Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Punonjës i uzinave dhe përdorues të makinerive dhe pajisjeve operojnë në makineri dhe pajisje të palëvizshme, punojnë në to dhe monitorojnë punën e tyre. Ata punojnë në miniera, në uzina të përpunimit të metaleve, të përpunimit të mineraleve, të përpunimit të naftës dhe gazit, të prodhimit të tekstileve, lëkurës dhe gëzofit, të qelqit, të qeramikës, të drurit, të letrës, të përpunimin e ujit, të prodhimit të produkteve ushqimore me makineri, etj. Ai mund të punësohet në kompani të ndryshme prodhimesh industriale dhe ushqimore apo të vetëpunësohet.

 • Kryejnë punime të ndryshme në minierë apo gurore;
 • Copëtojnë gurë në minierë, në gurore;
 • Kryejnë shpime/prerje/sharrime në gurore apo në minierë me makineri të ndryshme;
 • Vendosin mina dhe lëndë të tjera plasëse në minierë apo gurore;
 • Kryejnë punime ndërtimi /armature në minierë apo gurore;
 • Bëjnë bluarje të gurëve, të mineraleve, përpunim magnetik dhe polverizim të tyre me makineri;
 • Kryejnë punime shpimi për nxjerrjen e naftës dhe të gazit;
 • Kryejnë punime të ndryshme në kullat e shpimit të naftës dhe gazit;
 • Kryejnë punime të ndryshme për prodhimin e çimentos, gurëve dhe materialeve të tjera të ngjashme me makineri;
 • Kryejnë punime të ndryshme për prodhimin e tullave me makineri;
 • Kryejnë punime të ndryshme (p.sh. petëzim, telëzim, etj.) për prodhimin e kabllove elektrike në uzina të përpunimit të metaleve dhe prodhimit të produkteve metalike;
 • Kryejnë punime të ndryshme të përpunimit të metalit si p.sh. kalitje metalesh, bashkim metalesh, derdhje metalesh, lidhje metalesh, temperim të metaleve, etj. me makineritë përkatëse;
 • Kryejnë punime përfundimtare të metaleve si nikelim, galvanizim, petëzim, dhënie forme, shkëlqimit etj., me makineri;
 • Kryejnë operacione të ndryshme në uzina të prodhimeve kimike si p.sh. bashkimeve kimike, përzierjes/përpunim kimik, dehidratim, distilim, etj. me makineritë dhe pajisjet përkatëse;
 • Kryejnë stampime apo prodhime fotografike me makineritë dhe pajisjet përkatëse;
 • Kryejnë operacione të ndryshme në uzina të prodhimeve produkte të gomës dhe plastikës si p.sh. bluarje të lëndëve plastike, derdhje, dhënie forme, fabrikim, gdhendje, prodhim, injektim, ngjeshje, etj. me makineritë përkatëse;
 • Kryejnë operacione të ndryshme në uzina të prodhimeve të produkteve të letrës;
 • Kryejnë operacione të ndryshme në fabrika të prodhimit të tekstileve, lëkurës dhe gëzofit me makineri;
 • Kryejnë operacione të ndryshme me makina-qepëse për prodhime të tekstileve, lëkurës dhe gëzofit;
 • Kryejnë procese të ndryshme si: të zbardhje, ngjyrosje, pastrimit, tharjes, stampimit, etj. për prodhime të tekstileve, lëkurës dhe gëzofit;
 • Kryejnë procese të ndryshme të përpunimit të lëkurës me makineri;
 • Kryejnë procese të ndryshme të prodhimit të këpucëve dhe galanterisë me makineri; w) Kryejnë procese të ndryshme për prodhimin e produkteve ushqimore me makineri; x) Kryejnë procese të ndryshme të prodhimit të qelqit, qeramikës e të tjera që lidhen me to;
 • Kryejnë procese të ndryshme në industrinë e përpunimit të drurit me makineri;
 • Punojnë dhe monitorojnë makineritë dhe pajisjet për prodhime të ndryshme industriale dhe ushqimore në fabrika apo uzina të prodhimit të tyre; a
 • Mirëmbajnë dhe pastrojnë makineritë dhe pajisjet e punës; b
 • Realizojnë detyra të ngjashme; c
 • Mbikëqyrin punëtorë të tjerë; d
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i një shkolle profesionale në këtë fushë (ekonomik
 • .
 • Të ketë kryer një kurs formimi profesional për këtë profesion.
 • Të jetë e/i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Punonjës të montimit dhe përdorimit të makinerive dhe pajisjeve