Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Nëpunësit e shërbimeve të klientit merret me pritjen dhe konsultimin e klientit duke u siguruar atyre informacionin e kërkuar sipas vendit të punës ku ata shërbejnë si p.sh në bankë, në zyra postare, në hotele, agjenci udhëtimesh, në njësi të shërbimeve të lojërave të fatit apo të basteve, në institucione të tjera ku kërkohet shërbimi ndaj klientit duke bërë dhe intervistime ose anketime të klientëve për shërbime të ndryshme. Ata/ato përgatisin faturat dhe kryejnë marrjen e pagesave përkatëse. Ata/ato mund të punësohen në kompani të ndryshme shërbimesh ndaj klientit në bankë, në zyra postare, në hotele, agjenci udhëtimesh, në njësi të shërbimeve të lojërave të fatit apo të basteve, në institucione të tjera apo të vetëpunësohen.

 • Japin informacione lidhur me shërbimet e ndryshme që kryhen në njësinë apo institucionin e vet;
 • Kryejnë shërbimet e nevojshme ndaj klientit në njësinë apo institucionin e vet;
 • Presin klientët në njësinë e vet të shërbimit dhe kryejnë veprimet monetare të duhura në bankë sipas kërkesës së klientit;
 • Japin informacione lidhur me shërbimet e ndryshme monetare të kërkuara nga klienti;
 • Presin klientët në njësinë e vetë të shërbimit dhe kryejnë dhe e këshillojnë atë për itineraret e udhëtimit në agjencitë e udhëtimeve;
 • Sigurojnë dhe përgatisin itineraret e udhëtimit dhe bëjnë rezervimet dhe konfirmimet e nevojshme;
 • Japin informacione lidhur me shërbimet e ndryshme që kryhen në zyra postare;
 • Kryejnë shërbime të ndryshme postare sipas kërkesës së klientit;
 • Japin informacione lidhur me shërbimet e ndryshme që kryhen në njësinë e shërbimeve të lojërave të fatit apo të basteve,
 • Kryejnë shërbime të ndryshme në njësi të shërbimeve të lojërave të fatit apo të basteve, sipas kërkesës së klientit;
 • Japin informacione në lidhje me shërbimet hoteliere;
 • Sigurojnë informacione në lidhje me disponueshmërinë e strehimit dhe bëjnë rezervime dhomash apo aktivitetesh hoteliere;
 • Përdorin pamflete, broshura dhe forma të tjera informative në shërbim të klientëve;
 • Pranojnë dhe iu përcjellin mesazhe personave të duhur duke përdorur telefon, fax ose internet;
 • Përgatisin faturat për shërbimin e kryer dhe kryejnë marrjen e pagesës së faturave;
 • Bëjnë llogaritjet të faturave dhe dorëzimin e tyre në arkën, zyrën përkatëse;
 • Kryejnë intervistime ose anketime të klientëve për shërbime të ndryshme;
 • Realizojnë detyra të tjera të ngjashme;
 • Mbikëqyrin punëtorët e tjerë.
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i një shkolle profesionale në këtë fushë (ekonomik
 • apo i një kursi formimi profesional për këtë profesion.
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Nëpunësit