollues fotogravure
3122.18.Kontrollues i cilësisë së prodhimeve të lëkurës
3122.20.Kontrollues i cilësisë së prodhimi
3122.19.Kontrollues i cilësisë së prodhimit në industrinë ushqimore
3122.17.Kontrollues i cilësisë së prodhimit në tekstil-konfeksione
3351.04.Kontrollues pasaportash
3155.03.Koordinator fluturimi
3353.06.Koordinator i sigurimeve shoqërore për tatimet
3119.28.Koordinator i testimeve praktike (autoshkolla)
3119.29.Koordinator i testimeve teorike (autoshkolla)
3435.03.Koordinator i transmetimit të programi
2432.07.Koordinator kombëtar
2351.11.Koordinator kurrikule
2432.08.Koordinator në institucione
2422.05.Koordinator projektesh
3332.10.Koordinator shërbimesh të eventeve
3353.05.Koordinator sigurimesh për bujqësinë
3521.09.Koordinator transmetimi
3341.01.Koordinator zyre
6114.01.Kopshtar
6114.02.Kopshtar farishtesh
6114.03.Kopshtar parqesh
6114.04.Kopshtar prodhimesh për treg
6114.05.Kopshtar serash
2653.03.Koreograf
2652.36.Korist
2642.05.Korrespondent gazete
2642.06.Korrespondent media
3332.01.Korrier diplomatik
7221.05.Kovaç
5142.04.Kozmetist
6113.11.Krasitës bimësh shkurrore
6113.12.Krasitës drufrutorësh
6210.03.Krasitës pylli
7319./111 .Krehës fibrash tekstile
7549.02.Krijues lentesh
7511.08.Kriposës peshku
7511.09.Kriposës produktesh ushqimore
2641.11.Kritik
2641.03.Kritik arti
2641.04.Kritik drame
2641.05.Kritik filmi
2641.06.Kritik letrar
2641.07.Kritik libri
2641.08.Kritik muzike
2641.09.Kritik radio
2641.10.Kritik televizioni
4212.01.Krupier
2622.09.Krye bibliotekar
1321.05.Krye dispeçer
2223.01.Krye infermier
2223.04.Krye infermier i përgjithshëm në spital
2223.05.Krye infermier pavijoni/reparti
1349.05.Krye inspektor policie
5131.07.Krye kamarier
2223.02.Krye mami
2223.03.Krye mami i përgjithshëm në maternitet
2223.06.Krye mami pavijoni/reparti
4132.05.Krye regjistrues
3119.33.Krye regjistruesi mjetesh
3121.09.Krye sondisti në minierë
1324.11.Krye-dispeçer në shërbim furnizimi e shpërndarje
1321.06.Kryeinxhinier
3434.02.Kryekuzhinier
3434.03.Kryekuzhinier për salcat
3119.30.Kryemanovrist në trenat hekurudhor
8350.03.Kryemarinar
1111.02.Kryeministër
1114.02.Kryeplak
1114.03.Kryeplak lagjeje
1348.07.Kryeredaktor
2619.06.Kryesekretar ligjor
3343.12.Kryesekretar në universitete dhe shkollat e tjera të larta
1111.03.Kryetar Bashkie
1120.33.Kryetar dege
1120.44.Kryetar Dege Doganore
1115.01.Kryetar dege i partive politike (në bashki komunë)
1120.45.Kryetar Dogane
2612.05.Kryetar gjykate
1114.07.Kryetar i Këshillit Bashkiak
1112.53.Kryetar i Këshillit Drejtues
1114.08.Kryetar i këshillit të qarkut
1349.06.Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
1349.09.Kryetar i Komisionit të Zgjedhjeve
1112.57.Kryetar i kontrollit të Lartë të shtetit
1116.01.Kryetar i një organizate punëdhënësish
1115.02.Kryetar i një partie politike
1114.04.Kryetar komune
1114.05.Kryetar mini-bashkie
1117.01.Kryetar në organizata humanitare
1117.04.Kryetar në organizata për mbrojtjen e drejtave të njeriut
1117.02.Kryetar në organizata social-ekonomike
1117.03.Kryetar në organizata të mbrojtjes së mjedisit
1111.04.Kryetar parlamenti
1114.09.Kryetar qarku
3119.31.Kryetar treni hekurudhor të mallrave
3119.32.Kryetar treni hekurudhor të udhëtarëve
7523.04.Kthyes druri
7213.01.Kthyes fletësh metalike
8123.03.Kthyes i metaleve në gjendje të mirë
7125.10.Kthyes xhamash
3412.04.Kujdestar (krye edukator) shkolle
5413.02.Kujdestar burgu
5311.01.Kujdestar fëmijësh
6114.06.Kujdestar i fushës së sportit
5164.07.Kujdestar kopshti zoologjik
9212.08.Kujdestar kuajsh në stallë
5153.01.Kujdestar ndërtese
5153.03.Kujdestar ndërtese në institucionet fetare
5154.01.Kujdestar në konvikt
5419.01.Kujdestar në parqet e lojërave
3412.01.Kujdestar në qendrën e përkujdesit social
3412.02.Kujdestar në qendrën sociale të rehabilitimit
5419.02.Kujdestar në vendet e shenjta
5323.01.Kujdestar për persona me aftësi të kufizuara
5323.02.Kujdestar për të moshuarit
5152.01.Kujdestar shtëpie
3412.03.Kujdestar social (edukator)
6221.04.Kultivues algash
6114.07.Kultivues erëzash në fidanishte
6114.08.Kultivues farërash
6114.11.Kultivues fidanësh
6221.01.Kultivues guaskash
6114.09.Kultivues i kulturave të luleve në fidanishte
6115.01.Kultivues i varieteteve të përziera
6114.10.Kultivues lulesh
6221.06.Kultivues midhjesh
6221.02.Kultivues peshku
6221.03.Kultivues prodhimesh deti
6114.12.Kultivues zarzavatesh
2621.02.Kurator
3433.01.Kurator në bibliotekë
2621.03.Kurator në galeri artesh
2621.04.Kurator në muze
3433.02.Kurator të arkeologjisë
5120.07.Kuzhinier
5120.01.Kuzhinier në anije
5120.02.Kuzhinier në restorant
5120.03.Kuzhinier në spital
5120.04.Kuzhinier në ushtri
5120.05.Kuzhinier për dieta të veçanta
5120.06.Kuzhinier që ruan ushqimet nga dëmtimi, helmimi etj.
Shko ne krye


L

3212.02.Laborant në mjekësi
2310.03.Laborant në universitet
3119.02.Laborant të produkteve jo ushqimore
3119.03.Laborant të produkteve ushqimore
3119.04.Laborant uji
7319./112 .Lagës i fibrave tekstile
9621.01.Lajmëtar
9621.02.Lajmëtar telegramesh
7313.12.Lakues bizhuterish
7115.13.Lakues për dru
9412.01.Larës enësh me dorë
5163.01.Larës i kufomave
9122.01.Larës mjetesh transporti me dorë
9121.02.Larës rrobash në lavanderi
2643.04.Leksikograf
2310.79.Lektor
7536.04.Lëkurëpunues
7536.05.Lëkurëregjës
7537.20.Lëmim i këpucëve të përfunduara
7113.07.Lëmues graniti
7113.08.Lëmues guri
7113.09.Lëmues mermeri
7225.02.Lëmues metalesh
7113.10.Lëmues pllakash shkrimi
9623.07.Lexues aparatesh matëse
7323.01.Libralidhës
2622.07.Librar
7313.11.Lidhës kallaji me plumb
7323.09.Lidhës libri
7323.02.Lidhës libri me ngjitje
7323.03.Lidhës libri me qepje
7215.01.Lidhës për kabllo dhe litarë
7323.04.Lidhje libri me anë të mermerta
7323.05.Lidhje libri me anë të praruara
8159.01.Likuidues të fillit dhe bazës
2643.05.Linguist (gjuhëtar)
7132.03.Llakues
7131.16.Llakues për metale
3313.01.Llogaritar
3313.02.Llogaritar që mban libër llogarie
2266.09.Logopedist
3421.08.Lojtar golfi
3421.09.Lojtar Hockey
3421.11.Lojtar Poker
3421.05.Lojtar sportesh
3421.14.Lojtar tenisi
7225.03.Luçidues metalesh
6114.13.Lulerritës
6114.14.Lulishtar
8350.04.Lundërtar
9510.01.Lustraxhi
7313.13.Lustrues bizhuterie
7313.14.Lustrues diamantesh industriale
7536.06.Lustrues gëzofi
7549.01.Lustrues i lenteve optike me dorë
7522.04.Lustrues i mobilieve
7537.21.Lustrues këpucësh
7536.07.Lustrues lëkurësh
7316.11.Lustrues lentesh qelqi
7114.05.Lustrues për beton
7114.06.Lustrues për çimento
7316.12.Lustrues qelqi
7537.22.Lustrues takash
7522.05.Lyerës i mobilieve
Shko ne krye


M

4321.01.Magazinier
8311.01.Makinist elevator për trena
8111.02.Makinist hapës kanalesh /ekskavatorist
8122.02.Makinist i bashkimit të metaleve
8181.01.Makinist i bërjes së formave të qelqit
8112.02.Makinist i bluarjes së gurëve
8112.03.Makinist i bluarjes së mineraleve
8181.06.Makinist i bluarjes së qelqit
8112.14.Makinist i çarjes së gurëve
8122.03.Makinist i derdhjeve metalike
8181.02.Makinist i formave të derdhjes në poçeri dhe porcelan
8181.03.Makinist i fryrjes së qelqit
8181.04.Makinist i gdhendjes së qelqit
8181.05.Makinist i gravurave të qelqit
8181.07.Makinist i kalitjes së qelqit
8112.15.Makinist i larjes së mineraleve
8122.04.Makinist i lidhjeve metalike
8122.05.Makinist i lidhjeve metalike centrifugale
8122.06.Makinist i lidhjeve të sferave
8122.07.Makinist i lidhjeve të vazhdueshme të shufrave
8122.08.Makinist i nxjerrjes me shtyrje të metaleve
8181.08.Makinist i përkuljes së qelqit
8112.04.Makinist i përpunimit magnetik të xeherorëve
8112.16.Makinist i përpunimit të gurëve
8112.05.Makinist i përpunimit të mineraleve
8181.09.Makinist i prarimit të qelqit
8112.06.Makinist i prerjes së gurëve
8181.10.Makinist i presave të qelqit
8181.11.Makinist i prodhimeve të qeramikës
8181.12.Makinist i prodhimit të poçerisë dhe porcelanit
8181.13.Makinist i prodhimit të qelqit
8181.14.Makinist i prodhimit të shisheve
8181.15.Makinist i prodhimit të shufrave të qelqit
8181.16.Makinist i prodhimit të tubave të qelqit
8112.07.Makinist i pulverizimit të mineraleve
8112.08.Makinist i rrafshimit të gurëve
8181.17.Makinist i rrotullimit (petëzimit) të pjatave të qelqit
8112.01.Makinist i sharrimit të gurëve
8181.18.Makinist i shkëlqimit të lenteve prej qelqi
8181.19.Makinist i shkëlqimit të pjatave të qelqit
8181.20.Makinist i shkëlqimit të qelqit
8112.09.Makinist i shpimit të gurëve
8181.21.Makinist i shpimit të poçerisë
8181.22.Makinist i shpimit të qelqit
8122.09.Makinist i temperimit të metaleve
8181.23.Makinist i temperimit të qelqit
8122.10.Makinist i tërheqjes së gypave pa qepje
8122.11.Makinist i tërheqjes së metaleve
8181.24.Makinist i tërheqjes së qelqit
8122.12.Makinist i tërheqjes së telave
8122.13.Makinist i tërheqjes së tubave pa qepje
8112.10.Makinist i thyerjes së gurëve
8112.11.Makinist i thyerjes së qymyrit
8112.12.Makinist i thyerjes së shkëmbinjve
8112.13.Makinist i thyerjes së xeherorëve
8181.25.Makinist i vizatimit të qelqit
8311.02.Makinist lokomotivash për gurore
8311.03.Makinist lokomotive
8311.04.Makinist lokomotive për miniera
8311.05.Makinist motori hekurudhor
8311.06.Makinist motori për gurore
8311.07.Makinist motori për miniera
8156.01.Makinist për prodhim këpucësh
8111.03.Makinist për punime të vazhdueshme minerare
8111.05.Makinist punimesh në nëntokë në minierë
8111.04.Makinist punimesh në sipërfaqe në minierë
8111.06.Makinist shpim në gurore
3222.01.Mami
2222.01.Mami e specializuar
2222.07.Mami e specializuar (edukimi) për Qendra e Shëndetit të Gruas
2222.03.Mami e specializuar për repartin e Gjinekologjisë
2222.02.Mami e specializuar për repartin e Obstetrikës
2222.04.Mami e specializuar për repartin e Patologjisë së Barrës
2222.06.Mami e specializuar për Shërbimin e Neonatologjisë
2222.05.Mami e specializuar për Shërbimin e Terapisë Intensive
3222.03.Mami tradicionale
2131.53.Mamolog
1120.29.Manaxher
1439.01.Manaxher agjencie udhëtimi
1412.01.Manaxher bar-kafe
1312.06.Manaxher barke peshkimi
1420.05.Manaxher dyqanesh
1322.07.Manaxher guroreje
1411.01.Manaxher hoteli
1411.03.Manaxher hoteli për të rinjtë
1211.09.Manaxher i financave
1324.14.Manaxher i kompanive të transportit
1330.08.Manaxher i operacioneve të dhënave
1312.04.Manaxher i operacioneve të peshkimit
1330.09.Manaxher i përpunimit të të dhënave
1212.02.Manaxher i personelit
3342.03.Manaxher i praktikave ligjore
1312.03.Manaxher i prodhimit në akuakulturë
1322.06.Manaxher i prodhimit në gurore
1323.03.Manaxher i projektit të ndërtimit
1420.01.Manaxher i shitjeve me pakicë
1420.03.Manaxher i shitjeve të artikujve ushqimor
1346.04.Manaxher i shoqërive të kreditimit
1330.12.Manaxher i teknologjisë së informacionit
1223.03.Manaxher i zhvillimit të produkteve
1324.13.Manaxher i zinxhirit të furnizimit
1439.05.Manaxher kampingu
3123.07.Manaxher kantieri
1431.06.Manaxher kazinoje
1431.07.Manaxher kinemaje
1324.12.Manaxher logjistike
1322.04.Manaxher miniere
2134.06.Manaxher Mjedisi
1411.02.Manaxher moteli
1349.11.Manaxher në shërbimet korrektuese
1349.10.Manaxher për shërbime ligjore
1330.06.Manaxher për zhvillim aplikacionesh
1330.10.Manaxher për zhvillim TIK
3344.02.Manaxher praktike mjekësore
1322.05.Manaxher prodhimit (i nxjerrjes së naftës dhe gazit)
2422.06.Manaxher projektesh
3334.07.Manaxher pronash
1431.09.Manaxher qendre argëtuese
1439.02.Manaxher qendre konferencash
1439.03.Manaxher qendre kontakti
1431.10.Manaxher qendre kursesh kalërimi
1431.08.Manaxher qendre sportive
1439.04.Manaxher qendre tregtare
1212.03.Manaxher rekrutimi
1412.02.Manaxher restoranti
1330.14.Manaxher rrjeti
1431.11.Manaxher salle bilardo apo pishine
1412.03.Manaxher shërbimesh katering
3435.10.Manaxher skene
1420.02.Manaxher supermarketi
2621.09.Manaxher të dhënash/dokumentesh historike
1431.12.Manaxher teatri
1420.04.Manaxher tregtar të shitjeve me shumicë
1213.01.Manaxher/Drejtor i politikave
1213.03.Manaxher/Drejtor planifikimi i korporatave
1213.02.Manaxher/Drejtor planifikimi strategjik
8312.12.Manevrist në trenat hekurudhor
5142.05.Manikyrist
8131.03.Manovrator i bashkimeve kimike dhe të ngjashme me to
3136.01.Manovrator i bërjes së letrës/përpunim në të njomë
3136.02.Manovrator i bërjes të letrës
8131.04.Manovrator i bluarjes/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
3136.03.Manovrator i brumit të drurit
3136.04.Manovrator i copëtimit të drurit
8181.26.Manovrator i grimcimit të argjilës
3136.05.Manovrator i grimcimit të drurit
8181.27.Manovrator i grimcimit të qelqit
8172.01.Manovrator i makinerisë së dhëmbëzimit të drurit
8172.02.Manovrator i makinerisë së modelimit të drurit
8172.04.Manovrator i makinerisë së shtrimit të kompensatës
8172.05.Manovrator i makinerisë së staxhionimit të drurit
8172.06.Manovrator i makinerisë së temperimit të drurit
8172.07.Manovrator i makinerisë së trajtimit të drurit
8172.08.Manovrator i makinerisë së zdrukthimit të drurit
8172.10.Manovrator i makinerisë shpuese të drurit
8122.14.Manovrator i mullinjve rrotullues
8172.03.Manovrator i përpunimit të drurit
8181.28.Manovrator i përzierjes së argjilës
8181.29.Manovrator i përzierjes së glazurës
8181.30.Manovrator i përzierjes së lëndëve abrazive
8181.31.Manovrator i përzierjes së qelqit
8131.05.Manovrator i përzierjes/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
8131.06.Manovrator i petëzimit/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
8131.07.Manovrator i pluhurizimit/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
3133.01.Manovrator i prodhimit të akullit
8181.32.Manovrator i prodhimit të argjilës
8114.01.Manovrator i prodhimit të armaturave.
8131.08.Manovrator i prodhimit të fibrave sintetike.
8181.33.Manovrator i prodhimit të fibrave të qelqit
8181.34.Manovrator i prodhimit të glazurës
3136.06.Manovrator i prodhimit të kartonit
8131.09.Manovrator i prodhimit të koksit.
8131.10.Manovrator i prodhimit të qymyrit të drurit.
3136.07.Manovrator i shtresëzimit të letrës
8131.11.Manovrator i shtypjes/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
8131.12.Manovrator në prodhimin e plehrave kimike
8172.09.Manovrator prerës i drurit me makineri
9311.05.Manovrues vagonësh
7115.14.Marangoz
7115.15.Marangoz anijesh
7115.16.Marangoz avionësh
7115.17.Marangoz dhe montues mobiliesh
7115.18.Marangoz konstruksionesh
7115.19.Marangoz skelash
8350.05.Marinar
8350.06.Marinar fillestar
8350.07.Marinar i parë
8111.09.Marrës kampionesh në gurore
3322.05.Marrës porosish
2264.04.Masazhist
2120.05.Matematikan specialist në analizën statistikore
2120.06.Matematikan specialist në matematikën e aplikuar
9621.03.Mbajtës bagazhesh (hamall)
7214.01.Mbërthyes konstruksionesh çeliku
7119.01.Mbërthyes për konstruksione
7214.02.Mbërthyes për metale strukturore
7214.03.Mbërthyes për traversa dhe skelete anijesh
7119.02.Mbështetës në ndërtim
9321.01.Mbështjellës armature me dorë
7514.10.Mbështjellës çokollatash
9329.01.Mbështjellës filamenti me dorë
7537.23.Mbështjellës këpucësh syprinash
7323.06.Mbështjellës libri
9329.02.Mbështjellës me dorë i spirales së rotorit
9329.03.Mbështjellës me dorë i spirales së statorit
9329.04.Mbështjellës me dorë të transformatorit
9329.05.Mbështjellës spirale me dorë
3115.02.Mbikëqyrës anijesh
5222.01.Mbikëqyrës i kontrollit dhe pagesës së mallit
3341.08.Mbikëqyrës i nëpunësve të arkivimit
3341.09.Mbikëqyrës i nëpunësve të personelit
3153.13.Mbikëqyrës i Ngarkesave
3155.05.Mbikëqyrës i shërbimeve në pistë
3155.06.Mbikëqyrës i shërbimeve në terminalin ajror
3153.12.Mbikëqyrës i Sigurisë Detare
1211.18.Mbikëqyrës i tregut të investimeve
1211.19.Mbikëqyrës i tregut të pensioneve
1211.16.Mbikëqyrës i tregut të sigurimeve
1211.17.Mbikëqyrës i tregut të titujve
3115.03.Mbikëqyrës inxhinieri/mekanike
1323.05.Mbikëqyrës kolaudimi në ndërtim
3115.04.Mbikëqyrës konstruksioni i anijeve
4323.17.Mbikëqyrës moli
3359.06.Mbikëqyrës në administrate qeveritare
3113.04.Mbikëqyrës në inxhinierinë elektrike
3114.03.Mbikëqyrës në inxhinierinë elektronike
3114.04.Mbikëqyrës në telekom
4323.18.Mbikëqyrës ngarkese anijesh
5151.01.Mbikëqyrës pastrimi në avion
5151.02.Mbikëqyrës pastrimi në fabrikë
5151.03.Mbikëqyrës pastrimi në hotel
5151.04.Mbikëqyrës pastrimi në mjetet e transportit
5151.05.Mbikëqyrës pastrimi në restorant
5151.06.Mbikëqyrës pastrimi në shërbimet në shtëpi
5151.08.Mbikëqyrës pastrimi të shërbimeve publike
5151.07.Mbikëqyrës pastrimi zyrash
3341.07.Mbikëqyrës për hedhje të dhënave
3153.15.Mbikëqyrës për matjen e sasisë së ngarkesës ne mjetin lundrues
3153.14.Mbikëqyrës për Matjen e Tonazhit te Mjetit Lundrues
3153.17.Mbikëqyrës për mos ndotjen e mjedisit detar nga mjeti lundrues
3153.16.Mbikëqyrës për vlerësimin e integritetit te lundrueshmërisë së mjetit të lundrimit
5419.03.Mbikëqyrës shërbimi në bankë
4323.19.Mbikëqyrës skele
4323.20.Mbikëqyrës stacioni hekurudhor
5222.02.Mbikëqyrës supermarketi
5419.04.Mbikëqyrës trafiku
4323.21.Mbikëqyrës trafiku transporti
4323.23.Mbikëqyrës transporti automobilistik
4323.22.Mbikëqyrës transporti lumor
3341.06.Mbikëqyrës zyre
6210.04.Mbjellës pylli
9629.05.Mbledhës biletash
4214.07.Mbledhës borxhi
4214.03.Mbledhës fondesh për fatura të papaguara
4214.04.Mbledhës fondesh për shoqata bamirësie
7536.08.Mbledhës gëzofi
7319./113 .Mbledhës i fibrave tekstile
7323.07.Mbledhës i fletëve të librit
9623.08.Mbledhës i monedhave në makina njësuese
9216.01.Mbledhës leshterikësh
9216.02.Mbledhës molusqesh
4214.01.Mbledhës pagesash të debitorëve
4214.02.Mbledhës pagese
4212.02.Mbledhës parash në tavolina bixhozi
4214.05.Mbledhës qirash
9624.02.Mbledhës të druve të zjarrit
7121.01.Mbulues çatie
7121.09.Mbulues çatie me kartoserë
7121.11.Mbulues çatie me materiale metalike
7121.10.Mbulues çatie me materiale plastike
7121.02.Mbulues me çakëll
7121.03.Mbulues me materiale të përbëra
7121.04.Mbulues me petavra
7121.05.Mbulues me rrasa guri
7121.06.Mbulues me tjegulla
7121.07.Mbulues për çati me kashtë
7232.01.Mekanik avionësh
3154.02.Mekanik avioni
7421.17.Mekanik elektronik
7232.14.Mekanik helikopter
7233.30.Mekanik i elektrovozit në minierë
7232.16.Mekanik i sistemit elektrik në avion
7232.15.Mekanik i sistemit hidraulik në avion
7232.06.Mekanik kontrollor për trenat e udhëtarëve e të mallrave
7421.16.Mekanik makina parash automatike
7231.07.Mekanik motorësh autobusësh
7231.08.Mekanik motorësh për automjete
7231.09.Mekanik motorësh për transmisione automobilash
7232.02.Mekanik në hekurudhë
7231.10.Mekanik për kamionë
7233.03.Mekanik për makineri bujqësore
7233.04.Mekanik për makineri industriale
3154.03.Mekanik për motorë avioni
7231.11.Mekanik për motorë motoçikletash
7232.07.Mekanik për riparimin e vagonëve të mallrave
7232.08.Mekanik për riparimin e vagonëve të udhëtarëve
7421.18.Mekanik për shërbime të pajisjeve elektronike
7231.12.Mekanik për sistemet moderne në mjetet e transportit
3154.04.Mekanik për sistemin e komandimit të avionit
3154.05.Mekanik për sistemin elektronik të avionit
7231.13.Mekanik servisi
7233.05.Mekanik tornitor
2149.04.Merceolog i lartë i përgjithshëm
2149.05.Merceolog industrial
2149.06.Merceolog profil turizmi
2149.07.Merceolog ushqimor
9621.04.Mesazhier
2320.02.Mësues agrobiznesi
2355.02.Mësues aktrimi
2359.04.Mësues asistent/ndihmës
2330.01.Mësues astronomie
2341.01.Mësues biologjie
2330.02.Mësues biologjie për shkollat e mesme
2320.03.Mësues ekonomiksi
2330.03.Mësues filozofie
2341.02.Mësues fizike
2330.04.Mësues fizike për shkollat e mesme
2320.08.Mësues fotografie
2341.03.Mësues gjeografie
2330.05.Mësues gjeografie për shkollat e mesme
2320.09.Mësues gjeologjie
2341.04.Mësues gjuhe
2330.06.Mësues gjuhe dhe letërsi
2341.05.Mësues gjuhe dhe letërsie
2330.07.Mësues gjuhe për shkollat e mesme
2320.10.Mësues gurgdhendje
2341.06.Mësues historie
2330.08.Mësues historie për shkollat e mesme
2320.44.Mësues i arsimi profesional
2353.01.Mësues i gjuhës së huaj në mënyrë intensive
2353.02.Mësues i gjuhës së huaj profesionale
2353.04.Mësues i gjuhës së huaj të dytë
2353.03.Mësues i praktikimit të gjuhës së huaj (të folurit)
2354.04.Mësues kënge
2355.01.Mësues kërcimi
2341.07.Mësues kimie
2330.09.Mësues kimie për shkollat e mesme
2354.02.Mësues kitare
2341.08.Mësues matematike
2330.10.Mësues matematike për shkollat e mesme
2352.07.Mësues mbështetës në procesin e të nxënit për personat me aftësi të kufizuara
2341.09.Mësues muzike
2320.11.Mësues muzike për shkollat e mesme profesionale
2343.03.Mësues në arsimin parashkollor
2320.12.Mësues pedagogjie
2352.08.Mësues për fëmijë të talentuar te personat me aftësi të kufizuara
2352.01.Mësues për personat me aftësi të kufizuara fizike
2352.02.Mësues për personat me aftësi të kufizuara mendore
2352.03.Mësues për personat me aftësi të kufizuara në dëgjim
2352.04.Mësues për personat me aftësi të kufizuara në shikim
2352.05.Mësues për personat me aftësi të kufizuara të folur
2352.06.Mësues për personat me vështirësi në të nxënë
2354.01.Mësues pianoje
2355.03.Mësues pikture
2320.13.Mësues shkencave të jetës
2330.11.Mësues shkencave të jetës për shkollat e mesme
2320.14.Mësues skulpture
2355.04.Mësues skulpture
2342.01.Mësues të arsimit fillor
2320.15.Mësues të arte të bukura
2320.16.Mësues të daktilografisë
2320.17.Mësues të edukimit fetar
2341.10.Mësues të edukimit fizik
2330.12.Mësues të edukimit fizik për shkollat e mesme
2320.18.Mësues të elektroteknikës
2341.11.Mësues të gjuhëve të huaja
2330.13.Mësues të gjuhëve të huaja për shkollat e mesme
2320.19.Mësues të gjuhëve të huaja për shkollat e mesme profesionale
2342.02.Mësues të gjuhëve të huaja të arsimit fillor
2320.20.Mësues të hoteleri-turizmit
2320.22.Mësues të lëndëve të administrimit të zyrës
2320.23.Mësues të mekanikës
2320.24.Mësues të përpunimit të metalit
2320.21.Mësues të shërbimeve social shëndetësore
2330.14.Mësues të shkencave kompjuterike për shkollat e mesme
2320.25.Mësues të shkencave kompjuterike për shkollat e mesme profesionale
2330.15.Mësues të shkencave natyrore
2320.26.Mësues të shkollave të mesme artistike
2320.27.Mësues të shkollave të mesme bujqësore
2320.28.Mësues të shkollave të mesme elektrike
2320.29.Mësues të shkollave të mesme kimike
2320.30.Mësues të shkollave të mesme profesionale
2320.31.Mësues të shkollave të mesme të ndërtimit
2320.32.Mësues të shkollave të mesme të përpunimit të drurit
2320.33.Mësues të shkollave të mesme tregtare
2320.34.Mësues të shkollave të mjeshtërisë sportive
2320.35.Mësues të shtypshkrimit
2330.16.Mësues të sociologjisë
2330.17.Mësues të teknologjisë
2320.36.Mësues të teknologjisë së konfeksioneve
2320.37.Mësues të teknologjisë ushqimore
2320.38.Mësues të telekomunikacionit
2320.39.Mësues të vallëzimit
2341.12.Mësues të vizatimit
2330.18.Mësues të vizatimit teknik
2354.03.Mësues violine
2320.40.Mësues zoologjie
2320.04.Mësues/ekonomist administrimi
2320.05.Mësues/ekonomist biznesi
2320.06.Mësues/ekonomist finance
2320.07.Mësues/ekonomist i përgjithshëm
2112.03.Meteorolog
2652.18.Mezzo-soprano
2131.54.Mikrobiolog
8111.11.Minator në karier
8111.12.Minator në nëntokë
8111.10.Minator në sipërfaqe
1111.05.Ministër
1113.08.Ministër fuqiplotë
1113.09.Ministër këshilltar
8312.06.Mirëmbajtës binarësh hekurudhë
8159.02.Mirëmbajtës makinash tekstili
7233.06.Mirëmbajtës të makinerive (rimontier)
8312.07.Mirëmbajtës të shinave të hekurudhës
2211.01.Mjek
2240.05.Mjek asistent
3256.01.Mjek asistent
3256.03.Mjek asistent në klinikë
3256.02.Mjek asistent për planifikimin familjar
2265.05.Mjek dietolog
2265.06.Mjek dietolog i shëndetit publik
2212.23.Mjek estetist
2212.33.Mjek familjeje
2211.04.Mjek i kujdesit shëndetësor parësor
2211.07.Mjek i përgjithshëm
2212.24.Mjek infeksionit
2212.44.Mjek kirurgji vaskulare
2240.06.Mjek klinike
2212.25.Mjek laboratori bakteriolog
2212.26.Mjek laboratori klinik-biokimik
2211.03.Mjek në familje
2212.27.Mjek në osteopati
2211.06.Mjek në qendrat shëndetësore
2211.09.Mjek në sigurimet e jetës
2212.36.Mjek neonatolog reaminator
2212.38.Mjek onkolog
2267.01.Mjek optometrist
3230.02.Mjek popullor
2240.07.Mjek praktikant
3230.03.Mjek që vendos përsëri në vend gjymtyrët e dëmtuara
2212.41.Mjek specialist (shëndet publik)
2212.35.Mjek specialist për trauma
2211.05.Mjek terapish
2212.46.Mjek toksikolog
2212.45.Mjek urolog
2211.02.Mjek, ekspert ligjor
2211.08.Mjek, vlerësues i dëmeve shëndetësore në sigurime
2263.19.Mjek/Higjienist për sëmundje profesionale
2212.03.Mjek/neurologji
2212.04.Mjek/obstetër
2212.05.Mjek/okulist
2212.06.Mjek/ortoped
2212.07.Mjek/otorino
2212.08.Mjek/pediatër
2212.09.Mjek/psikiatër
2212.10.Mjek/radiolog
2652.42.Mjeshtër bande
2659.19.Mjeshtër cirku
7531.05.Mjeshtër gardërobe/skene dhe studioje
7537.24.Mjeshtër këpucësh
3254.01.Mjeshtër optike
2659.15.Mjeshtër studioje
2653.04.Mjeshtër vallesh (korepetitor)
7522.06.Mobilier
5241.01.Model artistik
5241.02.Model mode
5241.03.Model për ekspozimin e veshjeve
5241.04.Model për reklamë
7532.01.Modelist dorezash
7532.02.Modelist dyshekësh
8159.03.Modelist gëzofi me makineri
7532.03.Modelist i gëzofëve
8159.04.Modelist i produkteve të lëkurës me makineri
8159.05.Modelist i tekstileve me makineri
7532.04.Modelist kapelash
7537.25.Modelist këpucësh
5241.05.Modelist në dyqan
7532.05.Modelist ombrellash
7532.06.Modelist rrobash
7532.07.Modelist tapicerish
7537.47.Modelist të produkteve të galanterisë
7532.08.Modelist tendash
7532.09.Modelist veshjesh
7532.10.Modelist veshjesh popullore
7522.30.Modelues mobiliesh
7315.10.Modelues për prodhime balte dhe porcelani
2656.06.Moderator programi televiziv
2153.12.Monitorues të Programeve Televizive
7422.01.Montues antenash radio
7422.02.Montues antenash telefoni
7422.03.Montues antenash televizioni
8219.10.Montues biçiklete
8219.13.Montues bizhuterish
7119.03.Montues bordesh për reklama
7224.01.Montues dhe mirëmbajtës ashensori
7223.02.Montues dhe punues në freza
7223.03.Montues dhe punues në makina latuese
7223.01.Montues dhe punues në makina metal prerëse
7223.04.Montues dhe punues në makina petëzimi
7223.05.Montues dhe punues në makina prerëse
7223.06.Montues dhe punues në makina presuese
7223.07.Montues dhe punues në makina rrafshuese
7223.08.Montues dhe punues në makina shtypëse
7223.09.Montues dhe punues në makina të precizionit të lartë
7223.10.Montues dhe punues në presforma
7223.11.Montues dhe punues në torno (tornitor)
7231.04.Montues dhe riparues i motorëve diezel të automjeteve (transport rrugor)
7231.14.Montues dhe riparues i motorëve diezel të automjeteve (transport rrugor)
8212.02.Montues dhe riparues të gjeneratorëve
8212.03.Montues dhe riparues të transformatorëve
7215.02.Montues dhe shtrëngues të litarëve të çelikut
7215.03.Montues dhe shtrëngues të litarëve, të telave
8219.11.Montues dyersh
7532.11.Montues dyshekësh
7421.02.Montues elektronik
7421.03.Montues elektronik për makina biznesi
7421.04.Montues elektronik për makina llogaritëse
7422.07.Montues elektronik për pajisje auto - vizuale
7421.01.Montues elektronik për pajisje zyrash
7422.04.Montues elektronik/kompjuteri
7422.05.Montues elektronik/radio
7422.06.Montues elektronik/televizor
7224.02.Montues elevatori automat për mbushje dhe ambalazhim të produkteve ushqimore
7224.03.Montues elevatori për transport industrial
7224.04.Montues elevatori për transport në miniera
8213.02.Montues fotokopjeje
7537.26.Montues gjysma këpucësh
8219.19.Montues grilash dielli
7321.21.Montues i foljeve
8213.05.Montues i instrumenteve të precizionit
7321.05.Montues i letrave me shkëlqim (printues ekranesh)
7523.05.Montues i makinave drupunuese
7523.06.Montues i makinave formuese
7523.07.Montues i makinave prerëse
7523.08.Montues i makinave prerëse drupunuese
8211.01.Montues i makinave të përpunimit të drurit
7231.05.Montues i motorëve të automjeteve
7231.15.Montues i motorëve të automjeteve
8212.01.Montues i pajisjeve elektrike
8213.03.Montues i pajisjeve mikro-elektronike
8213.04.Montues i pajisjeve për dëgjim
7523.09.Montues i sharrave të drurit
7523.10.Montues i tornove të drurit
7523.11.Montues i zdrukthove
7223.12.Montues instrumentesh
8213.06.Montues kronometri
7321.09.Montues lastre
8219.01.Montues linjash kabllore telefoni
8219.18.Montues lodrash plastike
8219.02.Montues makine bashkuese/lidhëse
8219.03.Montues makine izolimi
8219.04.Montues makine mbështjellëse
8219.05.Montues makine ngjeshëse
8219.06.Montues makine për shenjat rrugore
8219.07.Montues makine vulosjesh/ngjitjesh
8211.02.Montues makinerish bujqësore
8211.03.Montues makinerish industriale
8211.04.Montues makinerish mekanike
8211.05.Montues makinerish minierash
8211.06.Montues makinerish shtypi
8211.07.Montues makinerish tekstili
8215.01.Montues mobiliesh druri dhe materiale që rrjedhin prej tij
8211.08.Montues motorësh anijesh
8211.09.Montues motorësh automjetesh
7232.03.Montues motorësh avioni
8211.10.Montues motorësh me avull
8219.09.Montues municionesh
8213.07.Montues orë dore
8213.08.Montues orësh
7422.14.Montues pajisje kompjuterike
8211.14.Montues pajisje makinash
8213.09.Montues pajisje zyrash
8213.10.Montues pajisjesh audio-vizuale
7314.01.Montues pajisjesh dentare
8213.11.Montues pajisjesh elektronike
7233.07.Montues pajisjesh ftohëse dhe kondicionuese
8211.11.Montues pajisjesh gërmues (ekskavatori)
8214.01.Montues pajisjesh për fletë metalike
7233.08.Montues për anije
7115.20.Montues për dru
7233.10.Montues për impiantet e karburanteve
7215.04.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për anije
7215.05.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për ashensorë
7215.06.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për avionë
7215.07.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për hekurudhat
7215.08.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për pajisje ngritëse
7215.09.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për pajisje ngritëse në ndërtim
7215.10.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për pajisje zhytëse
7215.11.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për puse nafte dhe gazi
7215.12.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për shpime
7215.13.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për teleferikë industrial
7215.14.Montues për litarë çeliku dhe kabllove metalikë për teleferikët e skiatorëve
7233.11.Montues për makina drupunuese
7233.12.Montues për makina shkrimi
7233.13.Montues për makineri minierash
7233.14.Montues për makineri ndërtimi
7233.15.Montues për makineri tekstili
7223.13.Montues për pajisje makinerish
7233.16.Montues për turbina
8219.15.Montues produkte lëkure
8219.20.Montues produkte tekstile
8219.16.Montues produktesh kartoni
8213.01.Montues radio
8219.21.Montues shishe termusi
8219.12.Montues skelet syzesh
8219.17.Montues stilolapsash dhe lapsash
7537.27.Montues syprinash këpucësh
8215.03.Montues të çative prej druri
7215.15.Montues të litarë çeliku dhe kabllove metalikë për teleferikët e udhëtarëve
8213.13.Montues të makinerive e pajisje me drejtim kompjuterik
8216.02.Montues të makinerive për përpunim lëkure
8216.01.Montues të makinerive për përpunim letre
8216.03.Montues të makinerive për përpunimin e tekstileve
8216.04.Montues të makinerive për prodhim kartoni/letrës
8216.05.Montues të makinerive për prodhime lëkure
8219.08.Montues të makinerive për prodhime të ndryshme (të përbëra)
8216.06.Montues të makinerive për prodhime tekstile
8214.02.Montues të makinerive për prodhimet e kauçukut
8214.03.Montues të makinerive për prodhimet metalike
8214.04.Montues të makinerive për prodhimet plastike
8211.12.Montues të prodhimeve metalike
8215.02.Montues të prodhimeve prej druri
8215.04.Montues të shtëpive prej druri
8213.12.Montues televizioni
8219.14.Montues thikash
7126.09.Montues tubash
7126.10.Montues tubash në marinë
7126.11.Montues tubash për avionë
7126.12.Montues tubash për avull
7126.13.Montues tubash për furnizim me ujë
7126.14.Montues tubash për kanalizime
7126.15.Montues tubash për karburant
7126.16.Montues tubash për ventilim
8211.13.Montues turbinash
7119.04.Montues vetratash
2643.06.Morfologjist
8321.04.Motoçiklist
7231.16.Motorist
7231.06.Motorist
8350.08.Motorist marine
7225.04.Mprehës instrumentesh dhe veglash
7225.05.Mprehës instrumentesh për makineritë metalprerëse
7225.06.Mprehës metalesh
3421.06.Mundës
7112.01.Murator furrash për djegie
7112.02.Murator oxhaqesh
7112.03.Murator për konstruksione
7112.04.Murator për mure guri
7112.05.Murator për mure tulle
7112.06.Murator për mure tulle zbukurues
7112.07.Murator për stukime
7112.08.Murator për veshje furrash
7112.09.Murator për veshje pusesh me gurë
7112.10.Murator për veshje të jashtme me gurë
7112.11.Murator për veshjen e formave për derdhje metali
7112.12.Murator tullash zjarrduruese
3413.02.Murg/profesione të ngjashme
3413.03.Murgeshë/profesione të ngjashme
2652.19.Muzikant i klubeve të natës
2652.20.Muzikant rruge
2652.21.Muzikolog
2131.55.Mykolog
Shko ne krye


N

7221.06.Nallban
2230.05.Naturopath
3154.12.Navigator (fluturimit)
3152.13.Navigator detar
9612.04.Ndarës ambalazhi letre për riciklim
9612.01.Ndarës i mbeturinave sipas llojit
7537.28.Ndarës këpucësh sipas cilësisë
9329.13.Ndarës/radhitës shishesh
3311.11.Ndërmjetës i këmbimit valutor
3311.12.Ndërmjetës i letrave me vlerë
3311.13.Ndërmjetës i stoqeve dhe aksioneve
3334.03.Ndërmjetës shitjeje të pasurive të patundshme
3334.04.Ndërmjetës shitjeje të pasurive të patundshme (shtëpi, ndërtesa të mëdha)
2433.09.Ndërmjetës tregtar
3321.03.Ndërmjetësi në risigurime
3321.06.Ndërmjetësi në sigurime
7111.07.Ndërtues banese
7115.21.Ndërtues dhe riparues anijesh
7321.07.Ndërtues ekranesh
7522.07.Ndërtues karkase makine druri
7522.08.Ndërtues karrocerish druri
7111.02.Ndërtues oxhaqesh
7522.09.Ndërtues rimorkio druri
7111.03.Ndërtues shtëpish me mjete jo tradicionale
7111.04.Ndërtues shtëpish me mjete tradicionale
9329.06.Ndezës zjarri i impiantit të ngrohjes së ujit.
9329.07.Ndezës zjarri në anije
9329.08.Ndezës zjarri për ngrohje uji në lokomotive
3258.04.Ndihmës ambulanca
9311.04.Ndihmës armator
5329.04.Ndihmës dentist
8131.82.Ndihmës grasatues
1112.23.Ndihmës i Kryeministrit
1112.24.Ndihmës i Kryetarit të Kuvendit
2240.08.Ndihmës i kujdesit parësor
2240.09.Ndihmës i kujdesit të avancuar
1112.25.Ndihmës i Presidentit
3258.06.Ndihmës i urgjencës mjekësore
1112.26.Ndihmës i zëvendëskryeministrit
5321.08.Ndihmës infermier
5322.01.Ndihmës infermiere në shtëpi
5321.02.Ndihmës infermierie (klinikë apo spital)
3422.18.Ndihmës instruktor i përgatitjes profesionale
3422.22.Ndihmës instruktor i përgatitjes profesionale
8131.13.Ndihmës kipist (aparate matëse-kontrolluese)
8131.79.Ndihmës kompresorist /nafta-gazi
5322.03.Ndihmës kujdesi në shtëpi
8311.08.Ndihmës makinist lokomotive
8311.09.Ndihmës makinist motori hekurudhor
8189.01.Ndihmës makinist për prodhim këpucësh
5321.07.Ndihmës mami
9311.03.Ndihmës minator
2240.10.Ndihmës mjek dentist
2240.11.Ndihmës mjek i ndihmës së parë
2240.12.Ndihmës mjek i specializuar
2240.13.Ndihmës mjek i urgjencës
2240.14.Ndihmës mjek në klinikë
2240.16.Ndihmës mjek shoqërues ambulance
2240.15.Ndihmës mjekë/asistent
5329.06.Ndihmës mjekësor imazherie
7537.46.Ndihmës modelist këpucësh
9313.06.Ndihmës murator
5223.03.Ndihmës në dyqan me porosi
9211.01.Ndihmës në fermë
9211.02.Ndihmës në fermë për drithërat
9211.03.Ndihmës në fermë për gërmimin
9412.02.Ndihmës në kuzhinë
9212.09.Ndihmës në stacion të rritjes së gjedhit
9111.01.Ndihmës për gatim në shtëpi
9111.02.Ndihmës për punët e shtëpisë
5329.08.Ndihmës për sterilizime
3152.10.Ndihmës pilot
5321.04.Ndihmës psikiatrik
9211.04.Ndihmës sezonal në fermë
9329.09.Ndihmës sondist
3355.12.Ndihmës specialist për hetimin e krimeve
3359.19.Ndihmës specialist për hetimin e krimit të organizuar dhe krimet e rënda
3359.20.Ndihmës specialist për shoqërimin e sigurinë
3359.21.Ndihmës specialist për sigurinë dhe informacionin
3212.21.Ndihmës Specialist, Laborant
5164.01.Ndihmës veteriner
2212.28.Nefrolog
2131.56.Nekropsist veteriner
1114.19.Nënkryetar bashkie
1111.06.Nënkryetar parlamenti
0211.01.Nënoficer Kompanie/Batalioni/Force, pranë Shtabit të Përgjithshëm të FA
1114.20.Nënprefekt
3311.04.Nënshkrues titujsh
4416.02.Nëpunës
3312.01.Nëpunës për debitë
4312.01.Nëpunës aksionesh
4312.09.Nëpunës aktuarial
4311.01.Nëpunës ankandi
5230.09.Nëpunës biletarie për lojërat e fatit
4312.10.Nëpunës brokerimi
3354.02.Nëpunës dhënie pasaporte
4321.02.Nëpunës dispeçer transporti
3351.07.Nëpunës dogane
3359.07.Nëpunës elektoral (zgjedhjesh)
5230.08.Nëpunës emetim biletash/prerja
3351.08.Nëpunës emigracioni
4311.02.Nëpunës faturash
4312.02.Nëpunës finance
3323.07.Nëpunës furnizimi
4321.03.Nëpunës furnizimi
3411.09.Nëpunës gjykate
4225.03.Nëpunës hartues pyetësorësh për mbledhje informacioni
4323.24.Nëpunës hekurudhe
3411.16.Nëpunës hipoteke
3411.10.Nëpunës i aktit të tjetërsimit
4416.05.Nëpunës i burimeve njerëzore
4321.16.Nëpunës i dërgimit të mallit
3335.03.Nëpunës i guidave turistike
3359.08.Nëpunës i komisionit shërbimit civil
1116.02.Nëpunës i lartë i organizatave të punëdhënësve
1116.03.Nëpunës i lartë i organizatave të punëmarrësve
1117.05.Nëpunës i lartë në organizata humanitare dhe të tjera
3354.06.Nëpunës i lejeve/licencave të biznesit
3354.05.Nëpunës i lejeve/licencave të ndërtimit
4312.11.Nëpunës i letrave me vlerë
4311.03.Nëpunës i llogaritjes së kostos
4311.04.Nëpunës i mbajtjes së llogarisë
3359.09.Nëpunës i mbrojtjes civile
3333.03.Nëpunës i ndërmjetësimit në punë
1113.10.Nëpunës i ngarkuar me punë në ambasadë
4419.12.Nëpunës i postës së shpejtë
4229.03.Nëpunës i pranimeve/shtrimeve në spital
3354.07.Nëpunës i pranimit të dokumenteve për licenca/leje
4311.05.Nëpunës i preventivës
4311.06.Nëpunës i preventivës
4321.04.Nëpunës i pritjes së mallit
3323.06.Nëpunës i prokurimeve
4223.04.Nëpunës i qendrave të informacionit
4223.03.Nëpunës i qendrave të kontaktit
2424.03.Nëpunës i trajnimit të personelit
3353.07.Nëpunës i trajtimit të kërkesave dhe pretendimeve në sigurime shoqërore
3354.03.Nëpunës i trajtimit/vlerësimit të dokumenteve për licenca/leje
4321.05.Nëpunës i transportit të mallrave
4223.01.Nëpunës informacioni
4223.02.Nëpunës informacioni në institucione
4225.02.Nëpunës informacioni në organizata/ndërmarrje
3252.04.Nëpunës informacioni në shëndetësi
3312.03.Nëpunës informacioni për barrën hipotekore
4323.25.Nëpunës informacioni për transport
4321.06.Nëpunës inventari
4321.07.Nëpunës inventari në magazinë
4312.04.Nëpunës investimesh
4313.02.Nëpunës kartelist në sigurime shoqërore
4413.01.Nëpunës kodifikimi
4413.03.Nëpunës kodifikimi të statistikave
4413.02.Nëpunës kodifikimi/përpunim të dhënash
1113.11.Nëpunës konsullate
4311.08.Nëpunës kontabiliteti
4321.08.Nëpunës kontrolli inventari
4321.09.Nëpunës kontrolli peshash
4413.04.Nëpunës korrekture leximi
4413.05.Nëpunës korrekture leximi/shkrimi
4419.09.Nëpunës korrespondence
4213.02.Nëpunës kredie
4312.05.Nëpunës krediti
3354.04.Nëpunës licencimi
3411.11.Nëpunës ligjor
3411.12.Nëpunës ligjor sigurimi
4321.10.Nëpunës llogaritar në peshore
4321.11.Nëpunës magazine
3412.05.Nëpunës mbikëqyrës (për persona e liruar nga burgu me kusht)
4411.01.Nëpunës mirëmbajtje librash të bibliotekave
4224.01.Nëpunës në agjenci udhëtim/hekurudhë
4224.02.Nëpunës në agjenci udhëtim/linjë ajrore
4224.03.Nëpunës në agjenci udhëtim/linjë ujore
4224.04.Nëpunës në agjenci udhëtimi
4224.05.Nëpunës në agjenci udhëtimi/rezervim biletash
3412.06.Nëpunës në fushat social administrative
4312.06.Nëpunës obligacioni
4323.26.Nëpunës operacione fluturim
4323.27.Nëpunës operacione të transportit
4313.01.Nëpunës pagash
3353.08.Nëpunës pensionesh
4419.01.Nëpunës për dhënie informacioni
4419.02.Nëpunës për evidenca administrative
4413.06.Nëpunës për klasifikim dokumenti
3312.02.Nëpunës për kreditë
4225.01.Nëpunës për mbledhje informacioni
4225.04.Nëpunës për përpunim informacioni të mbledhur nga pyetësorë
3252.03.Nëpunës për të dhënat mjekësore
4131.02.Nëpunës përpunues teksti
4321.12.Nëpunës peshoreje
4322.01.Nëpunës planifikim material
4322.02.Nëpunës planifikim prodhimi
4415.02.Nëpunës plotësimi dosjesh
4414.01.Nëpunës plotësimi formulari
4412.04.Nëpunës poste/informacion
4412.05.Nëpunës poste/klasifikim (grupim)
4229.01.Nëpunës pritjesh/takimesh
4322.04.Nëpunës prodhimi
4322.03.Nëpunës prodhimi për porosi
4419.11.Nëpunës publikimi
3411.13.Nëpunës që shqyrton vërtetësinë e një testamenti
4416.03.Nëpunës regjistrimi/personeli
4132.01.Nëpunës regjistrues të dhënash
4132.03.Nëpunës regjistrues të dhënash në kompjuter
4132.02.Nëpunës regjistrues të dhënash/konvertues (nga karta në shirit dhe anasjelltas)
4419.08.Nëpunës reklame
4311.07.Nëpunës revizioni
3332.09.Nëpunës shërbimesh për konferenca
4312.07.Nëpunës sigurimi
4211.05.Nëpunës sporteli i zyrës postare
4211.06.Nëpunës sporteli në bankë
3422.07.Nëpunës sporti
4312.08.Nëpunës statistike
4321.13.Nëpunës stivues materialesh
3352.02.Nëpunës taksash
3352.03.Nëpunës taksash indirekte (akcizë)
4312.03.Nëpunës tatimor
4411.03.Nëpunës të arkivës elektronike
4411.02.Nëpunës të arkivës/arkivues
4411.04.Nëpunës të bibliotekave
3359.10.Nëpunës të gjendjes civile
1112.27.Nëpunës të lartë në administratën shtetërore
4411.05.Nëpunës të librarive
3353.09.Nëpunës të përkrahjes sociale
3353.10.Nëpunës të shërbimeve sociale
4411.06.Nëpunës të sistemimit të dosjeve dhe të shkresave
4411.07.Nëpunës të skedarëve
4229.04.Nëpunës të tjerë të informimit për klientin
4419.03.Nëpunës të tjerë zyre
4321.14.Nëpunës transport i brendshëm
4321.15.Nëpunës transporti
4323.28.Nëpunës transporti
4110.01.Nëpunës zyra
4110.02.Nëpunës zyra
4415.03.Nëpunësit arkivimit dhe sistemimi dokumentesh
7519.08.Ngarkues i duhanit
7315.11.Ngjitës balte
7212.01.Ngjitës me kallaj
7212.02.Ngjitës me kallaj me llambë saldimi
7317.11.Ngjyrosësh me spruco
7536.09.Ngjyrues gëzofësh
7537.29.Ngjyrues këpucësh
7536.10.Ngjyrues lëkurësh
7536.11.Ngjyrues njollash
7536.12.Ngjyrues njollash lëkure
7536.13.Ngjyrues njollash me spërkatje
7214.05.Ngritës metalesh strukturore
7111.05.Ngritës parafabrikatesh për banesa
6210.06.Ngritës trungjesh
6210.07.Ngritës trungjesh të lartë
7519.09.Ngrohës duhani
7114.07.Nivelues betoni
7113.11.Nivelues guri
8160.01.Njomës i majasë
3313.03.Normist
5419.05.Notar i specializuar për të parandaluar rastet e mbytjeve në plazh
2619.03.Noter
2641.12.Novelist
5161.03.Numerologist
3413.08.Nun
7519.10.Nxjerrës i duhanit
Shko ne krye


O

2652.22.Oboist
3152.11.Oficer i Parë
3359.23.Oficer i patrullës së përgjithshme
3355.13.Oficer i policisë gjyqësore
3153.01.Oficer i sigurisë së anijes
3153.02.Oficer i sigurisë së facilitetit portual
3312.04.Oficer kredie
3152.12.Oficer kuverte
3152.06.Oficer lundrimi
5412.01.Oficer policie
5412.02.Oficer policie trafiku
0123.01.Oficer Shtabi i mbështetjes shëndetësore
0123.02.Oficer Shtabi për manaxhimin e forcave
0123.03.Oficer Shtabi planëzues
3153.10.Oficer sigurie kompanie
3153.03.Oficer sigurie porti
3153.11.Oficer sigurie porti
2165.11.Oficer topograf
5322.05.Ofrues të kujdesit personal
7321.13.Ofsetist
3259.04.Oksigjenist
2267.04.Okulist
8131.16.Operator avullues/përpunim kimik (përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
8131.17.Operator bashkues/rafinues i gazit natyror dhe naftës
8131.18.Operator dehidrator i fushave naftëmbajtëse
8131.19.Operator distilator/rafinues i gazit natyror dhe naftës
8131.20.Operator distilimit të vazhdueshëm (përpunim kimik)
8131.21.Operator distilues (përpunim kimik përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
8131.22.Operator distilues/rafinues i gazit natyror dhe naftës
8131.23.Operator distilues/terpentinë
8131.24.Operator djegës/përpunim kimik
8131.25.Operator ekstrator i materialeve kimike
8131.26.Operator ekstrator/distilim druri
8131.27.Operator filtri/përpunim kimik
8181.35.Operator furre i poçerisë dhe porcelanit
8181.36.Operator furre i poçerisë dhe porcelanit në furra pjekje
8181.37.Operator furre i poçerisë dhe porcelanit në furra të thata
8181.38.Operator furre tjegullash në furra
8122.15.Operator furrnalte i kalitjes së metaleve
8122.16.Operator furrnalte i trajtimit në të nxehtë të metaleve
8131.14.Operator furrnalte përpunim kimik dhe të ngjashme me to
8131.28.Operator i autoklave e përpunimit kimik
8181.39.Operator i brumit të argjilës
8131.29.Operator i djegies/prodhim koksi
8131.30.Operator i djegies/prodhim qymyr druri
8151.13.Operator i dredhjes së fijes me makineri
8131.31.Operator i furrës së prodhimit të koksit
8131.32.Operator i furrës/përpunim kimik
8131.33.Operator i gazit të qymyrit
8131.34.Operator i impiantit të lëngëzimit të gazeve.
8182.04.Operator i impiantit të ngrohjes së ujit
8131.35.Operator i impiantit të përpunimit kimik
8131.36.Operator i impiantit të përpunimit kimik dhe materialeve radioaktive
8172.11.Operator i impiantit të përpunimit të drurit
8131.37.Operator i impiantit të përpunimit të kauçukut
8131.38.Operator i impiantit të prodhimit plehrave kimike
8131.41.Operator i impiantit të prodhimit të çimentos
8131.39.Operator i impiantit të prodhimit të fibrave sintetike
8131.40.Operator i impiantit të prodhimit të koksit
8131.42.Operator i impiantit të trajtimit të ngrohtë/përpunim kimik
8182.05.Operator i kaldajave në anije
8171.06.Operator i kontrollit të brumit të letrës
8131.43.Operator i kontrollit të panelit në rafineri të gazit natyror dhe naftës
8122.32.Operator i kontrollit të panelit/panelist në uzinat e përpunimit të metalit
8344.02.Operator i makinave pirun
8311.10.Operator i makinerisë organellë në minierë (Arganellist)
8157.02.Operator i makinerive larëse
8183.03.Operator i makinerive për mbyllje enësh
8183.01.Operator i makinerive të mbushjes së enëve dhe shisheve
8183.04.Operator i makinerive të mbylljes së shisheve
8183.02.Operator i makinerive të paketimi
8183.06.Operator i makinerive të vënies së etiketave
8183.05.Operator i makinerive të vënies së markës/produkteve
8157.03.Operator i makinerive tharëse të lavanderive
8132.12.Operator i makinës së fotografimit filmik
8182.06.Operator i motorëve të avullit
8122.17.Operator i mullinjve rrotullues
8122.18.Operator i mullinjve rrotullues të çeliqeve
8131.44.Operator i mullirit rrotullues filtrues
8131.45.Operator i ndarjes centrifugale të përpunimit kimik
8122.19.Operator i nxjerrjes së derdhjeve metalike
8181.40.Operator i pajisjes së ripërzierjes së qelqit
8122.20.Operator i pajisjeve metalike prej karboni
8343.04.Operator i pajisjeve ngritëse
3511.02.Operator i pajisjeve periferike kompjuterike
8131.46.Operator i pajisjeve të shqyrtimit të materialeve kimike
8131.47.Operator i pajisjeve të trajtimit të naftës bruto
8131.48.Operator i pompës së distilimit në rafineritë e gazit natyror dhe naftës
8181.41.Operator i prerjes së stampave të enëve prej balte dhe të porcelanit
8131.49.Operator i presës filtruese të materialeve kimike dhe të ngjashme me to
8181.42.Operator i presës së argjilës
8181.43.Operator i presës së filtrimit të argjilës
8132.09.Operator i procesorit fotografik
3136.08.Operator i rafinerisë së brumit të letrës
8131.50.Operator i rafinerisë së gazit natyror dhe naftës
8172.12.Operator i sharrimit të drurit me makineri
8172.13.Operator i sharrimit të kërcunjve me makineri
4221.03.Operator i shërbimit ndaj klientit
5230.11.Operator i shërbimit në kasën e pagesës
8131.51.Operator i stacionit të pompimit të gazit natyror dhe naftës
8131.52.Operator i tharësve me spërkatje/përpunim kimik
8151.14.Operator i tjerrjes së fijes me makineri
8131.53.Operator i trajtimit të mbetjeve radioaktive
8122.21.Operator i uzinave të trajtimit në të ngrohtë të metaleve
8156.14.Operator i vendosjes së aksesorëve në këpucë
8159.19.Operator i vendosjes së aksesorëve në konfeksione
8131.54.Operator impiant i përpunimit kimik/qelizat elektrike
8131.55.Operator impianti parafinimi
6123.07.Operator inkubatori
8131.56.Operator kalcinues
3522.10.Operator kamere për kinema
3522.08.Operator kamere/kinematografi
3522.09.Operator kamere/televizion
3511.03.Operator kompjuteri
3511.04.Operator kompjuteri dhe printeri special ( të shpejtësive të mëdha)
5230.10.Operator kontrollit dhe pagesës së mallit
8132.11.Operator makine i zhvillimit të fotografive
8212.06.Operator makine mbështjellës të bobinës së rotorit
8183.07.Operator makine mbështjellëse
8212.04.Operator makine mbështjellëse të bobinës së statorit
8212.05.Operator makine mbështjellëse të bobinës së transformatorit
8189.08.Operator makine për bashkim kabllosh dhe litarësh
8189.04.Operator makine për instalime kabllo
8189.02.Operator makine për instalime të linjave elektrike
8189.03.Operator makine për instalime tubacionesh
8189.05.Operator makine për instalimi tubash
8189.06.Operator makine për larje tapetesh, kolltukësh, divanesh
8114.19.Operator makine për lustrim e diamantit industrial
8189.07.Operator makine për pastrime në shtëpi
8211.15.Operator makine të linjës së montimit, përveç automjeteve dhe aeroplanëve
8114.02.Operator makine zmerilizuese
3522.11.Operator mikrofoni
8131.15.Operator ndarës i përpunimit kimik
5152.03.Operator në njësitë Bed&Breakfast
4323.31.Operator në tahografi
8131.57.Operator ngrohës uji/përpunim kimik
8181.44.Operator nxjerrës i glazurës
3522.05.Operator pajisjeje dublimi
3522.12.Operator pajisjeje radio
3522.13.Operator pajisjeje regjistrimi në shirita
3522.14.Operator pajisjeje regjistrimi në video
3522.06.Operator pajisjeje regjistrimi/përçues
3522.07.Operator pajisjeje regjistruese në disqe
3522.15.Operator pajisjeje regjistruese zëri
3522.16.Operator pajisjeje regjistruese, përzierje zëri
3522.17.Operator pajisjeje studioje radio
3522.18.Operator pajisjeje studioje regjistrimi
3522.19.Operator pajisjeje studioje televizive
3522.20.Operator pajisjeje televizioni
4132.04.Operator për hedhje të dhënash pagese
8131.58.Operator përzierës/rafinues i gazit natyror dhe naftës
8172.14.Operator prerës i kompensatës me makineri
8172.15.Operator prerës i rimesos me makineri
7321.04.Operator publikues
8131.59.Operator reaktor shndrimi/përpunim kimik (përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
8172.16.Operator sharrues për shara me shirit
5244.02.Operator shitjesh me telefon në Call centre
8131.60.Operator shndërrues/përpunim kimik (përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
8131.61.Operator shndërrues/përpunim kimik (përjashtuar gazin natyror dhe naftën)
8131.62.Operator site vakumi/përpunim kimik dhe të ngjashme me to
3155.02.Operator të kontrollit teknik të pajisjeve të trafikut ajror
8157.01.Operator të makinerive të pastrimit kimik
7132.04.Operator të pajisjeve për lyerjeve
4419.04.Operator të shërbimit ndaj klientit me telefon në call centre
3513.02.Operator të tjerë rrjeti
4419.06.Operator telefoni në call centre
4411.08.Operator terminali në bibliotekë
8131.63.Operator tharës/përpunim kimik
8131.64.Operator trajtues/desulfurues (rafinues i gazit dhe naftës)
8131.65.Operator trajtues/rafinues i gazit natyror dhe naftës
3335.01.Operator turistik
8343.02.Operator vinçi
8131.66.Operator zbardhues/kimikate
3521.02.Operator, audio / vizuale
3521.03.Operator, pajisje transmetimi
8343.05.Operator, vinç flamur
8343.06.Operator, vinç i lëvizshëm
8343.07.Operator, vinç kullë
3136.09.Operator-rrahës i brumit të letrës
2267.05.Opticien
3254.03.Opticien refraksion
3254.04.Opticien syzesh
2267.02.Optometrist
2652.23.Organist
4212.03.Organizator basti në garat e kuajve
3332.06.Organizator konferenca dhe ngjarje
4224.07.Organizator udhëtimi
3339.03.Organizues sportesh
2652.24.Orkestrant
2131.57.Ornitolog
2267.03.Orthoptist
3214.04.Orthotist
2261.08.Ortodentist
2266.01.Ortoepist
2266.02.Ortofonist
2266.03.Ortoptist
3259.02.Osteopath/praktikues që trajton sëmundjet e kockave
Shko ne krye


P

7537.41.Paketues i produkteve të lëkurës
8131.84.Panelist
7321.18.Parapërgatitës në shtypshkronjë
2131.58.Parazitolog
5169.03.Partner kërcimi
5141.02.Parukier
5141.03.Parukier për studio
5141.04.Parukier skene
7514.11.Pastiçier
9112.01.Pastrues dhomash në hotel
7319./114 .Pastrues fibrash tekstile
7319./115 .Pastrues gëzofi
9216.03.Pastrues i bregut të detit
7511.10.Pastrues i kërmillit nga guaska
7511.11.Pastrues i të brendshmeve të kafshëve
9611.02.Pastrues mbetjesh
7225.07.Pastrues metalesh
7511.12.Pastrues mishi
7133.02.Pastrues për pjesët e jashtme të ndërtesave
7133.05.Pastrues për pjesët e jashtme të ndërtesave me rrymë ajri
7133.03.Pastrues për pjesët e jashtme të ndërtesave me xhama
7133.04.Pastrues për qyngje oxhaku
7511.13.Pastrues peshku
9624.03.Pastrues pusetash ujëmbledhëse
9111.03.Pastrues shtëpie
9312.01.Pastrues terreni
6210.08.Pastrues trungjesh
7123.08.Patinues muresh
2250.03.Patolog Kafshëve
2261.11.Patolog oral
5419.06.Patrullues në plazh
5411.02.Patrullues në zonën e zjarrit në pyll
5419.07.Patrullues sigurimi
2310.04.Pedagog anatomi
2310.05.Pedagog antropologji
2310.06.Pedagog arkeologji
2310.07.Pedagog arkitekture
2310.08.Pedagog astronomie
2310.09.Pedagog bakteriologji
2310.10.Pedagog biokimist
2310.11.Pedagog biologji
2310.12.Pedagog botanik
2310.13.Pedagog drame
2310.14.Pedagog drejtim biznesi
2310.15.Pedagog finance
2310.16.Pedagog fusha e kompjuterit
2310.17.Pedagog gjeografie
2310.18.Pedagog i historisë së arteve
2310.19.Pedagog i obstetrikës
2310.20.Pedagog kërcim
2310.21.Pedagog kimist
2310.22.Pedagog marine (në lundrim)
2310.23.Pedagog në administrim publik
2310.24.Pedagog në akademinë e arteve
2310.78.Pedagog në arsimin e lartë
2310.25.Pedagog në biznes ndërkombëtar
2310.26.Pedagog në dietologji
2310.27.Pedagog në drejtësi
2310.28.Pedagog në farmakologji
2310.29.Pedagog në filologji
2310.30.Pedagog në filozofi
2310.31.Pedagog në fizike
2310.32.Pedagog në fizioterapi
2310.33.Pedagog në fushën e pyjeve
2310.34.Pedagog në gazetari
2310.35.Pedagog në gjeodezi
2310.36.Pedagog në gjeofizik
2310.37.Pedagog në gjeologji
2310.38.Pedagog në histori
2310.39.Pedagog në inxhinieri
2310.40.Pedagog në inxhinieri civile
2310.42.Pedagog në inxhinieri elektrike
2310.41.Pedagog në inxhinieri elektronike
2310.43.Pedagog në inxhinieri kimike
2310.44.Pedagog në inxhinieri mekanike
2310.45.Pedagog në inxhinieri telekomunikacioni
2310.46.Pedagog në kopshtari
2310.47.Pedagog në letërsi
2310.48.Pedagog në marketing
2310.49.Pedagog në matematik
2310.50.Pedagog në metalurgji
2310.51.Pedagog në mineralogji
2310.52.Pedagog në muzikë
2310.53.Pedagog në osteopati
2310.54.Pedagog në patologji
2310.55.Pedagog në pedagogji
2310.56.Pedagog në për mjekësi
2310.57.Pedagog në projektim industrial
2310.58.Pedagog në psikologji
2310.59.Pedagog në radiologji
2310.60.Pedagog në shërbime transporti
2310.61.Pedagog në shkencat ekonomike
2310.62.Pedagog në shkencat sociale
2310.63.Pedagog në shkencat ushtarake
2310.64.Pedagog në shkencat veterinare
2310.65.Pedagog në skulpturë
2310.66.Pedagog në sociologji
2310.67.Pedagog në statistikë
2310.68.Pedagog në stomatologji
2310.69.Pedagog në teknologji tekstili
2310.70.Pedagog në teknologji ushqimore
2310.71.Pedagog në telekomunikacion
2310.72.Pedagog në zoologji
2310.73.Pedagog shkenca bujqësore
2310.74.Pedagog teknologjie ndërtimi
2310.75.Pedagog universiteti
5142.06.Pedikyrist
8341.05.Përdorues të makinerive të rrëzimit të pemëve( trupa drusor)
8341.04.Përdorues të makinerive/impianteve për prerje-transportim trupash drusor
8342.05.Përdorues të rrulave (ndërtim rrugësh)
2433.11.Përfaqësues fabrike
3322.06.Përfaqësues komercial
3121.14.Përfaqësues miniere
3339.04.Përfaqësues shërbimesh biznesi
3339.05.Përfaqësues shërbimesh biznesi/reklame
3339.06.Përfaqësues shërbimesh biznesi/reklame në media
3322.07.Përfaqësues shitje i prodhimit
3322.08.Përfaqësues shitje inxhinierike
2433.16.Përfaqësues shitjesh i produkteve farmaceutike
2433.14.Përfaqësues shitjesh i produkteve industriale
2433.15.Përfaqësues shitjesh i produkteve mjekësore
2433.17.Përfaqësues shitjesh teknike
3322.09.Përfaqësues tregtar
2433.12.Përfaqësues tregtie
0111.04.Përfaqësues ushtarak në mision të NATO-s/Atashe ushtarak
7123.10.Përforcues për suvatime
7316.13.Përfundues
7113.12.Përfundues guri
7225.08.Përfundues metalesh
7315.12.Përfundues për baltë dhe porcelan
7513.04.Përgatitës biskotash dhe amaretash
7537.30.Përgatitës dhe hedhës gjysmash këpucësh
7113.13.Përgatitës guri
7319./116 .Përgatitës i fibrave tekstile
7542.03.Përgatitës i lëndës eksplozive
3335.02.Përgatitës i paketave turistike
7321.19.Përgatitës i pllakave të shtypit
7511.14.Përgatitës i produktit të mishit dhe peshkut për konservim
7214.06.Përgatitës metalesh strukturore
3213.02.Përgatitës në farmaci
2351.06.Përgatitës planesh mësimore
2261.09.Përgatitës protezash
7537.31.Përgatitës syprinash këpucësh
7211.02.Përgatitës të bazamenteve (dysheme) prej metali
7211.03.Përgatitës të formave për derdhje metali (formist)
7211.04.Përgatitës të gropave prej metali
7211.07.Përgatitës të ngarkesave të materialeve për shkrirje
7211.05.Përgatitës të trungjeve prej metali
7211.06.Përgatitës të tubove prej metali
1345.12.Përgjegjës Departamenti në Akademinë e Sigurisë
1120.32.Përgjegjës departamenti në institucionet e arsimit të lartë
1345.13.Përgjegjës Departamenti në shërbime të arsimit
3121.01.Përgjegjës guroreje
2621.05.Përgjegjës i galerisë së arteve
1120.46.Përgjegjës i Operacioneve Doganore
6223.01.Përgjegjës i rrjetës në peshkim
6223.02.Përgjegjës manovrimi në peshkim
2621.06.Përgjegjës muzeu
3121.02.Përgjegjës në minierë në nëntoke
3121.03.Përgjegjës në minierë në sipërfaqe
3121.13.Përgjegjës në ndërtime e punime nëntokësore
3121.12.Përgjegjës në përpunimin minerar
3121.11.Përgjegjës në shfrytëzimin minerar
3123.01.Përgjegjës për armaturë
3123.02.Përgjegjës për mirëmbajtje ndërtesash
3123.03.Përgjegjës për muraturë
3121.04.Përgjegjës për vendosjen e minave
3122.01.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e dheut
3122.02.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e drurit
3122.03.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e kabllove elektrike
3122.04.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e konfeksioneve
3122.05.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e lëkurës
3122.06.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e leshit
3122.07.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e letrës
3122.08.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e metaleve
3122.09.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e plastikës
3122.10.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e produkteve të gomës
3122.11.Përgjegjës prodhimi për përpunimin e tekstileve
3122.12.Përgjegjës prodhimi për përpunimin të produkteve ushqimore
1112.28.Përgjegjës sektori
2635.02.Përgjegjës sektori në administratë/fusha sociale
3121.05.Përgjegjës sektori në minierë
3123.04.Përgjegjës sektori në ndërtim
3122.13.Përgjegjës sektori në prodhim
2619.05.Përgjegjës sektori në prokurime publike
0122.04.Përgjegjës Sektori pranë Drejtorisë së Operacioneve dhe Stërvitjes në Shtabin e Përgjithshëm të FA
0122.01.Përgjegjës Sektori pranë Drejtorisë së Personelit në Shtabin e Përgjithshëm të FA
2635.01.Përgjegjës sektori të shërbimeve të punësimit
3123.05.Përgjegjës të tjerë në ndërtim
3521.10.Përgjegjës teknik transmetimi
3122.15.Përgjegjës turni
3121.06.Përgjegjës turni në minierë
3122.14.Përgjegjës turni në prodhim industrial
3121.07.Përgjegjës turni nëntoke në minierë
1112.29.Përgjegjës zyre
2643.07.Përkthyes
7214.07.Përkulës elementësh metalik
7213.02.Përkulës fletësh metalike
7537.32.Përkulës këpucësh
3411.14.Përmbarues
4419.10.Përpilues broshurash informative/fletëpalosjeje
7514.12.Përpunim i çokollatës
7313.15.Përpunues argjendi
7313.16.Përpunues ari
7212.03.Përpunues bakri
7325.17.Përpunues fotografish
4211.07.Përpunues i fondeve monetare
4419.07.Përpunues informacioni
4412.08.Përpunues poste
5243.01.Person që shet derë më derë
5244.01.Person që shet sipas porosive të marra me telefon
7519.11.Përzierës i burnotit
7519.12.Përzierës i duhanit
6222.03.Peshkatar bregdeti
6222.10.Peshkatar i kualifikuar
6223.08.Peshkatar i kualifikuar
6222.04.Peshkatar i ujërave të ëmbla
6223.03.Peshkatar për det të thellë
7313.17.Petëzues metalesh të çmuara
2652.25.Pianist
5120.08.Picajol
7112.13.Piketues
7317.12.Piktor dekorues i maskave
7317.13.Piktor dekorues për qelq
7317.14.Piktor dekorues për qeramikë
7317.15.Piktor dekorues për simbole
2651.06.Piktor i filmave të animuar
2651.07.Piktor miniaturash
2651.08.Piktor portretesh
2651.09.Piktor skenografie
3152.14.Pilot anije Niveli A
3152.15.Pilot anije Niveli B
3152.07.Pilot anijeje
3154.06.Pilot avioni
3154.07.Pilot helikopteri
3154.08.Pilot hidroavioni
3154.09.Pilot i provës
3152.08.Pilot rrëshqitës ajri/marine
7315.13.Pjekës qeramike
2164.07.Planifikues mjedisor
2412.07.Planifikues financiar
2164.06.Planifikues i sinjalizimit rrugor
2164.03.Planifikues territori
2164.05.Planifikues urban
2212.29.Pneumolog
7315.14.Poçar punues
2264.05.Podolog (që merret me problemet e gjymtyrëve)
3259.03.Podolog/Ortoped (që merret me problemet e gjymtyrëve)
2641.13.Poet
5412.03.Polic
5412.04.Polic bashkiak
5412.05.Polic elektrik
5412.07.Polic në port
5412.08.Polic patrullues
5412.09.Polic roje
3352.04.Polic tatimor
5412.06.Polic të ruajtjes së objekteve
8131.67.Pompist
5414.01.Portier
9629.02.Portier
4412.06.Postier
9621.05.Postier
2230.02.Praktikues i Ayurvedik (traditë indiane me bimë mjekësore)
2264.08.Praktikues i fizioterapisë ortopedik (periferike)
2230.03.Praktikues i mjekësisë bimore kineze
2230.06.Praktikues i terapisë/mjekësisë Unani
7537.33.Pranues i këpucëve të përfunduar
8112.17.Precipitator i argjendit
8112.18.Precipitator i arit
3413.04.Predikues
2636.03.Predikues fetar
1114.21.Prefekt
7212.07.Prerës bakri
6210.09.Prerës binarësh
7512.05.Prerës buke
7532.12.Prerës dorezash
9215.01.Prerës drurësh pyjor
7532.13.Prerës dysheku
7113.14.Prerës gurësh për shkrime
7113.15.Prerës guri
7519.13.Prerës i duhanit
7514.13.Prerës i ëmbëlsirave të sheqerta
7329.01.Prerës i klisheve/ekran mëndafshi
6210.10.Prerës lëndësh pyjore
6210.11.Prerës majash trungjesh
7313.20.Prerës metalesh të çmuara
7511.15.Prerës mishi
7317.16.Prerës për xhama dekorativë
7317.17.Prerës për xhama kristali
7317.18.Prerës për xhama për gdhendje
7511.16.Prerës peshku
7316.14.Prerës qelqi
7316.15.Prerës qelqi optik
7113.16.Prerës rrasash guri
6210.12.Prerës shtyllash
7316.16.Prerës tërthorë për qelqe optikë
6210.13.Prerës traversash
6210.14.Prerës trungjesh
7125.09.Prerës xhamash
7125.08.Prerës xhamash për makina
7313.18.Prerës, lustrues diamantesh industrialë
7313.19.Prerës, lustrues gurësh të çmuar
7122.01.Prerës/vendosës mozaikësh
7116.1.Prerës/vendosësh mozaikësh
1116.04.President i një organizate të punëdhënësve
1115.03.President i një partie politike
1111.07.President i Republikës
1120.25.President ndërmarrjeje
1120.24.President organizate
7532.20.Prestar
7532.21.Prestar gëzofi
7532.15.Prestar i ombrellave
7532.16.Prestar i tapicerive
7532.17.Prestar i tendave
7537.34.Prestar këpucësh
8156.15.Prestar lëkure me makineri
7537.35.Prestar lëkurësh
7532.18.Prestar rrobaqepës
7532.14.Prestar veshjesh
2659.16.Prestigjator
7315.15.Presues argjile
7313.21.Presues artikujsh prej metalesh të çmuara
7315.16.Presues balte dhe porcelani
2656.07.Prezantues programi
3413.07.Prift
7322.07.Printer ekranesh
8132.15.Printues fotografish
7321.17.Printues i bocave
8132.10.Printues i fotografive filmike
7322.01.Printues në bllok
7329.02.Printues në bllok
7329.03.Printues në ekran mëndafshi
7329.04.Printues në tekstil
7119.05.Prishës për ndërtesa
4226.01.Pritës i klientëve në cirk
4226.02.Pritës i klientëve në kinema
4226.03.Pritës i klientëve në klinikat dentare
4226.05.Pritës i klientëve në stadiume
4226.06.Pritës i klientëve në teatër
5169.02.Pritës klubi
5321.05.Pritës vizitash
7521.01.Prodhues artikuj të imtë druri për kuzhinë
7522.10.Prodhues bastunësh
7522.11.Prodhues bazament pianoje
7522.12.Prodhues bucelash
7533.01.Prodhues çadrash
7515.01.Prodhues djathi
7535.01.Prodhues dyshekësh
7515.02.Prodhues gjalpi
7515.03.Prodhues gjize
7515.04.Prodhues i bulmetrave
7516.04.Prodhues i frutave dhe perimeve të thata
7522.13.Prodhues i instrumenteve muzikore prej druri (çifteli, lahuta, mandolina etj.)
7515.05.Prodhues i kosit dhe nënprodukteve të tij
8151.01.Prodhues i lëmshit të perit dhe akrilikut me makineri
7321.06.Prodhues i letrave (printim)
7533.02.Prodhues i luleve artificiale
7535.02.Prodhues i orendive plastike
7522.14.Prodhues i produkteve prej druri
7522.15.Prodhues karrigesh
7522.16.Prodhues karrocash
7522.17.Prodhues këpucësh me taban druri
7522.18.Prodhues kornize fotografish/pikturash
7522.19.Prodhues kutish të ndryshme
7516.05.Prodhues lëng frutash
7522.20.Prodhues llullash
7533.04.Prodhues lodrash plastike
7533.03.Prodhues lodrash/kukullash dhe lodra të mbushura
7535.03.Prodhues mbulesash
7522.21.Prodhues mobiliesh të ndryshme
7522.22.Prodhues modele druri
7522.23.Prodhues pajisjesh sporti druri
7522.24.Prodhues pajisjesh zbukurimesh druri
7533.05.Prodhues qilimash
7516.06.Prodhues reçeli dhe marmalade
7522.25.Prodhues shkalle druri
7222.01.Prodhues stampash vulash
7535.04.Prodhues tapicier automjetesh
7535.05.Prodhues tapicier avionësh
7522.26.Prodhues tavolinash
7516.07.Prodhues të frutave të sheqerosura
7516.08.Prodhues të koncentrateve të perimeve (salca)
6320.01.Prodhues të kualifikuar të produkteve blegtorale për nevoja familjare
6310.01.Prodhues të kualifikuar të produkteve bujqësore për nevoja familjare
6340.02.Prodhues të kualifikuar të produkteve të peshkimit për nevoja familjare
7516.09.Prodhues të turshive
7516.10.Prodhues të vajrave ushqimorë
7533.06.Prodhues tendash
7533.07.Prodhues velash
2654.16.Producent
2310.80.Profesor
2310.76.Profesor universiteti
2514.03.Programues
2513.01.Programues animimi të lojërave kompjuterike dhe multimedias
2513.04.Programues i lojërave kompjuterike
2513.05.Programues i multimedias
2512.08.Programues kompjuteri
2514.04.Programues softueri
3252.05.Programues të dhënash klinike
2514.05.Programues/bazë të dhënash
3118.01.Projektues
2161.04.Projektues arkitekt
2114.21.Projektues gjeodet
2151.15.Projektues i impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë
2163.14.Projektues industrial
2161.06.Projektues instalator
2161.07.Projektues konstruktor
2166.09.Projektues në multimedia
2142.33.Projektues për hekurudha
2142.32.Projektues për rrugë
2142.34.Projektues për vepra arti
2142.35.Projektues për vepra hidraulike
2166.10.Projektues publikimi
2511.07.Projektues sistemi TI
2164.04.Projektues trafiku
2162.03.Projektues urbanist
2163.15.Projektues/dezinjues bizhuterish
3332.08.Projektues/planifikues dasmash
3332.07.Projektues/planifikues konferencash
3118.16.Projektues/teknik figure
2512.05.Projektuesi softuer
2611.05.Prokuror
2611.06.Prokuror i përgjithshëm
3253.04.Promovues shëndetësor i komunitetit
3214.06.Prosthetist
2212.30.Psikiatër
2634.01.Psikolog
2634.02.Psikolog në arsim
2634.04.Psikolog në klinikë
2634.03.Psikolog në shëndetësi
2634.05.Psikolog organizate
2634.07.Psikolog sporti
2634.06.Psikoterapist
9321.04.Punëtor ambalazhimi
7119.17.Punëtor armature
8111.15.Punëtor armature druri në gurore
8111.16.Punëtor armature në minierë
8111.17.Punëtor armature në nëntokë
7319./123 .Punëtor artizan i tekstileve
7319.01.Punëtor artizan për artikuj druri
7319.02.Punëtor artizan për artikuj kashte
7319.03.Punëtor artizan për artikuj letre
7319.04.Punëtor artizan për bërje qirinjsh
7319./125 .Punëtor artizan për lëkurë
7319.05.Punëtor artizan për ngjitje çanta letre
7319./126 .Punëtor artizan për ngjyrosje leshi
7319.06.Punëtor artizan për thurje kallamash
7319.07.Punëtor artizan për thurje shportash dhe koshash
7319./128 .Punëtor artizan për thurje veshjesh
7319.08.Punëtor artizan për thurje xunkthi
7319.09.Punëtor artizan për vendosje kordoni në çanta letre.
7319./129 .Punëtor artizan për veshje
7119.15.Punëtor asfaltimi në rrugë
8131.86.Punëtor bakaporte
8154.01.Punëtor barabani
7318.02.Punëtor bërës kallëpi maske (në allçi)
8112.19.Punëtor cianidi i veçimit
7119.11.Punëtor çmontimi
8152.03.Punëtor dredhës i perit dhe akriliku me makineri
7519.14.Punëtor duhani manipulues
7119.06.Punëtor duro-alumini
8151.02.Punëtor dyfishimi i perit dhe akrilikut me makineri
8151.03.Punëtor endës i fibrave tekstile me makineri
7319./118 .Punëtor endës leshi
8152.04.Punëtor endës me makineri
7221.09.Punëtor farkëtimi
9214.01.Punëtor fidanishtesh
7213.03.Punëtor fletësh metalike
7213.04.Punëtor fletësh metalike për automobila
7213.05.Punëtor fletësh metalike për avionë
7213.06.Punëtor fletësh metalike për enë mbajtëse
7213.07.Punëtor fletësh metalike për konserva
7213.08.Punëtor fletësh metalike për pajisje shtëpiake
7213.10.Punëtor fletësh metalike për qepena
7213.09.Punëtor fletësh metalike për zbukurime
8181.45.Punëtor furre
8122.25.Punëtor furrnalte
8122.22.Punëtor furrnalte i rafinimit të çelikut
8122.23.Punëtor furrnalte i rafinimit të metaleve jo të zeza
8122.24.Punëtor furrnalte shkrirës metali
9629.04.Punëtor gardërobe
7521.03.Punëtor gatrre (sharrëxhi trupash druri)
8131.81.Punëtor grasatues
9321.02.Punëtor grumbullimi
9329.11.Punëtor hekuri në rrobaqepësi/ konfeksione
9214.22.Punëtor hortikulture
7318.03.Punëtor i ambalazhimit të maskës.
8160.02.Punëtor i autoklavës për fruta dhe perime
8160.03.Punëtor i autoklavës për mishin dhe peshkun
8160.04.Punëtor i autoklavës për vajra dhe yndyra
8159.06.Punëtor i bërjes së kapelave me makineri
8171.04.Punëtor i bluarjes së letrës dhe brumit të letrës
8155.09.Punëtor i çngjyrosjes së lëkurës me makineri
7325.01.Punëtor i dhomës së errët stampim fotografish
7325.02.Punëtor i dhomës së errët zhvillues filmi/fotografi bardhë e zi
7325.03.Punëtor i dhomës së errët zhvillues filmi/fotografi me ngjyra
7325.04.Punëtor i dhomës së errët/zmadhim fotografish
8121.01.Punëtor i dredhjes së telave
9212.01.Punëtor i fermave blegtorale
7513.05.Punëtor i furrave të biskotave
7512.06.Punëtor i furrave të bukës
7514.14.Punëtor i furrave të ëmbëlsirave
8160.11.Punëtor i furrave të majasë së pijeve alkoolike
8160.12.Punëtor i furrave të vakumit për esencat ushqimore
8160.13.Punëtor i furrave të vakumit për produkte ushqimore
8122.26.Punëtor i harkut elektrik të furrnaltës
8160.16.Punëtor i impiantit për bërjen e verës
7318.04.Punëtor i kartapeshës
8112.20.Punëtor i koneve të minierës
7119.16.Punëtor i kualifikuar rrënimi/prishjeje
8113.01.Punëtor i kullave të shpimit të naftës dhe gazit
8122.27.Punëtor i kupolës së furrnaltës
8154.02.Punëtor i larjes së fibrave sintetike
8155.01.Punëtor i larjes së lëkurës, me makineri
7413.09.Punëtor i linjës së energjisë elektrike
8154.03.Punëtor i makinave për zbutjen e tekstileve
8154.04.Punëtor i makinave të apretimit të tekstileve, samforizim, zgjerim
8160.26.Punëtor i makinerisë për përzierjen e çajit
8160.27.Punëtor i makinerisë për përzierjen e kafesë
8160.05.Punëtor i makinerisë së bluarjes së duhanit
8160.06.Punëtor i makinerisë së bluarjes së erëzave
8160.07.Punëtor i makinerisë së bluarjes së farave të mustardës
8160.28.Punëtor i makinerisë së bluarjes së farave të vajit
8160.08.Punëtor i makinerisë së bluarjes së grurit
8160.29.Punëtor i makinerisë së bluarjes së kafesë
8160.09.Punëtor i makinerisë së bluarjes së orizit
8160.10.Punëtor i makinerisë së distilimit të rakisë
8156.16.Punëtor i makinerisë së gambrimit të këpucëve (kthimit të majës së këpucëve)
8160.73.Punëtor i makinerisë së grirjen së mishit
8160.14.Punëtor i makinerisë së grirjes së frutave
8160.15.Punëtor i makinerisë së grirjes së perimeve
8160.17.Punëtor i makinerisë së kalibrimit të zorrëve për sallameri
8160.74.Punëtor i makinerisë së konservimit dhe ruajtjes së mishit
8160.18.Punëtor i makinerisë së konservimit të frutave
8160.19.Punëtor i makinerisë së konservimit të perimeve
8160.20.Punëtor i makinerisë së konservimit të peshkut
8160.21.Punëtor i makinerisë së larjes së frutave
8160.22.Punëtor i makinerisë së larjes së kockave
8160.23.Punëtor i makinerisë së larjes së perimeve
8160.24.Punëtor i makinerisë së larjes së shisheve
8156.17.Punëtor i makinerisë së lustrimit të këpucëve
8156.18.Punëtor i makinerisë së montimit të pjesës së përparme të këpucëve
8156.19.Punëtor i makinerisë së montimit të pjesës së prapme të këpucëve
8160.35.Punëtor i makinerisë së pasterizimit të bulmetrave
8160.36.Punëtor i makinerisë së pasterizimit të qumështit
8160.37.Punëtor i makinerisë së pastrimit të grurit
8160.48.Punëtor i makinerisë së përgatitjes së pijeve alkoolike
8160.38.Punëtor i makinerisë së përgatitjes së uthullës
8160.77.Punëtor i makinerisë së përpunimin e peshkut
8160.39.Punëtor i makinerisë së përpunimit të frutave
8160.40.Punëtor i makinerisë së përpunimit të gjetheve të çajit
8160.41.Punëtor i makinerisë së përpunimit të grurit
8160.42.Punëtor i makinerisë së përpunimit të lajthive
8160.43.Punëtor i makinerisë së përpunimit të margarinës
8160.44.Punëtor i makinerisë së përpunimit të mishit
8160.45.Punëtor i makinerisë së përpunimit të perimeve
8160.46.Punëtor i makinerisë së përpunimit të qumështit
8160.47.Punëtor i makinerisë së përpunimit të ullinjve
8160.79.Punëtor i makinerisë së përzierjen e verës
8160.78.Punëtor i makinerisë së përzierjes së rakisë
8160.50.Punëtor i makinerisë së prerjes së gjetheve të duhanit
8160.81.Punëtor i makinerisë së prodhimit të cigareve
8160.54.Punëtor i makinerisë së prodhimit të ëmbëlsirave
8160.55.Punëtor i makinerisë së prodhimit të lëngut të frutave
8160.56.Punëtor i makinerisë së prodhimit të likernave
8160.57.Punëtor i makinerisë së prodhimit të makaronave petë
8160.58.Punëtor i makinerisë së prodhimit të niseshtesë
8160.59.Punëtor i makinerisë së prodhimit të pijeve të buta
8160.60.Punëtor i makinerisë së prodhimit të produkteve të çokollatës
8160.61.Punëtor i makinerisë së prodhimit të produkteve të drithit
8160.64.Punëtor i makinerisë së rafinimit të vajit dhe yndyrave
8160.65.Punëtor i makinerisë së sheqerosjes së frutave dhe perimeve
8156.20.Punëtor i makinerisë së shkajimit të këpucëve
8156.21.Punëtor i makinerisë së smerilimit të gomës së këpucëve
8156.22.Punëtor i makinerisë së smerilimit të këpucëve (heqje e cipës së lëkurës)
8160.66.Punëtor i makinerisë së sterilizimit të frutave
8160.67.Punëtor i makinerisë së sterilizimit të mishit
8160.68.Punëtor i makinerisë së sterilizimit të perimeve
8160.69.Punëtor i makinerisë së sterilizimit të peshkut
8160.70.Punëtor i makinerisë së tharjes së produkteve ushqimore
8160.71.Punëtor i makinerisë së tymosjes së mishit
8160.72.Punëtor i makinerisë së vakuumit të qumështit të kondensuar
8159.07.Punëtor i makinerive për prerjen e tekstileve
8159.08.Punëtor i makinerive për prerjen e veshjeve
8160.30.Punëtor i makinerive për prodhimin e lëngjeve të perimeve
8131.76.Punëtor i makinës i prodhimit të shkrepëseve
8123.08.Punëtor i makinës së dhënies formë përfundimtare/të artikujve metalike
8123.09.Punëtor i makinës së galvanizimit të metaleve
8114.05.Punëtor i makinës së gdhendjes së gurëve
8114.06.Punëtor i makinës së lustrimit të betoneve
8114.07.Punëtor i makinës së lustrimit të gurëve
8123.04.Punëtor i makinës së lyerjes me bojë
8123.05.Punëtor i makinës së nikelimit të metaleve
8123.10.Punëtor i makinës së nikelimit të përcjellave
8123.11.Punëtor i makinës së përfundimit të metaleve
8123.06.Punëtor i makinës së petëzimit të metaleve
8123.07.Punëtor i makinës së pjerrësimit të metaleve
8114.03.Punëtor i makinës së prerjes së mozaikëve
8114.04.Punëtor i makinës së prerjes së produkteve të gurit
8131.68.Punëtor i makinës së prodhimeve eksplozive
8131.69.Punëtor i makinës së prodhimeve farmaceutike
8132.01.Punëtor i makinës së prodhimeve fotografike
8131.70.Punëtor i makinës së prodhimit të detergjentit
8131.71.Punëtor i makinës së prodhimit të gazit
8131.72.Punëtor i makinës së prodhimit të lapsave
8132.02.Punëtor i makinës së prodhimit të letrave të filmit
8132.03.Punëtor i makinës së prodhimit të pllakave fotografike
8131.73.Punëtor i makinës së prodhimit të qirinjve
8131.74.Punëtor i makinës së prodhimit të tualeteve
8114.08.Punëtor i makinës së produkteve minerale
8123.12.Punëtor i makinës së shkëlqimit të metaleve
8123.13.Punëtor i makinës së shkrirjes së metaleve
8132.04.Punëtor i makinës së shtypjes të fotografive
8123.14.Punëtor i makinës së spërkatjes së metaleve
8123.15.Punëtor i makinës së veshjes të telave elektrikë
8132.05.Punëtor i makinës së zhvillimit të filmave artistik
8132.06.Punëtor i makinës së zhvillimit të filmit fotografik
8132.07.Punëtor i makinës së zhvillimit të fotografive
8131.75.Punëtor i makinës të larjes së materialeve kimike dhe atyre të lidhura me to
8114.09.Punëtor i makinës të prodhimeve të çimentos
8131.89.Punëtor i mbushjes së bombolave
8154.05.Punëtor i mbushjes së furrave në tekstil
8171.01.Punëtor i mullirit të grirjes së letrës dhe brumit të letrës
8154.06.Punëtor i ngjyrimit në xhigra/ngjyrim i hapur
8154.07.Punëtor i ngjyrimit të fibrave sintetike dhe artificiale
8154.08.Punëtor i ngjyrimit të fillit në bobina
8154.09.Punëtor i ngjyrimit të tekstileve e stampim
8154.10.Punëtor i ngjyrimit të tekstilit kontinual (agregat)
8155.10.Punëtor i ngjyrosjes së lëkurës me makineri
7318.05.Punëtor i ngjyrosjes së maskës
8131.77.Punëtor i pajisjeve distiluese të parfumit
8123.16.Punëtor i pajisjeve pastruese të metaleve
8160.31.Punëtor i pajisjeve për fermentimin e rakisë
8160.32.Punëtor i pajisjeve për pjekjen e majasë
8113.02.Punëtor i pajisjeve shpuese/rrotulluese(të puseve të naftës dhe të gazit)
8113.03.Punëtor i pajisjeve shpuese/të puseve
8160.33.Punëtor i pajisjeve të evaporimit të esencave ushqimore
8112.21.Punëtor i pajisjeve të gravitacionit/në minierë
8160.34.Punëtor i pajisjeve të hidrogjenimit të vajrave dhe yndyra
8160.49.Punëtor i pajisjeve të pjekjes së kafesë
8113.04.Punëtor i pajisjeve tërheqëse/të puseve të naftës dhe të gazit
9329.12.Punëtor i pastrimit të fijeve në tekstil ose në këpucë
8155.03.Punëtor i pastrimit të gëzofit nga mishi, me makineri
8155.02.Punëtor i pastrimit të lëkurës nga mishi, me makineri
8155.04.Punëtor i pastrimit të lëkurëve nga pushi, me makineri
8152.05.Punëtor i përgatitjes së fibrave tekstile me makineri
8155.05.Punëtor i përgatitjes së gëzofit me makineri
8152.06.Punëtor i përgatitjes së indit me makineri
8171.05.Punëtor i përpunimit së letrës dhe brumit të letrës
8155.06.Punëtor i përpunimit të gëzofit me makineri
8155.07.Punëtor i përpunimit të lëkurës me makineri
7318.06.Punëtor i prerjes së maskës
7221.10.Punëtor i presës
8160.51.Punëtor i presimit të frutave
8160.52.Punëtor i presimit të vajrave ushqimore
7119.07.Punëtor i prodhimeve prej qeramike
8159.09.Punëtor i prodhimeve prej shiriti me makineri
8159.10.Punëtor i prodhimit të dyshekëve me makineri
7119.08.Punëtor i prodhimit të gëlqeres
8156.03.Punëtor i prodhimit të këpucëve elegante me makineri
8156.02.Punëtor i prodhimit të këpucëve me makineri
8156.04.Punëtor i prodhimit të këpucëve ortopedike me makineri
8156.05.Punëtor i prodhimit të këpucëve sportive me makineri
8160.62.Punëtor i prodhimit të produkteve të mishit me makineri
8114.10.Punëtor i prodhimit të tullave me makineri
8160.63.Punëtor i prodhimit të vajit ushqimor me makineri
9329.14.Punëtor i punëve me dorë
6122.07.Punëtor i qethjes së bagëtive me makine
8155.08.Punëtor i regjjes së lëkurës me makineri
9216.07.Punëtor i riparimit të rrjetave
9216.08.Punëtor i riparimit të varkave
8171.08.Punëtor i ripunimit të brumit të letrës
9212.10.Punëtor i rritjes së gjedhit
9629.07.Punëtor i shërbimeve të tjera elementare
7318.07.Punëtor i silikonit
8151.04.Punëtor i skemave të vizatimit të fibrave tekstile me makineri
8154.11.Punëtor i stacionit të avullit
8154.12.Punëtor i tekstileve/pëlhurave të papërshkueshme nga uji
8171.03.Punëtor i tretjes së letrës dhe brumit të letrës
7511.17.Punëtor i tymosjes së mishit
7511.18.Punëtor i tymosjes së peshkut
8114.11.Punëtor i uzinës së përzierjes së betonit
8122.28.Punëtor i vatrës së furrnaltës
8156.06.Punëtor i vendosjes së etiketave me makineri
8156.23.Punëtor i vendosjes së fortesës në pjesën e pasme apo të përparme të këpucës)
8159.11.Punëtor i vënies në kallëp të kapelave me makineri
7318.08.Punëtor i verniçes
8122.29.Punëtor i vibrimit të furrnaltës
7318.09.Punëtor i vjetrimit të maskës
8156.24.Punëtor i vulosjes së këpucëve me makineri
8154.13.Punëtor i zbardhimit të fibrave sintetike
7318.10.Punëtor i zbardhjes
8171.02.Punëtor i zbardhjes së letrës dhe brumit të letrës
8154.27.Punëtor i zbutjes së tekstilit
8154.28.Punëtor i zbutjes së veshjeve
7117.1.Punëtor izolimi
7124.01.Punëtor izolimi
7117.2.Punëtor izolimi për enë avulli dhe tuba
7124.02.Punëtor izolimi për enë avulli dhe tubacionesh
7117.4.Punëtor izolimi për kondicionerë dhe pajisje ftohëse
7124.04.Punëtor izolimi për kondicionerë dhe pajisje ftohëse
7117.3.Punëtor izolimi për ndërtesa
7124.03.Punëtor izolimi për ndërtesa
8121.02.Punëtor izolues i telit me P.V.C
8152.07.Punëtor kollariset me makineri
9214.02.Punëtor kopshtarie
9214.03.Punëtor kopshtarie për prodhim tregu
9312.02.Punëtor krahu
9622.01.Punëtor krahu
9211.05.Punëtor krahu ferme (bujqësie)
9211.06.Punëtor krahu ferme mbledhje pambuku
9211.07.Punëtor krahu ferme në agrume
9212.11.Punëtor krahu ferme në baxho qumështi
9211.08.Punëtor krahu ferme në drithëra
9211.09.Punëtor krahu ferme në kopshtari
9211.10.Punëtor krahu ferme në vjelje frutash
9212.12.Punëtor krahu ferme për krimba mëndafshi
9211.11.Punëtor krahu ferme për mbledhje çaji
9212.13.Punëtor krahu ferme për mjelje (mjelës)
9212.14.Punëtor krahu ferme për prodhim gëzofi kafshësh
7113.17.Punëtor krahu guri
9121.03.Punëtor krahu hekurosës
9213.03.Punëtor krahu i fermave mikse dhe fermave blegtorale
9215.05.Punëtor krahu i mbjelljes së pemëve pyjore
9311.11.Punëtor krahu miniere në nëntokë
9312.03.Punëtor krahu mirëmbajtje digash
9312.04.Punëtor krahu mirëmbajtje rrugësh
9312.05.Punëtor krahu mirëmbajtjeje
9312.06.Punëtor krahu ndërtimi
9211.12.Punëtor krahu ndihmës në fermë
9329.15.Punëtor krahu në fabrikë
9213.01.Punëtor krahu në ferma blegtorale
9211.13.Punëtor krahu në fermë
9216.04.Punëtor krahu në gjueti
9216.10.Punëtor krahu në gjueti
9216.05.Punëtor krahu në gjueti me gracka
9216.09.Punëtor krahu në gjueti me rrethim
9311.01.Punëtor krahu në gurore
9312.07.Punëtor krahu në hekurudhe
9622.02.Punëtor krahu në hotel
9211.14.Punëtor krahu në korrje
9211.15.Punëtor krahu në korrje drithi
9211.16.Punëtor krahu në mbledhje perimesh
9311.02.Punëtor krahu në minierë
9312.08.Punëtor krahu në ndërtim digash
9313.01.Punëtor krahu në ndërtim godinash
9312.09.Punëtor krahu në ndërtim rrugësh
9216.06.Punëtor krahu në peshkim
9216.11.Punëtor krahu në peshkim vongolash
9121.04.Punëtor krahu pastrimi kimik
9112.02.Punëtor krahu pastrimi në fabrikë
9112.03.Punëtor krahu pastrimi në hotel
9112.04.Punëtor krahu pastrimi në restorant
9112.05.Punëtor krahu pastrimi zyrash
9312.10.Punëtor krahu për hapje kanalesh
9312.11.Punëtor krahu për hapje pusesh uji
9312.12.Punëtor krahu për hapje varresh (varrmihës)
9312.13.Punëtor krahu për lëvizje dheu
9313.02.Punëtor krahu për mirëmbajtje godine
9313.03.Punëtor krahu për shembje
9215.02.Punëtor krahu pyjesh
9313.04.Punëtor krahu stivues në ndërtim godine
9313.05.Punëtor krahu transport materialesh ndërtimi
9214.04.Punëtor krasitës bimësh shkurrore
9214.05.Punëtor krasitës drufrutorësh
8151.05.Punëtor krehës fibrash tekstili me makineri
9613.04.Punëtor krematoriumi
9214.06.Punëtor kultivues bimësh shkurrorë
9214.07.Punëtor kultivues erëzash në fidanishte
9214.08.Punëtor kultivues farërash
9214.09.Punëtor kultivues i luleve në fidanishte
9214.10.Punëtor kultivues kërpudhash
9214.11.Punëtor kultivues kulturash drufrutorë
9214.12.Punëtor kultivues lulesh
9214.13.Punëtor kultivues shelgjesh
9214.14.Punëtor kultivues zarzavatesh
9412.03.Punëtor kuzhinë
8152.08.Punëtor larës i fibrave tekstile me makineri
7319./119 .Punëtor larës leshi
9121.06.Punëtor larës në të thatë (Dry-cleaner)
9121.05.Punëtor larës rrobash me dorë
9122.02.Punëtor larës të automjeteve
9123.01.Punëtor larës të dritareve
9129.02.Punëtor larës të tapeteve
7119.18.Punëtor lartësish
8154.14.Punëtor lavanderie
9629.06.Punëtor linjash telefoni
9313.07.Punëtor llaçi
9214.15.Punëtor lulishtar
8142.01.Punëtor makine bluarjeje për lëndë plastike
8141.01.Punëtor makine bluarjeje të gomës
8142.02.Punëtor makine derdhjeje për lëndë plastike
8141.02.Punëtor makine dhënie formë të gomës
8141.03.Punëtor makine dhënies formë të rrotave
8142.03.Punëtor makine fabrikimi për produkte plastike
8142.04.Punëtor makine gdhendjeje për plastikë
8114.12.Punëtor makine i lyerjes me bojë të prodhimeve abrazive
8142.05.Punëtor makine i prodhimit plastik
8114.13.Punëtor makine i prodhimit të gurëve artificialë
8114.14.Punëtor makine i produkteve të çimento - asbestit
8114.16.Punëtor makine i produkteve të derdhura të betonit
8114.17.Punëtor makine i produkteve të derdhura të gurit
8114.15.Punëtor makine i produkteve të gdhendura/të gurit
8142.06.Punëtor makine injektimi kallëpi për lëndë plastike
8142.07.Punëtor makine ngjeshjeje kallëpe për lëndë plastike
8141.04.Punëtor makine nxjerrje me shtyrje të kauçukut dhe të gomës
8142.08.Punëtor makine nxjerrjeje për lëndë plastike
8142.09.Punëtor makine për mallra plastike
8141.05.Punëtor makine për prodhime të stampuara prej kauçuku dhe gome
8142.10.Punëtor makine përfundimi për lëndë plastike
8141.06.Punëtor makine përpunimi të kauçukut dhe të gomës
8141.07.Punëtor makine përzierjeje kauçuku
8142.11.Punëtor makine petëzuese për lëndë plastike
8142.12.Punëtor makine prerëse për lëndë plastike
8141.08.Punëtor makine prodhime rrotash
8141.09.Punëtor makine prodhimin të produkteve prej gome
8141.10.Punëtor makine rimontimi të rrotave
8141.11.Punëtor makine veshje kauçuku
8142.13.Punëtor makine vullkanizimi për mallra plastike
8141.12.Punëtor makine vullkanizimi për rrota
8141.13.Punëtor makine zbukurimi të kauçukut
8152.09.Punëtor matës, palosës të tekstileve me makineri
8151.06.Punëtor mbështjellës fibrash tekstile me makineri
8151.07.Punëtor mbështjellës kordelesh me makineri
8151.08.Punëtor mbështjellës mbeturinash me makineri
8152.10.Punëtor mbështjellës në masurë i perit dhe akrilikut
8151.09.Punëtor mbështjellës në rrotull i perit dhe akriliku me makineri
9214.16.Punëtor mbjellës çaji
9214.17.Punëtor mbjellës kopre
8152.11.Punëtor mbushës masurësh
8154.15.Punëtor mëndafshi
8121.03.Punëtor mirëmbajtës elektrik i makinerive të kabllove
8121.04.Punëtor mirëmbajtës hidraulik i makinerive të kabllove
8121.05.Punëtor mirëmbajtës mekanik i makinerive të kabllove
7119.09.Punëtor mirëmbajtjeje për ndërtesa
7111.06.Punëtor montimi shtëpish - jo parafabrikate
9622.03.Punëtor ndihmës
9411.01.Punëtor ndihmës kuzhinier në restorant
9216.12.Punëtor në akuakulturë
9411.02.Punëtor në fast-food
8154.16.Punëtor në makinat e zbardhimit dhe larjes së tekstilit dhe fillit
8131.90.Punëtor në prodhimin e baterive
9510.03.Punëtor në shërbim porosie
8112.27.Punëtor në shkrirje /pasurim të mineralit
9624.01.Punëtor në uji-sjellës dhe kanalizime
9411.03.Punëtor në vet-shërbim ushqimesh
9629.03.Punëtor në zjarrfikëse
9333.03.Punëtor ngarkim-shkarkimi
9333.01.Punëtor ngarkim-shkarkimi mbetjesh urbane
9333.05.Punëtor ngarkim-shkarkimi mobiliesh
9333.06.Punëtor ngarkim-shkarkimi në anije
9333.07.Punëtor ngarkim-shkarkimi në avion
9333.08.Punëtor ngarkim-shkarkimi në kamionë
9333.09.Punëtor ngarkim-shkarkimi në pajisjet frigoriferike
9333.10.Punëtor ngarkim-shkarkimi në tregun ushqimor
9333.11.Punëtor ngarkim-shkarkimi në tren
9333.02.Punëtor ngarkim-shkarkimi për materiale ndërtimi
8156.07.Punëtor ngjitës, fiksues dhe ngrohjes së këpucëve me makineri
8154.17.Punëtor ngjyrosës akriliku
8154.18.Punëtor ngjyrosës fibrash tekstile
8154.19.Punëtor ngjyrosës pëlhure
8154.20.Punëtor ngjyrosës rrobash
9321.05.Punëtor paketimi
7116.2.Punëtor parketi
7122.02.Punëtor parketi
9214.18.Punëtor parqesh
9112.07.Punëtor pastrimi banjash
5152.02.Punëtor pastrimi në shtëpi
9212.02.Punëtor pastrimit në ferma blegtorale
8154.21.Punëtor pastrues i pajisjeve/në pastërti
8154.22.Punëtor pastrues i pajisjeve/të tapeteve
8154.23.Punëtor pastrues i pajisjeve/të tekstileve
8154.24.Punëtor pastrues i pajisjeve/të veshjeve
8154.25.Punëtor pëlhurave të presionit të avullit në tekstil
7117.5.Punëtor për izolime ndërtesash akustike
7124.05.Punëtor për izolime ndërtesash akustike
7413.02.Punëtor për kabllo ajrore me fuqi elektrike
8159.12.Punëtor për krijimin të kapotave prej shajaku me makineri
9129.01.Punëtor për larje kolltukësh divanesh
7126.17.Punëtor për linja hidraulike
7413.03.Punëtor për linja me fuqi elektrike
7413.04.Punëtor për linja me tërheqje elektrike
7215.16.Punëtor për litarë çeliku të urave
7215.17.Punëtor për litarë çeliku të urave të varura
8160.75.Punëtor për ngrirjen e bulmetrave
8160.76.Punëtor për ngrirjen e peshkut
7413.05.Punëtor për përcjellës ajrorë me fuqi elektrike
7413.06.Punëtor për përcjellës ajrorë me tërheqje elektrike
7413.07.Punëtor për përcjellës nëntokësor me fuqi elektrike
7114.08.Punëtor për përforcimin e betonit
9212.03.Punëtor për përpunimin e plehut në ferma blegtorale
8155.11.Punëtor për përpunimin fillestar të lëkurës në makineri
8160.80.Punëtor për prodhim majaje
8160.82.Punëtor për prodhimin e produkteve të qumështit pluhur me makineri
8160.83.Punëtor për prodhimin e purove me makineri
8160.84.Punëtor për prodhimin të bulmetrave me makineri
8160.85.Punëtor për produkte buke me makineri
8160.86.Punëtor për produkte të pjekura me makineri
9329.10.Punëtor për punime dore në rrobaqepësi/konfeksione
7323.08.Punëtor për rifiniturë libri
7114.09.Punëtor për shtrim dyshemeje
9334.02.Punëtor për sistemim dhe paketim malli për transport
9334.01.Punëtor për sistemim malli
7214.08.Punëtor për struktura çeliku
8155.15.Punëtor për tërheqjen e lëkurës (hekurosjen) në makineri
8154.26.Punëtor për tharjen e tekstilit
8155.14.Punëtor për zbutjen e lëkurës në makineri
8155.13.Punëtor për zvogëlimin e trashësisë së lëkurës në makineri
8152.12.Punëtor përdredhës i perit dhe akrilikut me makineri
8152.13.Punëtor përgatitës kolli me makineri
8152.14.Punëtor përgatitës të kordonëve, pajisjeve xhakarde, etj. me makineri
8152.15.Punëtor përgatitës të pajisjeve dhe makinerive
7319./120 .Punëtor përpunim leshi
7521.02.Punëtor përpunues druri
8151.10.Punëtor përzierës fibrash tekstili me makineri
9216.13.Punëtor peshkimi
8121.06.Punëtor petëzimi
9214.19.Punëtor plantacioni për çaj
9214.20.Punëtor plantacioni për kultura drufrutorë
8112.22.Punëtor pluskimi i bakrit
8112.23.Punëtor pluskimi i mineraleve
8112.24.Punëtor pluskimi i molibdenit
7519.15.Punëtor prerës i duhanit
8156.08.Punëtor presues i faqeve të këpucëve me makineri
8152.16.Punëtor prodhim dantellash me makineri
8152.17.Punëtor prodhim rrjetash me makineri
8152.18.Punëtor prodhim tapeti me makineri
8152.19.Punëtor prodhim veshjesh me makineri
7316.17.Punëtor qelqi
8156.09.Punëtor qëndisjeje faqe këpucësh me dorë
8156.10.Punëtor qepës faqe këpucësh me makineri
8156.25.Punëtor qepës i artikujve të lëkurës(valixhe, çanta, rripa apo pajisje të tjera) me makineri
8152.20.Punëtor qepje të balave të tekstilit me makineri
9311.12.Punëtor qymyri
9214.21.Punëtor sere
9112.06.Punëtor shërbimi në dhoma në hotel
9111.04.Punëtor shërbimi në shtëpi
9621.06.Punëtor shpërndarës
9621.07.Punëtor shpërndarës gazetash
8151.11.Punëtor të agregatit dhe formimit të shtëllungës
8154.29.Punëtor të apretimit të veshjeve kundër depërtimit të ujit
8152.21.Punëtor të furnizimit me masurë dhe patronë
8154.30.Punëtor të hekurosjes së tekstileve (baraban hekurosje)
7124.07.Punëtor të instalimit të pajisjeve izoluese
8182.01.Punëtor të kaldajave në anije
8152.22.Punëtor të kontrollit të tekstileve të ashpra dhe të gatshme
8154.31.Punëtor të kontrollit të tekstileve të prodhimit të gatshëm
5311.04.Punëtor të kujdesit ditor familjar
5164.02.Punëtor të kujdesit për kafshët
8154.32.Punëtor të makinave larëse akriliku
8154.33.Punëtor të makinave larëse të tekstilit fillit
8154.35.Punëtor të makinave larëse veshjesh
8154.34.Punëtor të makinave larëse/tharëse
8154.36.Punëtor të makinave për tharjen e fillit
8153.01.Punëtor të makinave qepëse
8153.10.Punëtor të makinave qepëse/çorapesh
8153.11.Punëtor të makinave qepëse/endës tapeti
8153.02.Punëtor të makinave qepëse/gëzofi
8153.03.Punëtor të makinave qepëse/kapelash
8153.04.Punëtor të makinave qepëse/lëkurash
8153.05.Punëtor të makinave qepëse/prodhim tekstile
8153.06.Punëtor të makinave qepëse/qëndisëse
8153.07.Punëtor të makinave qepëse/tapiceri
8153.08.Punëtor të makinave qepëse/veshjesh
8153.09.Punëtor të makinave qepëse/xhakard
8154.37.Punëtor të makinave të mëndafshit
8154.38.Punëtor të makinave të presionit në tekstil
8154.39.Punëtor të makinave të trajtimit të mëndafshit
8154.40.Punëtor të makinave të veshjeve të papërshkueshme nga uji
8154.41.Punëtor të makinave të zierjes së tekstilit fillit
8143.02.Punëtor të makinerive për produkte prej letre
8143.03.Punëtor të makinerive për produkte të kartonit
8143.04.Punëtor të makinerive për produkte të veshjes së kartonëve
8143.05.Punëtor të makinerive prerëse të letrave, të kutive
8143.10.Punëtor të makinerive të grirjes së letrës
8143.06.Punëtor të makinerive të prodhimit të kutive prej letre
8143.01.Punëtor të makinerive të prodhimit të kutive të kartonit
8143.07.Punëtor të makinerive të prodhimit të qeseve letre
8143.08.Punëtor të makinerive të prodhimit të zarfeve letre
8143.09.Punëtor të makinerive të zbukurimit të letrave
8154.42.Punëtor të makinës së përcëllimit të tekstileve
7132.05.Punëtor të parapërgatitjeve për lyerjeve
9129.03.Punëtor të pastrimit të lulishteve
9129.08.Punëtor të pastrimit të pishinave
9129.04.Punëtor të pastrimit të plazhit
9129.05.Punëtor të pastrimit të rrugëve
9129.06.Punëtor të pastrimit të terreneve sportive
8152.23.Punëtor të përshkimit automatik
7319./201 .Punëtor të punimeve me dorë
8152.24.Punëtor të sektorit të mbledhjes (mbledhës)
9121.07.Punëtor të shtrydhjes së rrobave
9129.07.Punëtor të tjerë të pastrimit
8121.07.Punëtor telëzimi bakri, alumini etj.
8154.43.Punëtor tërheqës i tekstileve
8152.25.Punëtor tezgjahu
7319./121 .Punëtor tezgjahu me dorë
7519.16.Punëtor tharës i duhanit
8154.45.Punëtor tharës tekstilesh
8154.44.Punëtor tharës/pastrues
8152.26.Punëtor thurës i fibrave sintetike me makineri
8152.27.Punëtor thurës i perit dhe akrilikut me makineri
8152.28.Punëtor thurës me grep
8152.29.Punëtor thurës me makineri
8152.30.Punëtor thurës trikotazhesh me makineri
8152.31.Punëtor thurës veshjesh me makineri
8112.25.Punëtor thyes/rrotullues
7319./122 .Punëtor tjerrës leshi
8114.18.Punëtor torno gurpunues
8154.46.Punëtor transportues të tekstilit gjysmë të gatshëm
7119.10.Punëtor trarësh në ndërtim
8113.05.Punëtor turjelave kabllore (të puseve të naftës dhe të gazit)
8152.32.Punëtor vizatues në tekstile të thurura me makineri
8154.47.Punëtor zbardhues në lavanderi
9333.04.Punëtorë ngarkim-shkarkimi mallrash
8154.48.Punëtorë të makinave për piktura dhe fotografi në përgatitjen e shablloneve të stampimit
8152.33.Punëtorë të punëve me dorë në prodhimin e tekstileve
9613.03.Punëtorë të tjerë pastrimi
5329.02.Punëtorë të tjerë të kujdesit personal
8131.87.Punëtorët e zirtkografisë dhe të litografisë
8131.88.Punëtorët që kallajisin enët dhe veglat e ndryshme
8160.25.Punëtori makinerisë i përgatitjes së majasë së birrës
8160.53.Punëtori makinerisë së prodhimit të alkoolit
5311.06.Punëtorit të kujdesit mbas orarit shkollor
3258.03.Punonjës ambulance
4212.04.Punonjës basti sistem reciprok
7322.02.Punonjës dixhital
6122.08.Punonjës ferme i kualifikuar për baxho
6122.09.Punonjës ferme i kualifikuar për blegtori mikse
6122.10.Punonjës ferme i kualifikuar për derra
6114.15.Punonjës ferme i kualifikuar për fidanishte
6129.01.Punonjës ferme i kualifikuar për lëkurë kafshësh të egra
6123.08.Punonjës ferme i kualifikuar për shpendët
6129.02.Punonjës ferme i kualifikuar për strucë
6330.02.Punonjës ferme i kualifikuar për varietete të përziera për nevoja familjare
6114.16.Punonjës fidanishteje
7123.11.Punonjës finiture në ndërtim
7322.04.Punonjës fleksografik
5163.02.Punonjës funerali
7322.05.Punonjës gravure
3413.05.Punonjës i besimeve fetare
5419.14.Punonjës i kontrollit të kafshëve
6115.02.Punonjës i kualifikuar ferme të varieteteve të përziera
6114.17.Punonjës i kualifikuar hortikulture
6114.19.Punonjës i kualifikuar kopshtarie
6132.02.Punonjës i kualifikuar në ferma mikse
6114.18.Punonjës i kualifikuar për buqeta dhe kurora lulesh
6113.13.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e bimëve shkurrore
6112.15.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e bimëve të arave
6112.16.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e bimëve vajore
6113.14.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e drurëve frutorë
6113.15.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e drurëve të pyllit
6112.19.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e duhanit
6112.20.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e pambukut
6112.25.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e panxharit të sheqerit
6112.21.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e patates
6112.18.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e sojës
6112.17.Punonjës i kualifikuar për kultivimin e zarzavateve të fushës
6221.05.Punonjës i kualifikuar për larva peshku
7212.08.Punonjës i kualifikuar saldimi
6114.20.Punonjës i kualifikuar sere
6112.24.Punonjës i kualifikuar ujitjeje
7523.17.Punonjës i makinerive drupunuese
8182.02.Punonjës i makinerive të avull
3412.07.Punonjës i përkujdesit social për personat me aftësi të kufizuar
3412.08.Punonjës i përkujdesit social për personat me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe folur
3412.09.Punonjës i përkujdesit social për shëndetit mendor
7322.06.Punonjës i printimeve në format të madh
7322.09.Punonjës i printimeve të vogla
7322.08.Punonjës i printimit të ekraneve printuese
3412.26.Punonjës i qendrave të strehimit të grave
7523.16.Punonjës i tornove të drurit
5412.10.Punonjës i trupës së shërbimit operacional për shoqërim e sigurim
6123.09.Punonjës inkubatori dhe rritës shpendësh
4212.09.Punonjës kazinoje
6129.03.Punonjës kopshti zoologjik i kualifikuar
6129.04.Punonjës laboratori i kualifikuar për kafshë
6210.15.Punonjës lënde drusore
7323.10.Punonjës lidhës
7323.16.Punonjës lidhës për makina të vogla
7323.15.Punonjës lidhës për punë me cilësi të lartë
7323.14.Punonjës lidhës shumë funksional
4212.06.Punonjës makine për regjistrim
7523.13.Punonjës makinerive me precizion
3412.25.Punonjës mbështetjeje për shërbime sociale
6113.16.Punonjës mirëmbajtës në fermat e kulturave frutore
5329.01.Punonjës ndihmës në farmaci
7323.13.Punonjës palosës
9311.06.Punonjës pastrimi në gardërobë
4214.06.Punonjës për bankomate
4212.05.Punonjës për bileta lotarie
2310.77.Punonjës për kërkime shkencore
6112.22.Punonjës për shkuarjen e duhanit në vargje
6112.23.Punonjës për trajtimin e duhanit për tharje
3412.23.Punonjës për zgjidhje konfliktesh
3412.21.Punonjës për zhvillimin e komunitetit
6222.05.Punonjës peshkimi i kualifikuar për bregdet
6223.04.Punonjës peshkimi i kualifikuar për thellësi
7323.11.Punonjës prerës
7533.20.Punonjës punimesh dore në produkte tekstili
6210.16.Punonjës pylli
6210.17.Punonjës pylli i kualifikuar
6210.18.Punonjës pylli i kualifikuar për pyllëzime
3412.27.Punonjës rinie
7421.05.Punonjës servisi i pajisjeve elektronike
7422.08.Punonjës servisi i pajisjeve elektronike/auto-vizuale
7422.09.Punonjës servisi i pajisjeve elektronike/radio
7422.10.Punonjës servisi i pajisjeve elektronike/televizion
3253.06.Punonjës shëndetësor i fshatit
3253.05.Punonjës shëndetësor i komunitetit
5162.04.Punonjës shërbimi
3412.22.Punonjës shërbimi i komuniteti
5154.02.Punonjës shërbimi në ndërmarrje industriale
5154.03.Punonjës shërbimi në zyra
5162.05.Punonjës shërbimi për dhomat në hotele
5162.06.Punonjës shërbimi personale
5152.04.Punonjës shërbimi të ushqimit në shtëpi
5245.02.Punonjës shitje të njësive të shërbimit
4212.07.Punonjës shkrim biletash
2635.03.Punonjës social
3412.10.Punonjës social
3412.11.Punonjës social (përkujdesje shoqërore ndihmë ekonomike)
3412.12.Punonjës social administrator për planifikim familjar
3412.13.Punonjës social i administratës së burgut
2635.04.Punonjës social në ambiente pune
2635.05.Punonjës social në arsim
2635.06.Punonjës social në burg
3412.14.Punonjës social në shkollë
2635.07.Punonjës social për azilet
2635.08.Punonjës social për fëmijët
2635.09.Punonjës social për persona me aftësi të kufizuar
2635.10.Punonjës social për planifikimin familjar
3412.15.Punonjës social për rehabilitim të personave të dalë nga burgu
3412.16.Punonjës social përkujdesje familjesh
3412.17.Punonjës social përkujdesje fëmijësh
3412.18.Punonjës social sektori i psikiatrisë
3412.19.Punonjës social sektori i shëndetësisë
3412.20.Punonjës social shërbim në shtëpi
6122.11.Punonjës stalle i kualifikuar
7323.12.Punonjës stampues
5163.03.Punonjës të agjencive të funeralit
5311.07.Punonjës të kujdesit për fëmijë
4212.10.Punonjës të lojërave të fatit
4212.08.Punonjës të lotove të sportit
5245.01.Punonjës të shërbimeve të shitjeve në pikat të furnizimit me karburant
5246.02.Punonjës të shërbimeve të shitjeve në qendra të përgatitjes së ushqimit
5246.01.Punonjës të shërbimeve të ushqimit
5246.03.Punonjës të shërbimit të pijeve në mensë
5142.07.Punonjës të tjerë që lidhen me kozmetikën
5249.02.Punonjës të tjerë shitjeje
8350.09.Punonjës të tjerë të ekuipazhit të anijeve
7322.03.Punonjës ushqyes
7311.02.Punues barometrash
7213.11.Punues bolierash/kazanësh
7222.02.Punues dhe riparues armësh
7222.03.Punues dhe riparues bravash
7537.42.Punues dhe riparues i artikujve të lëkurës (valixhe, çanta, rripa apo pajisje të tjera)
7115.22.Punues direkësh druri
7213.15.Punues enësh bakri
7314.02.Punues gjymtyrësh artificialë
7222.04.Punues instrumentesh
7314.03.Punues instrumentesh dentarë
7222.05.Punues instrumentesh dhe stampash
7222.06.Punues instrumentesh matës (kalibër, etj.)
7311.03.Punues instrumentesh meteorologjikë
7314.04.Punues instrumentesh optikë
7311.04.Punues instrumentesh për kërkime shkencorë
7314.05.Punues instrumentesh për kirurgji
7311.05.Punues instrumentesh për lundrim
7311.06.Punues instrumentesh precizioni
7222.07.Punues instrumentesh prerës
7532.19.Punues jorganësh
7222.08.Punues kallëpeve (shabllon)
7214.09.Punues lojërash prej metali
7314.06.Punues mbajtësesh ortopedike
7319./202 .Punues me dorë të lodrave metalike
7319./203 .Punues me dorë të lodrave prej guri
7113.18.Punues mermeri
7113.19.Punues mermeri për qivure/varresh
7222.09.Punues modelesh për derdhje në fonderi
7311.07.Punues orësh muri dhe dore
7222.10.Punues pajisjesh
7222.11.Punues pajisjesh shtrënguese
7314.07.Punues protezash dentare
7315.17.Punues qeramike
7222.12.Punues stampash
7319./130 .Punues tezgjahu
7213.17.Punues ulluqesh llamarine
7115.23.Punues varkash anijesh me dru
7115.24.Punues varkash druri me motor
7319./131 .Pushëzues tekstili
Shko ne krye


Q

7534.01.Qëndistar
7534.02.Qëndistar me dorë
7534.03.Qëndistar me kompjuter
7534.04.Qëndistar me makineri
7534.05.Qëndistar me motive popullore
7534.06.Qëndistar veshjesh popullore
7533.08.Qepës çizmesh
7533.09.Qepës dyshekësh
7533.10.Qepës gëzofësh
7531.06.Qepës gëzofi
7533.11.Qepës kapelash
7533.12.Qepës lëkurash
7533.13.Qepës tapicerish
7531.08.Qepës të brendshme grash dhe burrash
7533.14.Qepës tekstilesh
7533.15.Qepës tendash
7533.16.Qepës velash
7533.17.Qepës veshjesh
7531.07.Qepës veshjesh burrash
7533.18.Qepës veshjesh popullore
6122.12.Qethës dhensh
7536.14.Qethës gëzofi
Shko ne krye


R

7321.01.Radhitës
7321.14.Radhitës
7512.07.Radhitës buke
7321.15.Radhitës linotipist
7321.16.Radhitës shtypshkrimesh
0311.04.Radist
7329.05.Realizues i klisheve në ekran mëndafshi
7329.06.Realizues klishesh me ekran mëndafshi
4226.08.Recepsionist
4226.07.Recepsionist institucioni
4222.01.Recepsionist në hotele
4226.04.Recepsionist zyre mjekësore
2654.13.Redaktor filmi
2642.07.Redaktor gazetash
2641.14.Redaktor gjuhe
2642.08.Redaktor lajmesh
2641.15.Redaktor letrar
2643.10.Redaktor përkthimi
2641.16.Redaktues libri
3254.06.Refraksionist
7511.19.Regjës mishi
7511.20.Regjës peshku
2654.14.Regjisor
2654.17.Regjisor programesh
1349.14.Regjistrues i mjeteve lundruese dhe detare
0319.02.Rekrut
1120.26.Rektor universiteti
3343.05.Reporter administrate
3343.06.Reporter administrate/proces-verbalesh
2642.09.Reporter gazete
2642.10.Reporter lajmesh në radio dhe TV
3343.07.Reporter proces-verbalesh
2621.08.Restaurator
2621.07.Restaurator arti
7232.12.Restaurues avionësh
7113.23.Restaurues guri dhe skulpture
2651.12.Restaurues mozaikësh
2651.10.Restaurues pikturash
7316.18.Restaurues qelqi
7315.20.Restaurues qeramike
7319./146 .Restaurues tekstili
8131.83.Retifikator
7324.06.Retushues fotogravure
7324.07.Retushues pllakash shtypi
2411.08.Revizor
2212.31.Rheumatolog
7231.17.Riparues automjeti
7234.01.Riparues biçikletash
7313.22.Riparues bizhuterie
7421.15.Riparues dhe mirëmbajtës telefonash
7412.06.Riparues dinamosh
7412.07.Riparues elektrik
7412.08.Riparues elektrik për aparaturat e kontrollit
7421.07.Riparues elektronik
7421.08.Riparues elektronik i aparateve të telefonave celular
7421.09.Riparues elektronik për instrumente
7422.11.Riparues elektronik për kompjuter
7421.10.Riparues elektronik për pajisje industriale
7421.11.Riparues elektronik për pajisje meteorologjike
7421.12.Riparues elektronik për pajisje sinjalizuese
7422.12.Riparues elektronik për pajisje telekomunikacionit
7421.13.Riparues elektronik për radarë
7421.14.Riparues elektronik për radio dhe TV
7422.13.Riparues elektronik/pajisjesh përpunim të dhënash
7421.06.Riparues fotokopjeje
7119.12.Riparues i oxhaqeve të lartë
7233.17.Riparues impiantesh
7314.08.Riparues instrumentesh dentarë
7314.09.Riparues instrumentesh kirurgjikalë
7312.10.Riparues instrumentesh muzikorë frymorë
7312.11.Riparues instrumentesh muzikorë harkore
7314.10.Riparues instrumentesh optikë
7311.08.Riparues instrumentesh për kërkime shkencore
7311.09.Riparues instrumentesh të precizionit
7234.04.Riparues karrocash
7234.03.Riparues karrocash për fëmijë
7537.36.Riparues këpucësh
7233.18.Riparues makinerish bujqësore
7233.19.Riparues makinerish industriale (rimontier )
7233.20.Riparues makinerish metal punuese
7233.21.Riparues makinerish ndërtimi
7233.22.Riparues makinerish shtypi
7233.23.Riparues makinerish tekstili
7233.24.Riparues motorësh marine
7233.25.Riparues motorësh me avull
7311.10.Riparues orë muri dhe dore
7119.13.Riparues oxhaqesh
7311.11.Riparues pajisjesh fotografuese
7314.11.Riparues pajisjesh ortopedike
7233.26.Riparues pajisjesh zyre
7319./132 .Riparues pëlhure
7233.28.Riparues për makineri minierash
7232.04.Riparues për motorë avionësh
7119.14.Riparues për ndërtesa
7314.12.Riparues për proteza dentare
7233.29.Riparues për turbina
7225.10.Riparues sharrash
7127.06.Riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse
7232.05.Riparues të lokomotivave
7414.01.Riparues të pajisjeve frigoriferike
7414.02.Riparues të pajisjeve larëse
7414.03.Riparues të pajisjeve të tjera elektro-shtëpiake
7127.07.Riparues të paneleve diellore
7127.08.Riparues të sistemeve ngrohëse-ftohëse
7312.13.Riparues veglash muzikore
7312.12.Riparues veglash muzikore me goditje
7127.05.Riparues/mirëmbajtës të kaldajave
0311.03.Roje
5414.02.Roje
8312.08.Roje binarësh hekurudhë
5419.08.Roje bregdetare
9629.08.Roje hekurudhe.
8312.09.Roje kalese hekurudhë
9510.04.Roje makinash
5414.03.Roje në galeri arti
9311.07.Roje në minierë
5414.04.Roje në muze
9629.01.Roje parkimi
5414.05.Roje personale
5419.09.Roje plazhi
5419.10.Roje pyjesh
5419.11.Roje sigurimi
8312.10.Roje treni mallrash
5413.03.Rojtar burgu
6129.05.Rojtar kafazesh zogjsh
6129.06.Rojtar kopshti zoologjik
6210.19.Rojtar pylli
6129.07.Rojtar rezervati kafshësh
6129.08.Rojtar rezervati për gjah
7113.20.Rrafshues guri
7319./133 .Rregullues tezgjahu
7319./134 .Rregullues tezgjahu/thurës
7319./135 .Rregullues tezgjahu/xhakard
6122.13.Rritës derrash
6123.10.Rritës fazanësh
6122.14.Rritës gjedhi
6125.01.Rritës i krimbit të mëndafshit
6122.17.Rritës i qenve
6129.09.Rritës kafshësh laboratori
6129.10.Rritës kërmijsh
6122.15.Rritës kuajsh
6129.11.Rritës luanësh
6129.12.Rritës minjsh laboratori
6123.11.Rritës shpendësh
6129.14.Rritës zogjsh
6129.15.Rritës zogjsh gjahu
6129.13.Rritës zogjsh kafazi (bilbila kanarinash gardalinash)
6129.16.Rritës zvarranikësh
7511.22.Rrjepës lëkure
7536.15.Rrjepës, rregullues gëzofi
7531.09.Rrobaqepës
7531.11.Rrobaqepës fustanesh
7531.12.Rrobaqepës me porosi
7531.13.Rrobaqepës për teatrot
7531.14.Rrobaqepës veshjesh
7531.10.Rrobaqepës veshjesh grash
7531.15.Rrobaqepës veshjesh popullore
7533.19.Rruazarë/punëtor të montimit të rruazave të ndryshme
5163.04.Ruajtës i kufomave
5164.05.Ruajtës kafshësh
Shko ne krye


S

2652.26.Saksofonist
7212.09.Saldator
7212.19.Saldator nën ujë
7212.10.Saldator për impiante me presion të lart
7212.11.Saldator për materiale kauçuku
7212.12.Saldator për pikime
7212.13.Saldator për saldime me acetilen
7212.14.Saldator për saldime me gaz
7212.15.Saldator për saldime me gaz dhe me elektrik
7212.16.Saldator për saldime me hark elektrik
7212.17.Saldator për saldime me oksi-acetilen
7212.18.Saldator për tegela
5329.03.Sanitar
4120.01.Sekretar
3343.08.Sekretar administrate
3332.02.Sekretar administrate jo qeveritare
3332.03.Sekretar administrate qeveritare
3341.03.Sekretar daktilografist
1115.04.Sekretar dege i partive politike (në bashki komunë)
1113.15.Sekretar ekzekutiv në zyrë konsullore
3332.04.Sekretar ekzekutivë në administratë jo qeveritare
3332.05.Sekretar ekzekutivë në administratë qeveritare
3344.07.Sekretar faturimi
1113.12.Sekretar i dytë në përfaqësi diplomatike
3343.09.Sekretar i grupit parlamentar
1114.22.Sekretar i këshillit bashkiak
3344.05.Sekretar i kujdesit për pacientin
1116.05.Sekretar i një organizate të punëdhënësve
1115.05.Sekretar i një partie politike
1116.06.Sekretar i një sindikate
1113.13.Sekretar i parë në përfaqësi diplomatike
1112.54.Sekretar i Përgjithshëm
1116.07.Sekretar i përgjithshëm i një organizate të punëdhënësve
1115.06.Sekretar i përgjithshëm i një partie politike
1116.08.Sekretar i përgjithshëm i një sindikatë
1114.23.Sekretar i përgjithshëm i qarkut
1112.30.Sekretar i përgjithshëm në administratën shtetërore
1117.06.Sekretar i përgjithshëm në organizata ekologjike
1117.07.Sekretar i përgjithshëm në organizata humanitare
1117.08.Sekretar i përgjithshëm në organizata për mbrojtjen e kafshëve
1117.09.Sekretar i përgjithshëm në organizata social-ekonomike
1117.10.Sekretar i përgjithshëm në organizata të drejtave të njeriut
1113.14.Sekretar i tretë në përfaqësi diplomatike
3342.05.Sekretar ligjor
3342.01.Sekretar ligjor në gjykatë
3342.04.Sekretar ligjor në prokurori
3342.02.Sekretar ligjor në zyra avokatie
3343.13.Sekretar mësimor
3344.01.Sekretar në mjekësi
3344.04.Sekretar në spital
3341.02.Sekretar organizativ zyre
3343.04.Sekretar parlamenti
3344.08.Sekretar patologjie
3343.10.Sekretar për komisionet parlamentare
4120.03.Sekretar për përpunim teksti
3343.11.Sekretar për seancën plenare
3343.14.Sekretar Shkencor i Akademisë së Shkencave
4120.02.Sekretar shkrues/regjistrues
1111.08.Sekretar Shteti
3344.06.Sekretar sigurim mjekësor
3341.04.Sekretar stenograf
3341.05.Sekretar stenograf shtypi
1113.16.Sekretar zyre konsullore
3334.08.Sekser
7536.16.Seleksionues gëzofi
7113.21.Seleksionues guri
7521.04.Seleksionues i drurit
7519.17.Seleksionues i duhanit
7517.09.Seleksionues i frutave
7516.11.Seleksionues i frutave dhe zarzavateve
7517.10.Seleksionues i mishit dhe peshkut
7517.11.Seleksionues i zarzavateve
7536.17.Seleksionues lëkure kafshësh
9311.08.Seleksionues në minierë
8111.14.Seleksionues në nëntokë
8111.13.Seleksionues në sipërfaqe
7225.09.Seleksionues për artikuj metalikë të derdhur
9321.03.Seleksionues shishesh
7317.19.Shabllonues zbukurimesh në qeramikë
8172.17.Sharrëtar, mprehës i sharrës
6210.20.Sharrëxhi
7523.12.Sharrues druri
9214.23.Shartues
6113.17.Shartues i kualifikuar
6114.21.Shartues kulturash shkurrore
6113.18.Shartues të pemëve frutore
0122.03.Shef Dege pranë Komandave të Forcave (Tokësore, Detare Ajrore)
3434.04.Shef ekzekutiv
1120.47.Shef i Komisariatit për Kufirin dhe Migracionin
1120.48.Shef i Komisariatit të Policisë
1113.17.Shef i misionit diplomatik
1113.18.Shef i përfaqësive diplomatike
0111.01.Shef i Shtabit të Përgjithshëm të FA
1120.54.Shef i Stacionit të Policisë
3434.01.Shef kuzhine
3434.05.Shef pastiçerie
0122.02.Shef Sektori në Drejtorisë e Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Personelit, Ministrinë e Mbrojtjes
1349.13.Shef sektori për prokurime
7317.20.Shënues gravurash në xham
6210.21.Shënues lënde drusore
7214.10.Shënues metalesh strukturore
7213.12.Shënues për fletë metalike
7514.15.Sheqerosës i ëmbëlsirave
5163.05.Shërbyes funerali
5131.08.Shërbyes në anije
5131.09.Shërbyes në mensë
5131.10.Shërbyes në vagonët e trenit
3230.05.Shërues nëpërmjet besimit
3230.04.Shërues popullor
3255.05.Shiatsu terapist (terapi japoneze)
5221.02.Shitës
9520.02.Shitës ambulant
9520.03.Shitës ambulant artikujsh të imët
5243.03.Shitës i aktiviteteve derë më derë (shpërndarës i reklamave)
5212.01.Shitës i mallrave ushqimore në rrugë
5221.03.Shitës karburantit
5221.04.Shitës këmbimi valutor
5221.05.Shitës në dyqan
5211.01.Shitës në kioskë
5249.03.Shitës në ndërmarrje e shitjeve me pakicë
5249.04.Shitës në ndërmarrje e shitjeve me shumicë
5244.04.Shitës në qendrat e kontaktit me klientin
5211.02.Shitës në rrugë
5211.05.Shitës në tezga
5211.03.Shitës në treg
5244.05.Shitës nëpërmjet internetit
3334.05.Shitës pasurie të patundshme
5249.01.Shitës për të dhënë me qira
7511.23.Shitës peshku
5212.02.Shitës pijesh freskuese
5212.03.Shitës pijesh freskuese në kinema
5212.04.Shitës pijesh freskuese në teatër
9520.04.Shitës produktesh jo ushqimore në rrugë
9520.05.Shitës program teatri
3339.07.Shitës shërbimesh biznesi
3339.08.Shitës shërbimesh biznesi/reklame
3339.09.Shitës shërbimesh biznesi/reklame në media
5221.06.Shitës të pajisjeve elektronike
5244.03.Shitës telemarketing
9520.06.Shitës uji të pijshëm
5212.05.Shitës ushqimesh
5211.04.Shitësi marketi
7536.19.Shkajues lëkure me dore
7536.18.Shkajues lëkure me makine
4323.29.Shkarkues mallrash në skelë
2133.17.Shkencëtar i tokës
2134.10.Shkencëtar kërkimor mjedisi
2511.08.Shkencëtar kompjuteri
2134.09.Shkencëtar mjedisi
2133.15.Shkencëtar pylltarie
2641.17.Shkrimtar
7212.04.Shkrirës bakri me induksion
7212.05.Shkrirës bakri në flakë
7212.06.Shkrirës bakri në furrë
7211.01.Shkrirës dhe derdhës të formave prej metali
4414.02.Shkrues
2641.19.Shkrues fjalimesh
7317.21.Shkrues simbolesh
2641.20.Shkrues teknik
9215.03.Shkulës trungjesh
8322.01.Shofer
8322.02.Shofer ambulance
8331.01.Shofer autobusi
8331.02.Shofer autobusi për udhëtime turistike
8322.03.Shofer furgoni
3421.12.Shofer i makinave të garave
8332.13.Shofer i makinave të mbeturinave
8322.04.Shofer kamionçine
8332.14.Shofer kamioni
8322.05.Shofer makine
8331.03.Shofer për makina me karroceri
8322.06.Shofer taksie
8332.15.Shofer traileri
8342.04.Shofer tramozhe në minierë (makinë teknologjike në transportin e mineralit)
8322.07.Shofer veture
5162.07.Shoqërues
3258.01.Shoqërues ambulance
5169.01.Shoqërues eskorte
3258.02.Shoqërues i ndihmës së parë
8312.13.Shoqërues i vagonave të udhëtarëve
5111.01.Shoqërues në aeroport
5111.02.Shoqërues në anije
5113.08.Shoqërues në ekskursione
5111.03.Shoqërues në fluturim
5113.02.Shoqërues në galeri artesh
5414.06.Shoqërues në gardërobë
5414.07.Shoqërues në parking makinash
5321.06.Shoqërues në spital
5414.08.Shoqërues në teatër
5113.03.Shoqërues në udhëtime
5322.02.Shoqërues në vizita/shtëpie
5169.04.Shoqërues për burrat
5169.05.Shoqërues për gratë
5419.12.Shoqërues për makinat e bankës
5111.04.Shoqërues për turistë në udhëtime me autobus
5169.06.Shoqërues personalitetesh
5113.04.Shoqërues të udhëtimeve për të vizituar vende me interes
5113.05.Shoqërues të vizitave në muze
5113.06.Shoqërues të vizitave në ndërmarrje industriale
5113.07.Shoqërues të vizitave në parqet e lojërave
7519.18.Shoshitës burnoti
8160.87.Shoshitës i kokrrave të kakaos
9510.06.Shpërndarës fletëpalosje reklamash
9510.05.Shpërndarës gazetash falas në rrugë
7542.01.Shpërthyes/Minator
7214.11.Shpues për metale
7126.18.Shtrues dhe bashkues për tubacione kryesore
7522.27.Shtrues dyshemeje druri
7116.3.Shtrues dyshemeje me blloqe druri
7116.4.Shtrues dyshemeje me parket
7122.04.Shtrues dyshemeje me parket
7122.03.Shtrues dyshemeje me pllaka druri
7116.5.Shtrues me blloqe druri
7122.05.Shtrues me pllaka druri
7413.08.Shtrues për kabllo nëntokësore
7116.6.Shtrues për pllaka dekorative
7122.06.Shtrues për pllaka dekorative
7116.7.Shtrues pllakash
7122.07.Shtrues pllakash
7122.09.Shtrues pllakash mermeri
7113.22.Shtrues rrugësh me gurë
7126.19.Shtrues tubash
7321.24.Shtypës elektrik
7537.37.Shtypës gjysmash këpucësh
7514.16.Shurupist/përgatitës shurupi
3321.04.Sigurues
4323.30.Sinjalizues
8312.11.Sinjalizues hekurudhe
1120.27.Sipërmarrës
7523.14.Sipërmarrës punimesh druri
9334.03.Sistemues malli
8112.26.Sitës i materialeve të njoma
7521.05.Skalitës druri
2654.19.Skenarist
2654.18.Skenograf
3421.13.Skiator
3152.09.Skiper jahti
2651.11.Skulptor
7537.43.Smerilues i këpucëve (heqje e cipës së lëkurës)
7225.11.Smerilues metalesh
2632.05.Sociolog
2652.37.Solist
8113.06.Sondist
8111.07.Sondist në minierë
8111.08.Sondist në nëntokë në minierë
2652.27.Soprano
2269.08.Specialist akreditimi në institucionet shëndetësore
3359.24.Specialist armatimi e pajisjeve speciale
2652.28.Specialist DJ (dixhei)
3359.25.Specialist eksplozivash e paisjeve speciale
7511.33.Specialist erëzash
8160.88.Specialist fermentues i brumërave
2263.01.Specialist fitosanitar i pikës së kalimit të kufirit
7511.28.Specialist gatues sallami
2631.18.Specialist i kredive /institucione financiare
5419.16.Specialist i sigurimit dhe skanerit
3359.35.Specialist i analizës dhe informacionit të kriminalistikës
2529.01.Specialist i bazës së të dhënave dhe rrjetit
2131.59.Specialist i cilësisë dhe sigurisë ushqimore
2631.17.Specialist i ekonometrisë
2636.02.Specialist i fesë
3359.36.Specialist i forcave lëvizëse/të posaçme operacionale
2423.04.Specialist i inspektoratit të punës
3355.15.Specialist i kërkim zhvillimit operacional
3333.05.Specialist i këshillimit të karrierës
8156.11.Specialist i konvejerëve te prodhimit te këpucëve
2422.07.Specialist i koordinimit të politikave
3359.37.Specialist i krimeve të rënda
3359.38.Specialist i krimit ekonomik e financiar
2269.06.Specialist i kujdesit të këmbëve (Pedikyrist)
3359.22.Specialist i lëndët kimike
3359.26.Specialist i lëndët kimike
2432.03.Specialist i marrëdhënieve me jashtë
2431.08.Specialist i marrëdhënieve me klientin/institucione financiare
2432.01.Specialist i marrëdhënieve me publikun
2432.02.Specialist i marrëdhënieve me shtypin
2423.05.Specialist i marrëdhënieve të punës
3315.16.Specialist i marrjes në sigurim
3359.39.Specialist i migracionit dhe ripranimeve
2212.34.Specialist i mjekësisë parandaluese
2351.14.Specialist i mjeteve mësimore
3359.27.Specialist i ndërhyrjes taktike
1112.31.Specialist i nivelit të lartë
2631.19.Specialist i operacione në institucione financiare
3422.20.Specialist i përgatitjes fizike
7511.26.Specialist i përpunimit të mishit
7511.31.Specialist i përzierës për përgatitje të produkteve të mishit
7511.34.Specialist i pjekjes së sallamit
3359.28.Specialist i policimit në komunitet
3359.40.Specialist i policisë rrugore
5412.11.Specialist i policisë rrugore
3359.29.Specialist i policisë shkencore
3359.13.Specialist i regjistrimit të mjeteve
2143.04.Specialist i rehabilitimit mjedisor
3359.41.Specialist i rendit publik
2523.01.Specialist i rrjetit kompjuterik
3359.42.Specialist i sallave të komandimit
3333.04.Specialist i shërbimeve të punësimit
2434.03.Specialist i shitjes së shërbimeve harduerit
2434.04.Specialist i shitjes së shërbimeve softuer
2434.05.Specialist i shitjes së shërbimeve të telekomunikacionit
2434.02.Specialist i shitjes së shërbimeve të TIK
2433.01.Specialist i shitjeve i specializuar
2434.01.Specialist i shitjeve të TIK
2263.03.Specialist i sigurimit dhe higjienës
2263.04.Specialist i sigurimit dhe shëndetit për kushtet e punës
2263.05.Specialist i sigurimit dhe shëndetit të punëtorëve
2263.06.Specialist i sigurimit elektrik
2263.02.Specialist i sigurimit kimik
2263.07.Specialist i sigurimit në punë
2529.02.Specialist i sigurisë së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
3359.30.Specialist i snajperëve
2421.04.Specialist i studimeve prognostike
4229.05.Specialist i trajtimit të dokumenteve të pranueshmërisë në praktika të ndryshme administrative
2265.04.Specialist i ushqimit
3359.43.Specialist i vëzhgimit
2424.04.Specialist i zhvillimit të burimeve njerëzore
3359.31.Specialist informacioni për marrjen e kallëzimeve
2622.06.Specialist katalogimi
2432.04.Specialist komunikimi
3359.11.Specialist Koordinator
2432.05.Specialist koordinimi
2431.07.Specialist marketingu
7511.29.Specialist mbushës sallami
3521.12.Specialist montazhi audio
3521.11.Specialist montazhi video
2351.02.Specialist në andragogji
2212.43.Specialist në mjekësi interne
2212.37.Specialist në mjekësi të urgjencës
7511.37.Specialist në ndarjen anatomike të mishit
0221.01.Specialist në Shtabin e Përgjithshëm
3359.32.Specialist negociator
7511.35.Specialist paketimi të produkteve të mishit
3355.10.Specialist për antiterrorin
2412.08.Specialist për eficiencë biznesi
3521.16.Specialist për frekuencat e larta
7511.27.Specialist për grirjen e mishit
2351.05.Specialist për hartim kurrikulash
0123.05.Specialist për infrastrukturën/mjedisin
2144.39.Specialist për kontrollin e autoshkollave
5141.06.Specialist për kujdesin e flokëve
2635.11.Specialist për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
2635.12.Specialist për mbrojtjen e të drejtave të grave
2351.03.Specialist për metodat e mësimdhënies me mjete audio-vizuale
2351.04.Specialist për metodat e mësimdhënies me mjete të tjera
3359.33.Specialist për narkotikët dhe trafiqet
7511.30.Specialist për përgatitjen e produkteve gjysmë të gatshme
0123.04.Specialist për përgatitjen fizike
2164.08.Specialist për politika të zhvillimit të territorit
2263.17.Specialist për shëndetin mjedisor
3351.06.Specialist për shërbimet e kufirit
2619.04.Specialist për shërbimet juridike
5419.13.Specialist për sigurimin e objekteve
3359.34.Specialist për sigurinë dhe informacionin
2423.11.Specialist për standardet e performancës
2422.01.Specialist për strukturat organizative
7123.01.Specialist për tavane me gips
7123.02.Specialist për tavane të varura zbukurues
7511.32.Specialist përgatitje qoftesh
2423.06.Specialist personeli
0131.02.Specialist Personeli në Batalion / Kompani
7511.36.Specialist peshimi
2422.08.Specialist projektesh
2431.05.Specialist reklame
2433.10.Specialist shërbimi pas shitjes
2263.08.Specialist sigurie dhe shëndeti
2263.09.Specialist sigurie dhe shëndeti për mbrojtjen e konsumatorëve
2263.10.Specialist sigurie dhe shëndeti për ndërmarrjet e tregtisë
2263.11.Specialist sigurie dhe shëndeti për ndërmarrjet industrial
2263.12.Specialist sigurie dhe shëndeti për ndotjet
3422.19.Specialist taktike
2165.01.Specialist të fotometrisë
2263.21.Specialist të higjienës
2529.03.Specialist të krimeve kibernetike (licencave dhe lejeve të përdorimit të bazës së të dhënave dhe rrjetit)
2422.03.Specialist të organizimit
3351.10.Specialist të pritjes së të huajve
2165.19.Specialist të sistemeve të Gjeo-Informatikës
3315.07.Specialist të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (pretendimeve) të palëve
3315.08.Specialist të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (pretendimeve) të palëve për sigurimet
7541.04.Specialist të zhytjes
8151.12.Specialist tezgjahu mekanik
0131.03.Specialist Transporti në Batalion / Kompani
2433.02.Specialist tregtar teknik
2433.03.Specialist tregtar/industri përpunuese
2421.03.Specialist tregu
3359.12.Specialist, Oficer Kontakti, Ndërlidhës
3359.44.Specialist, përgjegjës për (SPZ) të sigurinë e personaliteteve zyrtare
2263.13.Specialist/kontrollor cilësie i produkteve të elektroteknikës
2263.14.Specialist/kontrollor cilësie i produkteve ushqimore
2263.15.Specialist/kontrollor cilësie produktesh
2263.16.Specialist/kontrollor cilësie shërbimesh
2120.07.Specialistë të statistikës
3435.01.Specialistë të tjerë të artit dhe kulturës jo të klasifikuar diku tjetër
4222.02.Sportelist në hotele
5154.04.Sportelist në konvikt
3421.07.Sportist profesionist
9213.02.Stallier
7313.23.Stampues ari
7325.05.Stampues filmi
7325.06.Stampues fotograf
7513.06.Stampues i nxjerrjes së makaronave petë
7329.07.Stampues i printimeve kryesore
7514.17.Stampues i produkteve të çokollatës
7329.08.Stampues letre mbështjelljeje
7325.07.Stampues projektues
7317.22.Stampues qeramike
2120.08.Statisticien
2120.09.Statisticien në demografi
2120.10.Statisticien në ekonomi
2120.11.Statisticien në mësimdhënie
2120.12.Statisticien në shkencat teknike
2120.13.Statisticien në statistikën e aplikuar
2120.14.Statisticien për anketa/sondazhe në opinion
2120.15.Statisticien për biometri
2120.16.Statisticien për bujqësi
2120.17.Statisticien për financën
2120.18.Statisticien për mjedisin
2120.19.Statisticien për shëndetësinë
2120.20.Statisticien për tregun e punës
2120.21.Statisticien tregu
2120.22.Statisticien urbanizimi
2120.23.Statisticien-matematikan
7521.06.Staxhionues i drurit
4131.03.Stenograf
3344.09.Stenograf mjekësor
6129.17.Stërvitës kuajsh
5164.06.Stërvitësh kafshësh
2163.13.Stilist
5141.05.Stilist floku
7317.23.Stilist zbukurimesh në qeramikë
9215.04.Stivosës trungjesh
6210.22.Stivues trungjesh
2261.12.Stomatolog
2114.22.Studiues gjeolog për studim/vlerësim gjeologo inxhinieri të truallit
2114.23.Studiues hidrogjeolog për studime e projektime hidrogjeologjike
2114.20.Studiues i sizmologjisë inxhinierike
2633.03.Studiues në gjenealogji
2633.04.Studiues të shkencave politike
7123.09.Stukues
3435.04.Sufler
7123.03.Suvatues
7123.04.Suvatues për sipërfaqe dekorative
7123.05.Suvatues për sipërfaqe fibroze
7123.06.Suvatues për stukime
7123.07.Suvatues për tavane të varura
Shko ne krye


T

8322.08.Taksist
2131.60.Taksonomist botanike
2132.01.Taksonomist zoologji
7522.28.Tapicier
7535.06.Tapicier i pajisjeve plastike
7535.07.Tapicier kamionësh
7535.08.Tapicier mobiliesh
7535.11.Tapicier pajisjesh ortopedike
7535.09.Tapicier për mjete lundruese
7535.10.Tapicier vagonësh
3115.23.Teknik /inxhinieri mekanike projektimi të sistemeve dhe pajisjeve mekanike
3514.01.Teknik administrimi website
3142.02.Teknik agronom
3522.21.Teknik amplifikimi zëri, diskutime publike
3212.03.Teknik anatomie
7231.18.Teknik automjeti për shërbimet elektrike
7231.19.Teknik automjeti për shërbimet elektronike
7231.20.Teknik automjeti për shërbimet mekatronike
3212.04.Teknik bakteriologjie
3135.03.Teknik bashkues, rafinues i gazit natyror dhe naftës
3212.06.Teknik biofizike
3212.07.Teknik biokimie
3212.05.Teknik biologjie
3212.08.Teknik botanike
3212.09.Teknik citologjie (për qelizën e gjallë)
3214.01.Teknik dental
3135.04.Teknik distilues, rafinues i gazit natyror dhe naftës
3212.10.Teknik ekologjie
3114.05.Teknik elektronik
3212.11.Teknik farmakologjie
3212.12.Teknik fiziologjie
3255.06.Teknik fizioterapie
7421.19.Teknik fotokopje
3133.02.Teknik frigoriferi
3435.11.Teknik gardërobe në teatër
3212.13.Teknik gjenetike
3121.10.Teknik gjeolog
7422.16.Teknik hardueri
3212.14.Teknik hematologjie
3212.15.Teknik histologjie (indet organike)
3142.03.Teknik hortikulturë (kopshtari)
3212.20.Teknik i bankave të gjakut
3136.10.Teknik i bluarjes së brumit të letrës
8171.07.Teknik i brumit të letrës
3131.22.Teknik i centrali bërthamor/nuklear të prodhimit të energjisë
3136.11.Teknik i ciflimit të brumit të letrës
8132.08.Teknik i dhomës së errët
3133.03.Teknik i filtrit ujit
3137.03.Teknik i furrave të shkrirjes së metalit
3133.05.Teknik i furrës së djegies /krematoriumeve /impianti i djegies së mbeturinave
3133.04.Teknik i furrnaltës
3131.04.Teknik i gjeneratorit të energjisë elektrike
3131.02.Teknik i gjeneratorit të energjisë elektrike (avull)
3131.03.Teknik i gjeneratorit të energjisë elektrike (hidroelektrike)
3135.18.Teknik i impianteve të gazit
3132.05.Teknik i impiantit ngrohje-ftohje
3136.12.Teknik i impiantit të bërjes të letrës
3136.13.Teknik i impiantit të brumit të letrës
3131.05.Teknik i impiantit të energjisë
3131.06.Teknik i impiantit të energjisë diellore
3131.07.Teknik i impiantit të energjisë elektrike
3131.08.Teknik i impiantit të energjisë gjeo-termale
3131.09.Teknik i impiantit të energjisë hidroelektrike
3131.10.Teknik i impiantit të energjisë së avullit
3133.06.Teknik i impiantit të ftohjes
3131.11.Teknik i impiantit të gazit dhe prodhimit të energjisë elektrike
3131.12.Teknik i impiantit të gazit natyror dhe prodhimit të energjisë elektrike
3133.07.Teknik i impiantit të ngrohjes
3132.01.Teknik i impiantit të ngrohjes së ujit dhe avullit
3132.02.Teknik i impiantit të ngrohjes së ujit në anije
3132.03.Teknik i impiantit të ngrohjes së ujit në lokomotive
3133.08.Teknik i impiantit të pastrimit të ujit
3133.09.Teknik i impiantit të trajtimit të ujit
3133.10.Teknik i impiantit të ujërave të zeza
3212.16.Teknik i indeve të gjalla
3142.04.Teknik i kërkimeve të kulturave
3141.03.Teknik i koleksionimit të bimëve të thara
3133.11.Teknik i kompresorit të ajrit
3133.12.Teknik i kompresorit të gazit
3137.06.Teknik i kontrollit të panelit në uzinat e përpunimit të metaleve
3135.05.Teknik i kontrollit të panelit/rafineri e gazit natyror dhe naftës
3131.23.Teknik i kontrollit të shpërndarjes
3131.13.Teknik i kuadrit shpërndarës të gjeneratorit të stacionit të energjisë
3131.14.Teknik i kuadrit shpërndarës të stacionit të energjisë elektrike
3119.05.Teknik i lartë çimentoje
3119.06.Teknik i lartë druri
3119.09.Teknik i lartë lëkure
3119.07.Teknik i lartë matës–verifikues
3119.08.Teknik i lartë metalurg (në prodhimin dhe pastrimin e metaleve)
3119.12.Teknik i lartë në ruajtje-ambalazhim
3119.11.Teknik i lartë qelqi
3119.10.Teknik i lartë qeramike
3115.05.Teknik i lartë saldimi
3119.13.Teknik i lartë stampimi
3119.14.Teknik i lartë tekstili
3521.13.Teknik i lidhjeve direkte në transmetim
3212.17.Teknik i marrjes së gjakut për transfuzion
8312.14.Teknik i mirëmbajtjes së vijës hekurudhore
3211.05.Teknik i mjekësisë nukleare
7231.22.Teknik i montimit dhe shërbimit të sistemit të ushqimit të automjeteve
3131.19.Teknik i pajisjeve primare të impiantit të energjisë elektrike
3131.20.Teknik i pajisjeve sekondare të impiantit të energjisë elektrike
3133.13.Teknik i pajisjeve të ajrimit
7321.02.Teknik i para-shtypit elektronik
3211.04.Teknik i përdorimit të pajisjeve mjekësore diagnostikuese skaner
3211.02.Teknik i përdorimit të pajisjeve mjekësore diagnostikuese të mamografisë
3211.01.Teknik i përdorimit të pajisjeve mjekësore diagnostikuese të radiografisë
3135.06.Teknik i pompës së distilimit në rafineritë e gazit natyror dhe naftës
3136.14.Teknik i presës së pllakës së tallashit
3134.30.Teknik i proceseve kimike
3136.15.Teknik i proceseve kimike të prodhimit të letrës
3135.16.Teknik i proceseve të përpunimit të naftës
3511.01.Teknik i proceseve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
3137.04.Teknik i procesit të derdhjes t të metalit
3137.05.Teknik i procesit të petëzimit të metalit
3133.21.Teknik i procesit të trajtimit të mbetjeve të lëngshme
3133.22.Teknik i procesit të trajtimit të ujërave të zeza
3142.05.Teknik i prodhimeve blegtorale (bulmeti)
3142.06.Teknik I prodhimit të perimeve
3112.06.Teknik i punimeve të ndërtimit
3135.07.Teknik i rafinerisë së gazit natyror dhe naftës
3252.06.Teknik i regjistrit të sëmundjeve
3133.14.Teknik i rezervuarit të ujit
3513.01.Teknik i rrjetit kompjuterik
3212.18.Teknik i shkencave mjekësorë
3156.03.Teknik i sigurisë së trafikut ajror
3131.25.Teknik i sistemit të energjisë
7231.21.Teknik i sistemit të frenimit të automjeteve
3133.15.Teknik i sistemit të ftohjes
3133.16.Teknik i stacionit të pompimit (përveç naftës dhe gazit natyror)
3135.08.Teknik i stacionit të pompimit të gazit natyror dhe naftës
3133.17.Teknik i stacionit të pompimit të ujit
3136.16.Teknik i trajtimit në të ngrohtë të brumit të letrës
3133.20.Teknik i trajtimit të ujit industrial
3131.15.Teknik i turbinës së prodhimit të elektricitetit
3131.16.Teknik i turbinës së prodhimit të energjisë elektrike
3131.17.Teknik i turbinës së stacionit të energjisë
3258.05.Teknik i urgjencës mjekësore
3211.07.Teknik imazherie
3135.09.Teknik impiant pararafinimi
3513.03.Teknik instalim të sistemeve telefonike internet ADSL(kabllor)
3513.04.Teknik instalim të sistemeve telefonike internet wireless (jo kabllor)
3522.22.Teknik instalimesh të telekomunikacionit
3119.37.Teknik investigues zjarri
3113.06.Teknik inxhinier i sistemeve elektrike
3115.31.Teknik inxhinieri aeronautike
3115.32.Teknik inxhinieri detare
3115.33.Teknik inxhinieri mekanike
2240.17.Teknik kirurgjikal
3211.06.Teknik kobaltoterapia
3512.04.Teknik kompjuteri
3512.05.Teknik kompjuteri mirëmbajtje harduere/softuere
3512.06.Teknik kompjuteri riparime harduere/softuere
7422.15.Teknik komunikacion
3142.07.Teknik kontrolli i produkteve blegtorale
3133.19.Teknik krematoriumi (impianti i djegies së mbeturinave)
7126.20.Teknik kullimi/dranazhimi
3144.05.Teknik laborant peshkimi
3142.08.Teknik lulesh (florikulturë)
3522.27.Teknik materiali/emisioni në reportazhe
3522.23.Teknik materiali/emisioni radioje
3522.24.Teknik materiali/emisioni televiziv
3522.25.Teknik materiali/salle komandimi radio
3522.26.Teknik materiali/salle komandimi televizioni
3513.09.Teknik mbështetje i rrjetit kompjuterik
7232.11.Teknik mbikëqyrës mirëmbajtje avionëve
3117.08.Teknik metalurgji fizike
3117.09.Teknik metalurgji shkrirjeje
3119.16.Teknik metodash
7232.09.Teknik mirëmbajtje avionëve
7232.10.Teknik mirëmbajtje motorë avionësh
3513.06.Teknik mirëmbajtje të sistemeve telefonike internet ADSL (kabllor)
3513.05.Teknik mirëmbajtje të sistemeve telefonike internet Wireless (jo kabllor)
3112.07.Teknik ndërtim/inxhinieri civile
3119.15.Teknik ndërtimi
3240.05.Teknik ndërzimi
3435.02.Teknik ndriçimi
3521.14.Teknik ndriçimi
3141.05.Teknik ne aerologji/serumet në gjak
3111.01.Teknik në astronomi
3141.01.Teknik në bakteriologji
3433.03.Teknik në bibliotekë
3141.02.Teknik në biokimi
3213.03.Teknik në farmaceutik
3141.04.Teknik në farmakologji
3111.02.Teknik në fizikë
3433.04.Teknik në galeri arti
3111.03.Teknik në gjeofizikë
3111.04.Teknik në gjeologji
3111.05.Teknik në kimi
3111.06.Teknik në meteorologji
3433.05.Teknik në muze
3114.20.Teknik në telekomunikacion
3131.21.Teknik në termocentrale
3141.06.Teknik në zoologji
3136.17.Teknik nivel i mesëm
2266.04.Teknik orientues për personat me aftësi të kufizuar në dëgjim
3214.03.Teknik Orthotic
3255.07.Teknik ortopedist
3521.04.Teknik pajisjesh transmetuese
3212.19.Teknik patologjie
3143.01.Teknik pemëtarie
3435.06.Teknik për efekte speciale ndriçimi
3142.09.Teknik për kullotat
3214.07.Teknik për prodhim protezash dentare
3214.08.Teknik për riparim protezash dentare
3114.21.Teknik për riparimin e antenave të operatorëve për telefoni mobile
3114.22.Teknik për riparimin e antenave të operatorëve radar
3114.23.Teknik për riparimin e antenave të operatorëve televiziv
3142.10.Teknik për rritjen e shpendëve
7231.25.Teknik për shërbime karrocerie
3119.17.Teknik për sigurimin teknik
3135.10.Teknik përzierës, rafinues i gazit natyror dhe naftës
3144.01.Teknik peshkimi
3144.02.Teknik peshkimi në cektësi
3144.03.Teknik peshkimi në thellësi
3144.04.Teknik peshkimi në ujërat e ëmbla
3119.18.Teknik planifikimi
3119.19.Teknik planifikimi e shpërndarje i industrisë
3119.20.Teknik prodhimi
3118.02.Teknik projektimi në arkitekture
3118.03.Teknik projektimi në gjeologji
3118.12.Teknik projektimi në hartografi
3118.04.Teknik projektimi në inxhinieri
3118.05.Teknik projektimi në inxhinieri civile
3118.06.Teknik projektimi në inxhinieri elektrike
3118.07.Teknik projektimi në inxhinieri elektronike
3118.08.Teknik projektimi në inxhinieri marine
3118.09.Teknik projektimi në inxhinieri mekanike
3118.10.Teknik projektimi në inxhinieri ndërtimi
3118.11.Teknik projektimi në inxhinieri sistemesh ngrohjeje dhe ventilimi
3118.13.Teknik projektimi në modelesh fonderie
3118.15.Teknik projektimi në topografi
3118.14.Teknik projektimi për vegla të vogla dhe të mëdha
3118.17.Teknik Projektues
3214.05.Teknik proteza
3214.09.Teknik protezist
3521.15.Teknik pulti
3143.02.Teknik pyjesh
3156.01.Teknik radarësh
3131.18.Teknik ratifikues i rrymës elektrike
3255.08.Teknik riadaptimi profesional
3513.08.Teknik riparimesh të sistemeve telefonike internet ADSL(kabllor)
3513.07.Teknik riparimesh të sistemeve telefonike internet Wireless (jo kabllor)
3139.04.Teknik robot
3119.35.Teknik robotik
3119.01.Teknik robotizimi
3322.10.Teknik shërbim pas shitjes
7232.13.Teknik shërbimit avionësh
3119.36.Teknik shkenca mjeko-ligjor
3136.18.Teknik shoshitës i brumit të letrës
3156.02.Teknik sigurimi (mbrojtjes) ajrore
3143.03.Teknik silvikulturë (drurët)
3119.21.Teknik sistemesh (me përjashtim të ordinatorëve)
3435.08.Teknik skene
3131.24.Teknik stacion të prodhimit
3142.11.Teknik studimi (të karakterit fizik dhe kimik të tokës)
3252.07.Teknik të dhënash mjekësore
3252.01.Teknik të informacionit dhe regjistrimeve mjekësore
3132.04.Teknik të kaldajave
3135.11.Teknik të matjeve kanteriale të naftës dhe gazit natyror
3135.12.Teknik të pajisjeve të rafinimit të naftës dhe gazit natyror
3255.09.Teknik të rehabilitimit fizik
7233.31.Teknik të shërbimeve të mirëmbajtjes për mjete të rënda
7231.23.Teknik të shërbimeve të mirëmbajtjes së automjeteve
3435.09.Teknik teatri
3119.22.Teknik telefonash
7422.17.Teknik telekomunikacionit
3119.23.Teknik tendash
3211.03.Teknik ti përdorimit të pajisjeve mjekësore të terapisë me rrezatim
3112.17.Teknik topograf
3135.14.Teknik trajtues i gazit natyror dhe naftës
3133.18.Teknik trajtues uji
3135.13.Teknik trajtues, desulfurues (rafinues i gazit dhe naftës)
3521.05.Teknik transmetimesh
3240.06.Teknik veterinar për inseminim artificial
3119.24.Teknik vlerësues i kohës
3119.25.Teknik vlerësues vlerash
3514.02.Teknik website
3136.19.Teknik zbardhues i letrës
3115.24.Teknik/ inxhinieri mekanike prodhimin të sistemeve dhe pajisjeve në industrinë
3117.12.Teknik/inspektor miniere
3113.12.Teknik/inxhinier elektrik për monitorimin dhe automatikën
3113.13.Teknik/inxhinier elektrik për skedarin dhe mbrojtjen rele
3112.08.Teknik/inxhinieri civil
3112.09.Teknik/inxhinieri civile (hidraulik)
3112.10.Teknik/inxhinieri civile (hidrologji)
3112.11.Teknik/inxhinieri civile (higjienë)
3112.12.Teknik/inxhinieri civile (për gërmimin dhe transportin e dheut)
3112.14.Teknik/inxhinieri civile (shëndetësi)
3112.15.Teknik/inxhinieri civile (strukture)
3112.13.Teknik/inxhinieri civile (vaditje)
3112.05.Teknik/inxhinieri civile për trajtimin e naftës dhe gazit në depozita
3116.06.Teknik/inxhinieri e prodhimit dhe shpërndarjes së gazit natyror
3113.05.Teknik/inxhinieri elektrik (tensioni i lartë)
3113.07.Teknik/inxhinieri elektrike
3113.10.Teknik/inxhinieri elektrike (ndriçim elektrik)
3113.11.Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)
3113.08.Teknik/inxhinieri elektrike (tërheqje elektrike)
3113.09.Teknik/inxhinieri elektrike (transmetimi i energjisë elektrike)
3114.06.Teknik/inxhinieri elektronike
3114.07.Teknik/inxhinieri elektronike (aparaturave)
3114.08.Teknik/inxhinieri elektronike (gjysëmpërçuesat)
3114.09.Teknik/inxhinieri elektronike (inxhinier informacioni)
3114.10.Teknik/inxhinieri elektronike (projektues ordinatorësh)
3112.04.Teknik/inxhinieri hidrocivil
3116.03.Teknik/inxhinieri kimik
3115.11.Teknik/inxhinieri marine
3115.12.Teknik/inxhinieri mekanike
3115.20.Teknik/inxhinieri mekanike (ajër i kondicionuar)
3115.13.Teknik/inxhinieri mekanike (automjete)
3115.07.Teknik/inxhinieri mekanike (bujqësi)
3115.08.Teknik/inxhinieri mekanike (flotë detare)
3115.14.Teknik/inxhinieri mekanike (instrumente)
3115.06.Teknik/inxhinieri mekanike (lëndë vajosëse)
3115.21.Teknik/inxhinieri mekanike (makineri industriale dhe vegla pune)
3115.09.Teknik/inxhinieri mekanike (marinë)
3115.15.Teknik/inxhinieri mekanike (motorët diezel)
3115.16.Teknik/inxhinieri mekanike (motorët e lokomotivave)
3115.17.Teknik/inxhinieri mekanike (motorët me djegie të brendshme)
3115.18.Teknik/inxhinieri mekanike (motorët reaktivë)
3115.10.Teknik/inxhinieri mekanike (motorët)
3115.19.Teknik/inxhinieri mekanike (ngrohëset ventilatorët dhe frigoriferët)
3115.29.Teknik/inxhinieri mekanike /përgjegjës sektori
3115.30.Teknik/inxhinieri mekanike /përgjegjës turni
3115.27.Teknik/inxhinieri mekanike në transporti ajror dhe mirëmbajtje së mjeteve e pajisjeve të tyre
3115.28.Teknik/inxhinieri mekanike në transportin e lëngjeve, të ajrit, kondicionimit të mjediseve, etj.
3115.25.Teknik/inxhinieri mekanike në transportin tokësor dhe mirëmbajtje të mjeteve e pajisjeve të tyre.
3115.26.Teknik/inxhinieri mekanike transportin detar dhe mirëmbajtje të mjeteve e pajisjeve të tyre
3117.04.Teknik/inxhinieri miniera
3117.05.Teknik/inxhinieri miniera (metale)
3117.06.Teknik/inxhinieri miniera (nafte dhe gazi natyror)
3117.07.Teknik/inxhinieri miniera (qymyr)
3116.04.Teknik/inxhinieri nafte
3114.11.Teknik/inxhinieri për hapësira ajrore
3116.05.Teknik/inxhinieri procese kimike
3114.12.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni
3114.19.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (hapësira ajrore)
3114.13.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (radarët)
3114.14.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (radio)
3114.18.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (sistemet e sinjaleve)
3114.15.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (telefon)
3114.16.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (telegraf)
3114.17.Teknik/inxhinieri telekomunikacioni (televizor)
3117.11.Teknik/në kërkim-zbulim të puseve të naftës dhe të gazit
3139.02.Teknik/operator i linjave të automatizuara
3139.03.Teknik/operator robot
3115.22.Teknik/përgjegjës sektori
3117.10.Teknik/trajtues dhe acidues pusesh
8131.78.Teknikë të celulave të ngrohta
3141.07.Teknikë të tjerë të shkencë së jetës (përjashtuar mjekësinë)
3135.17.Teknolog i proceseve të përpunimit të naftës
3135.15.Teknolog të mesëm të rafinimit të naftës dhe gazit natyror
4221.02.Telefonist
7536.20.Tendosës gëzofi
7536.21.Tendosës lëkurësh
7213.16.Teneqepunues
2652.29.Tenor
3255.10.Terapeut i riadaptimit fizik
3255.11.Terapist akupresure
2266.08.Terapist i të folurit
3255.12.Terapist masazh
2269.03.Terapist nëpërmjet arteve
2269.04.Terapist nëpërmjet lëvizjeve dhe kërcimit
2269.05.Terapist profesional (okupacionit)
2269.07.Terapist rekreativ
7536.22.Tërheqës gëzofi
7221.07.Tërheqës metali ( petëzues metali)
7319./136 .Tërheqës në tekstile të thurura
9311.10.Tërheqës shtyllash në gurore
9311.09.Tërheqës, mbajtës shtyllash në gurore
8171.09.Termo-mekanik i përpunimit të brumit të letrës
7543.06.Testues dhe përcaktues i gradacionit në produkte
2519.02.Testues programesh
2519.03.Testues sistemesh
7519.19.Tharës i burnotit
7519.20.Tharës i duhanit
7536.23.Tharës lëkurash
7511.24.Therës bagëtie
7511.21.Therës e regjës shpendësh
7319./137 .Thurës
7319./138 .Thurës mbulesash
7319./141 .Thurës veshjesh
7511.25.Thyerës i kockave të bagëtive
7321.20.Tipograf
7324.08.Tipograf/pantograf
2643.09.Titrues
4131.04.Titrues
1112.32.Titullar në institucione në varësi të kryeministrit
1112.33.Titullar në institucione në varësi të ministrive të linjës
2165.12.Topograf
2165.15.Topograf ajror
2165.13.Topograf hidroteknik
2165.16.Topograf kadastrale
2165.17.Topograf miniere
2165.14.Topograf për zonat urbane
7315.18.Tornitor për baltë dhe porcelan
8172.18.Tornitor prerës i drurit
8172.19.Tornitor prerës i rimesos
3422.08.Trajner arti ushtarak
3422.09.Trajner boksi
3422.10.Trajner futbolli
3422.12.Trajner i atletikës
3422.23.Trajner i ekipit kombëtar
3423.04.Trajner joge
6129.18.Trajner kuajsh gare
6129.19.Trajner kuajsh vrapimi
3422.13.Trajner lojërash
3422.15.Trajner mundjesh
3422.25.Trajner në gjimnastikë
3422.11.Trajner për lojërat me dore
2659.17.Trajner për stërvitjen e kafshëve në cirk
6129.20.Trajner qensh
3422.16.Trajner sportesh
3422.24.Trajner volejbolli
2351.10.Trajnues
2356.01.Trajnues kompjuteri
2351.09.Trajnues në mësimdhënie
2359.01.Trajnues për letërsinë
2359.02.Trajnues për matematikën
2351.13.Trajnues për metoda të edukimit
2356.02.Trajnues softueri
2356.03.Trajnues të teknologjisë së informacionit
7521.07.Trajtues druri
6122.16.Trajtues paraprak i lëkurës
7221.08.Trajtues termik të metaleve
8122.30.Trajtuesi i metaleve me nitrat
7324.10.Transferues litografik
7324.11.Transferues litografik direkt
7324.12.Transferues litografik tipografi
7324.09.Transferues/fotomontues pllakash shtypi
3344.10.Transkripsionist mjekësor
2656.08.Transmetues lajmesh
8159.13.Transportues bazash
6210.23.Transportues lënde druri me kafshë
8159.14.Transportues në tekstil
4412.07.Transportues poste
8159.15.Transportues të prodhimit të gatshëm
7114.10.Trazues betoni
2655.05.Tregimtar (tregues historish) në radio/televizion
5221.07.Tregtar
3311.14.Tregtar i këmbimit valutor
3334.06.Tregtar pasurie
5243.02.Tregtar që shpërndan mallra me pakicë sipas porosive që merr vet
5161.04.Tregues fati
5161.05.Tregues fati me letra
2652.30.Trompist
3435.13.Trup artist (artist body)
7325.08.Tushim litografik
2320.41.Tutor/Trajnues në kompani
Shko ne krye


U

2654.15.Udhëheqës Artistik
3155.07.Udhëzues avioni në pistë
3413.06.Ungjillor
2162.02.Urbanist
Shko ne krye


V

8159.16.Vajosës
2653.05.Valltar
2653.06.Valltar në klube nate
8156.26.Vendosës aksesorësh në produkte të lëkurës
7537.39.Vendosës aksesorësh të ndryshëm në produkte lëkure
7114.11.Vendosës betoni
7213.13.Vendosës dhe riparues të paneleve metalike në avionë
7313.24.Vendosës diamantesh
6224.02.Vendosës kurthesh
7319./142 .Vendosës makinash thurëse
7321.08.Vendosës në punë i makinerive të ndryshme
7214.12.Vendosës perçinash
7214.13.Vendosës perçinash me pajisje pneumatike
7121.08.Vendosës tjegullash
8159.17.Vënës/e masurësh
8159.18.Vënës/e mucikësh
7313.25.Veshës bakri
7117.6.Veshës enësh avulli dhe tubash
7124.06.Veshës enësh avulli dhe tubash
7213.14.Veshës me fletë metali për anije
7536.24.Veshës me lëkurë
7131.17.Veshës me letër
7116.8.Veshës muresh me pllaka
7122.08.Veshës muresh me pllaka
7317.24.Veshës xhami me argjend
2250.04.Veterinar në laboratorë
2250.06.Veteriner
2250.05.Veteriner/inspektor i pikës së kalimit të kufirit
2250.07.Veteriner/inspektor shëndeti për kafshët
5419.15.Vëzhgues kamerash sigurie
8122.31.Vëzhgues në uzinat e përpunimit të metalit
7319./143 .Vijëzues bobine
8343.03.Vinçier
6113.19.Vinikulturist
2652.31.Violinist
2652.32.Violonçelist
7319./144 .Vizatues fibrash tekstile
9214.24.Vjelës frutash
7519.21.Vjelës i gjetheve të duhanit
3315.09.Vlerësues
3315.13.Vlerësues dëmesh në sigurime
3315.14.Vlerësues i kërkesat
3315.12.Vlerësues i pasurive të patundshme
3116.07.Vlerësues inxhinieri kimike
3115.34.Vlerësues inxhinieri mekanike
3315.11.Vlerësues në sigurime për dëme materiale (motorike dhe të pronës)
3315.10.Vlerësues në sigurime për dëmet shëndetësore
2120.26.Vlerësues pasurie i shkallës së dytë për ndërtesa dhe tokë truall
2142.38.Vlerësues pasurie i shkallës së dytë për ndërtesa dhe tokë truall
2133.20.Vlerësues pasurie i shkallës së dytë për tokë bujqësore dhe pyjore
2111.17.Vlerësues pasurie i shkallës së parë për ndërtesa dhe tokë truall
2120.25.Vlerësues pasurie i shkallës së parë për ndërtesa dhe tokë truall
2142.37.Vlerësues pasurie i shkallës së parë për ndërtesa dhe tokë truall
2133.19.Vlerësues pasurie i shkallës së parë për tokë bujqësore dhe pyjore
2631.20.Vlerësues pasurie i shkallës së parë/dytë për ndërtesa dhe tokë truall
3315.15.Vlerësues sendesh me vlerë
2652.38.Vokalist
Shko ne krye


X

9510.02.Xhamalarës makinash në rrugë
7125.01.Xhamaxhi
7125.02.Xhamaxhi për çati me xhama
7125.03.Xhamaxhi për ndërtesa
7125.04.Xhamaxhi për vetrata
7125.05.Xhamaxhi për xhama artistikë (dekorativë)
7125.07.Xhamaxhi për xhama makinash
7125.06.Xhamaxhi për xhama me ngjyrë
2652.33.Xhazist
7231.24.Xhenerik
Shko ne krye


Z

7319./145 .Zbardhues fibrash tekstile
7537.38.Zbërthyes këpucësh
7315.19.Zbukurues enësh balte dhe porcelani
7514.18.Zbutës çokollate
5164.03.Zbutës kafshësh
7115.25.Zdrukthëtar
7522.29.Zdrukthëtar
2432.06.Zëdhënës komunikimi me Publikun
1345.08.Zëvendës dekan
1120.51.Zëvendës Drejtor i forcave te sigurisë portuale
1112.34.Zëvendës drejtor në administratën shtetërore kombëtare
1112.35.Zëvendës drejtor në administratën shtetërore/rajonale
1113.19.Zëvendës konsull
3119.34.Zëvendës krye regjistruesi mjetesh
3434.06.Zëvendës kryekuzhinier
1111.09.Zëvendës kryeministër
1348.08.Zëvendës kryeredaktor
4132.06.Zëvendës kryeregjistrues
1349.07.Zëvendës Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
3121.15.Zëvendës manaxher miniere
1111.10.Zëvendës ministër
2642.11.Zëvendës redaktor
1120.30.Zëvendës rektor
1112.55.Zëvendës sekretari i përgjithshëm në administratën shtetërore
0111.02.Zëvendës Shef i Shtabit të Përgjithshëm i FA
1112.36.Zëvendës titullar në administratën shtetërore kombëtare
1112.37.Zëvendës titullar në administratën shtetërore/rajonale
1112.56.Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm
9624.04.Zhbllokues kanalesh/pusetash
7536.25.Zhveshës gëzofi
7536.26.Zhveshës lëkure
6210.24.Zhveshës trungjesh
7536.27.Zhveshës, tharës lëkurash
8132.13.Zhvillues film me ngjyra
7325.09.Zhvillues filmi bardhë e zi/me ngjyra
7325.10.Zhvillues filmi me rreze - X
7325.11.Zhvillues fotografie bardhë e zi/me ngjyra
2513.03.Zhvillues interneti (Web-i)
2351.12.Zhvillues kurrikule
7325.12.Zhvillues negativi bardhë e zi/me ngjyra
7325.13.Zhvillues pllake fotografike
7325.14.Zhvillues pozitivi bardhë e zi/me ngjyra
2512.06.Zhvillues softuer
7325.15.Zhvillues stampimi
7541.01.Zhytës për eksplorim nënujor
6222.07.Zhytës për guaska
6222.08.Zhytës për perla
6222.09.Zhytës për sfungjerë deti
7541.02.Zhytës për shpëtim i pajisur.
7541.03.Zhytës shpëtues
8160.89.Zierës pijesh
8123.17.Zinkues
5411.03.Zjarrfikës
5411.04.Zjarrfikës në rastet e aksidenteve ajrore
5411.05.Zjarrfikës për eksplozione të naftës dhe gazit
5411.06.Zjarrfikës për pyjet
7542.02.Zjarrmëtar
7325.16.Zmadhues fotografish
8132.14.Zmadhues fotografish
2132.02.Zoolog
2132.03.Zoolog embriologji
2132.04.Zoolog entomologji
2132.05.Zoolog fiziologji
2132.06.Zoolog histologji
2132.07.Zoolog iktiologji
2132.08.Zoolog mamologji
2132.09.Zoolog ornitologji
2132.10.Zoolog parazitologji
2132.11.Zoolog pisikulture
2132.12.Zoolog taksonomi
2132.13.Zooteknik
7523.15.Zumparues druri me makina drupunuese
5412.12.Zyrtar i patrullës së policisë
Shko ne krye