Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Drejtuesit e automjeteve dhe punëtorë të makinave industriale drejtojnë autobusët, makinat e rënda dhe kamionët, vinçat, makinat vetëshkarkuese, lokomotivat, anijet dhe mjetet e tjera motorike ose punojnë dhe monitorojnë makineri dhe pajisje industriale dhe bujqësore për të kryer detyra të ndryshme në transport, prodhim apo magazinim. Ata mund të punësohen në kompani shërbimesh të ndryshme, shërbimesh transporti, në kompani të prodhimit bujqësor dhe industrial apo të vetëpunësohen.

 • Kontrollojnë mjetin motorik apo makinën industriale para fillimit të punës;
 • Drejtojnë lokomotiva, elevator apo makineri të tjera ngritëse në transportin hekurudhor, në gurore, në miniera;
 • Monitorojnë hekurudhën dhe frenojnë apo sinjalizojnë për probleme të ndryshme personat përkatës;
 • Këmbejnë dhe bashkojnë shina të hekurudhës;
 • Drejtojnë dhe punojnë me makina të ndryshme bujqësore;
 • Drejtojnë automjete të rënda me motor, të tilla si një kamion me ose pa rimorkio, makina vetëshkarkuese ose trailer të transportit të mallrave, të lëngjeve apo materialeve të tjera të rënda në distanca të shkurtra apo të gjata;
 • Kujdesen për transport të sigurt të mallrave duke i siguruar, lidhur dhe mbuluar ato për të parandaluar humbjen dhe dëmtimin;
 • Drejtojnë dhe punojnë me vinça dhe makina të tjera ngritëse;
 • Vlerësojnë peshën në përputhje me kufizimet e ngarkesës duke siguruar shpërndarjen e duhur të peshave dhe ekuilibrin e tyre gjatë lëvizjes;
 • Përdorin pajisje për të lehtësuar ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave;
 • Zbatojnë rregulloren e transportit rrugor për mallra;
 • Kryejnë shërbime të mirëmbajtjes periodike të mjetit motorik dhe rregullojnë mirëmbajtje dhe riparime të mëdha;
 • Pastrojnë dhe mirëmbajnë mjetet e punës dhe i lënë ato në gjendje të gatshme për punë;
 • Ndihmojnë ekuipazhin e anijeve për transportin ujor;
 • Punojnë dhe monitorojnë makineri dhe pajisje industriale;
 • Realizojnë detyra të ngjashme;
 • Mbikëqyrin punëtorët e tjerë;
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i një shkolle profesionale dhe/apo një kursi formimi profesional në këtë fushë.
 • Të jetë e/i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Punonjës të montimit dhe përdorimit të makinerive dhe pajisjeve