Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Punonjësit e kujdesit personal ofrojnë kujdes për fëmijët, për personat me aftësi të kufizuara, për të moshuarit dhe kryejnë detyra të ndryshme ndihmëse në kujdesin shëndetësor në klinikë, në spitale dhe institucione të tjera të shëndetësisë, si dhe ofrojnë kujdes personal në shtëpi. Ata u ofrojnë ndihmë profesionistëve në veterinari e farmaci. Ata mund të punësohen në kompani shërbimesh të kujdesit personal, në spitale, klinika, farmaci etj., apo të vetëpunësohen.

 • Ofrojnë kujdes për fëmijët në kopshte e shkolla;
 • Ofrojnë njohuri fillestare për fëmijët;
 • Kujdesen për të ushqyer fëmijët dhe i shoqërojnë ata në veprimtaritë e përditshme;
 • Kujdesen për të ushqyerit dhe veprimtaritë e përditshme të personave me aftësi të kufizuara;
 • Kujdesen për të moshuarit dhe i shoqërojnë ata në veprimtaritë e përditshme;
 • Kryejnë veprimtari të kujdesit personal në shtëpi;
 • Kujdesen për pacientët në spitale dhe institucione të ngjashme ose në shtëpi;
 • Kryejnë veprimtari ndihmëse e shoqëruese në infermieri apo ambulanca;
 • Ndihmojnë veterinerin dhe profesionistë të farmaceutikës në detyrat e tyre;
 • Realizojnë detyra të tjera të ngjashme;
 • Mbikëqyrin punëtorët e tjerë.
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i arsimit të mesëm.
 • Aftësi të mira komunikimi sidomos me të vegjëlit.
 • Të jetë e/i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Punonjës të shitjeve dhe të shërbimeve