Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Nënoficerët me gradë të lartë dhe të ulët të FA zbatojnë disiplinën ushtarake dhe Mbikëqyrin aktivitetet e atyre që janë të punësuar në forcat e armatosura, në nivele të tjera dhe/ose performojnë detyra të ngjashme si ato që performohen në një sërë pozicionesh civile jashtë Forcave të Armatosura. Ky grup përfshin të gjithë anëtarët e FA që kanë gradën Kryekapter, Kapter, Rreshter, Tetar, Nëntetar në Forcat Tokësore/Ajrore dhe në Forcat Detare.

  • Sigurojnë grumbullimin, sistemimin, vlerësimin, analizimin, shpërndarjen dhe përdorimin e informacionit për nevoja të parandalimit e zbulimit të autorëve të veprave penale ose për nevoja të mbrojtjes së rendit ushtarak;
  • Realizojnë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale që janë të nevojshme për ndalimin e një rreziku real ndaj rendit ushtarak, si dhe për parandalimin, zbulimin, ndjekjen e hetimin e veprave penale të kryera në FA, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale;
  • Realizojnë ruajtjen e të dhënave personale dhe sensitive, etj.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Forcat e armatosura