Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Punonjësit e kualifikuar të pyjeve, peshkimit, gjahtarët dhe vendosësit e kurtheve, kujdesen për pyjet natyrore dhe plantacionet, kultivojnë, mbjellin dhe pastrojnë nga shkurret, kultivojnë, ruajnë dhe shfrytëzojnë pyjet, mbledhin frutat e bimëve të egra, gjuajnë kafshët, zënë peshk në det, lumenj dhe liqene, kultivojnë dhe rrisin peshk dhe gjallesa të tjera të botës ujore. Ata mund të punësohen në kompani prodhimesh dhe shërbimesh bujqësore a pyjore apo të vetëpunësohen.

 • Mbjellin, kultivojnë, ruajnë dhe shfrytëzojnë pyjet natyrore dhe plantacionet;
 • Kultivojnë, mbjellin dhe pastrojnë nga shkurret;
 • Presin, sharrojnë lëndën drusore, krasitin pyllin, pastrojnë trungje;
 • Konservojnë, përpunojnë dhe transportojnë lëndën drusore;
 • Mbledhin frutat e bimëve të egra;
 • Kryejnë peshkim në det, lumenj dhe liqene;
 • Kultivojnë gjallesa ujore në rezervate të përshtatshme për rritjen e tyre;
 • Gjuajnë kafshët e egra ose vendosin kurthe për kapjen e tyre;
 • Kryejnë shpërndarjen apo marketingun e produkteve;
 • Blejnë, ruajnë dhe mirëmbajnë makineritë dhe pajisjet e punës;
 • Realizojnë detyra të tjera të ngjashme;
 • Kryejnë mbikëqyrjen e punëtorëve të tjerë;
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i një shkolle profesionale në këtë fushë.
 • Të ketë kryer një kurs formimi profesional për këtë profesion.
 • Të jetë e/i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Punonjës të kualifikuar të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit