Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Specialistët e shëndetësisë kryejnë hulumtime, kërkime për të përmirësuar ose për të zhvilluar konceptet, teoritë dhe metodat operacionale. Ata/ato aplikojnë njohuritë shkencore në lidhje me mjekësinë, infermierinë, stomatologjinë, mjekësinë veterinare, farmacinë dhe promovimin e shëndetit duke këshilluar apo zbatuar masa parandaluese dhe kurative. Ata/ato përgatisin artikuj dhe raporte të ndryshme shkencore në fushën e mjekësisë. Mund të punësohen në spitale të ndryshme apo institucione shkencore që ofrojnë shërbime dhe studime të fushës së shëndetësisë, veterinarisë, në kompani të kujdesit shëndetësor apo të vetëpunësohen.

 • Kryejnë hulumtime dhe kërkime për përfitimin e njohurive shkencore duke studiuar çrregullimet dhe sëmundjet e ndryshme te njeriu dhe te kafshët për të përcaktuar mënyrat e trajtimit të tyre;
 • Kryejnë veprimtari të ndryshme mjekësore, të përgjithshme apo të specializuara, për çrregullimet shëndetësore te njeriu dhe kafshët, në spitale, klinika apo institucione të tjera;
 • Kryejnë veprimtari të ndryshme të fushës së infermierisë dhe mamisë, të përgjithshme apo të specializuar;
 • Kryejnë veprimtari të ndryshme si specialistë para mjekësor (ndihmës mjekë/asistentë i shëndetit, ndihmës mjek i urgjencës etj.);
 • Kryejnë shërbime të ndryshme në fushën e dentologjisë (dentistë);
 • Kryejnë veprimtari të ndryshme në farmaci apo depo farmaceutike si dhe përgatisin barna dhe përbërës të tjerë farmaceutikë;
 • Kryejnë shërbime të ndryshme, si dhe inspektime dhe kontrolle në fushën e higjienës, shëndetit profesional, publik dhe të mjedisit;
 • Kryejnë shërbime të ndryshme në fushën e dietologjisë dhe të ushqimit;
 • Kryejnë shërbime të ndryshme të specializuara të fizioterapisë, terapi dëgjimi dhe të foluri etj.;
 • Kryejnë trajtime dhe këshillime për zbatimin e masave parandaluese dhe kurimin apo promovimin e shëndetit;
 • Përgatitin artikuj dhe raporte të ndryshme shkencore;
 • Realizojnë detyra të ngjashme;
 • Mbikëqyrin punëtorët e tjerë;
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Kërkohet përfundimi i arsimit të lartë në këtë fushë;
 • Kërkohet leje për ushtrim profesioni sipas kuadrit ligjor në fuqi për profesionet e rregulluara;
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Specialistë me arsim të lartë (profesionistë)