Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Punonjësit e shitjeve dhe të shërbimeve ofrojnë shërbime dhe mbrojtje vetiake që lidhen me udhëtimet, administrimin, apo mirëmbajtjen e shtëpisë, apo të firmës, kateringun, furnizimin me ushqim, kujdesin personal ose mbrojtje kundër zjarrit dhe veprimeve të paligjshme. Ata mund të shërbejnë si modele për krijimtarinë artistike, apo ekspozita ose shfaqin dhe shesin mallra me shumicë ose me pakicë në dyqane, treg dhe institucione të ngjashëm.

 • Organizojnë dhe ofrojnë shërbime gjatë udhëtimit;
 • Ofrojnë shërbime mirëmbajtjeje të shtëpisë, apo të institucioneve të tjerë;
 • Ofrojnë shërbime të përgatitjes dhe shërbimit të ushqimit dhe të pijeve;
 • Kujdesen për fëmijët;
 • Kryejnë shërbime përkujdesjeje fillestare të nevojshme të infermierisë në shtëpi ose në institucione;
 • Kryejnë shërbime përkujdesjeje vetiake siç janë rregullimi i flokëve, apo trajtim bukurie;
 • Ofrojnë shërbime të astrologjisë dhe të hedhjes së fallit;
 • Ofrojnë shërbime për balsamime;
 • Kryejnë shërbime mortore;
 • Kryejnë shërbime për mbrojtjen e njerëzve dhe të pasurisë nga zjarri dhe veprimet e paligjshëm dhe për zbatimin e ligjit dhe të rendit;
 • Kryejnë shërbime të modeleve për bërjen e reklamës, krijimtarinë artistike dhe reklamat e mallrave;
 • Kryejnë shitje të mallrave me shumicë dhe pakicë, në dyqane apo në treg;
 • Kryejnë shfaqjen publike të mallrave për përdoruesit e mundshëm;
 • Mbikëqyrin njerëz të tjerë
Shumica e profesioneve në këtë grup kryesor kërkojnë shkathtësi të nivelit të dytë sipas niveleve të LKP.