Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Drejtuesit e shërbimeve të mikpritjes, të tregtisë me pakicë dhe shumicë dhe shërbimeve të tjera planifikojnë, organizojnë dhe drejtojnë veprimtarinë e njësive ekonomike të cilat ofrojnë akomodim, mikpritje, shitje me pakicë, shumicë dhe shërbime të tjera.

 • Planifikojnë dhe organizojnë funksione të veçanta, veprimtari sportive dhe argëtuese, si dhe një tërësi produktesh në përputhje me standardet e kërkuara të shërbimit;
 • Promovojnë dhe shesin mallra dhe shërbimeve;
 • Respektojnë legjislacionin përkatës lidhur me pijet, lojërat, shëndetin, si dhe rregullore të tjera;
 • Zhvillojnë dhe rishikojnë politika, programe dhe procedura në lidhje me marrëdhëniet me konsumatorët, si dhe mallrat dhe shërbimet e ofruara;
 • Promovojnë mallrat dhe shërbimet në konferenca, panaire, etj.;
 • Organizojnë blerjen dhe mirëmbajtjen e mjeteve të transportit, të pajisjeve dhe të karburantit, si dhe transportimin e sigurt të mallrave;
 • Kontrollojnë përzgjedhjen, trajnimin dhe mbikëqyrjen e personelit;
 • Sigurojnë respektimin e rregullave të shëndetit dhe sigurisë në punë.
 • Preferohet Arsim i lartë;
 • Aftësi komunikimi profesional me klientët, bashkëpunëtorët, mbikëqyrësit etj.;
 • Të ketë aftësi për të vepruar.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Manaxherë