Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Pozicione të Forcave të Armatosura, rangje të tjera përfshin të gjithë anëtarët të rekrutuar ose jo të rekrutuar të FA me përjashtim të oficerëve me gradë madhore, gradë të lartë apo gradë të ulët dhe nënoficerëve me gradë të lartë dhe gradë të ulët. Ata performojnë detyra ushtarake specifike dhe/ose performojnë detyra të ngjashme si ato që performohen në një sërë pozicionesh civile jashtë Forcave të Armatosura.

  • Marrin pjesë në stërvitjen bazë kur janë rekrutë;
  • Ndjekin udhëzimet e eprorit sipas detyrës që mbulojnë;
  • Marrin pjesë në misione të caktuara ushtarake sipas nevojave të shtetit shqiptar;
  • Mbajnë uniformën dhe simbolet e shtetit shqiptar;
  • Marrin pjesë në mobilizimit të përgjithshëm apo të pjesshëm në rast se shpallet gjendje lufte, etj.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Forcat e armatosura